Nájdené rozsudky pre výraz: skutočná škoda

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 3

V prípade, že sa Vám zobrazil malý počet výsledkov vyhľadávania, pozrite si náš: Správny postup pri vyhľadávaní uvedený vyššie alebo náš videonávod na radikálne zefektívnenie práce. Ak problémy pretrvávajú, skopírujte link našej adresy a odošlite nám ho na info@judikaty.info.


Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

660 dokumentov
272 dokumentov
10132 dokumentov
67 dokumentov
17 dokumentov
39 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Merito veci Skutočná škoda
Právna veta: Škodu spočívající v tom, že poškozený vynaložil vyšší náklady na vypůjčení osobního automobilu ve srovnání s náklady, jež by jinak vynaložil na provoz svého automobilu, který nemohl použít v důsledku poškození, je třeba považovat za skutečnou škodu, kterou je škůdce povinen nahradit v rozsahu nutně a účelně vynaložených nákladů. Příčinná souvislost je dána tehdy, jestliže škodná událost skutečně způsobila škodu, o jejíž náhradu jde. Příčinnou souvislost nelze zaměňovat za souvislost časovou.

Úryvok z textu:
Žalobci požadovali vůči žalovanému podniku ČSAD nezaplacenou část náhrady škody ve výši 7 195 Kčs a uváděli, že pracovník žalované organizace způsobil dopravní nehodu, při které byl poškozen osobní automobil žalobců. Kromě jiného požadovali přisouzení částky 3474 Kčs, kterou zaplatili půjčovně automobilů za půjčení jiného osobního automobilu, aby mohli uskutečnit předem plánovanou cestu do zahraničí. Okresní soudv Ústí nad Labem rozsudkem uložil žalované organizaci povinnost zaplatit žalobcům
18
Právna veta: Aj po uplynutí lehôt na uplatnenie práv zo zodpovednosti za vadu služby môže byť uplatnené právo na náhradu škody spôsobenej vadným plnením služby.Tu už však nemožno uplatňovať právo na zrušenie zmluvy o službe alebo právo na výmenu veci (kúpenej napr. v obchode).

Úryvok z textu:
Mestský súd v Košiciach svojím rozsudkom zaviazal žalovanú organizáciu zaplatiť žalobcom Kčs 92 532,- s 3 % úrokami od 1. 1. 1981 do 3 dní od právoplatnosti rozsudku. Výrok vo veci samej odôvodnil zistením, že 26. 10. 1980 došlo k požiaru v garáži žalobcov, pri ktorom bolo zničené motorové vozidlo žalobcov typu VAZ 2101, ktoré kúpili v predajni žalovanej organizácie v K. (v čase požiaru to bolo ešte v záručnej dobe) a ďalej došlo k zničeniu motocykla žalobcov (typu Babeta), k ohoreniu šporáka
Kľúčové slová: trestný čin podvodu v zmysle TZobohatenie sa páchateľa
R 18/1991
Právna veta: Zákonný znak „obohatenie iného uvedený v § 132 odst. 1 písm. c) Tr. zák. v znení účinnom do 1. 7.1990, je naplnený aj obohatením bližšie neurčenej osoby alebo skupiny osôb

Úryvok z textu:
Na základe sťažnosti pre porušenie zákona, ktorú podal generálny prokurátor ČSFR v prospech obvineného Ing. B. B., Najvyšší súd ČSFR zrušil rozsudok Najvyššieho súdu SR z 3. novembra 1989 sp. zn. 4 To 40/89 a rozsudok Mestského súdu v Bratislave z 22. septembra 1989 sp. zn. 1 T 8/89 v časti týkajúcej sa tohto obvineného a mestskému prokurátorovi v Bratislave prikázal, aby vec znovu prejednal a rozhodol. Z odovodnenia: Rozsudkom Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 3. 11. 1989 sp. zn. 4 To
MENU