Nájdené rozsudky pre výraz: podmienečné prepustenie z výkonu trestu odňatia slobody

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 3

V prípade, že sa Vám zobrazil malý počet výsledkov vyhľadávania, pozrite si náš: Správny postup pri vyhľadávaní uvedený vyššie alebo náš videonávod na radikálne zefektívnenie práce. Ak problémy pretrvávajú, skopírujte link našej adresy a odošlite nám ho na info@judikaty.info.


Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

477 dokumentov
181 dokumentov
3772 dokumentov
14 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Odsouzený nemůže opakovat žádost o podmíněné propuštění před uplynutím jednoho roku od předchozího zamítavého rozhodnutí, ledaže by žádost byla zamítnuta jen proto, že dosud neuplynula lhůta stanovená v zákoně pro podmíněná propuštění (§ 331 cdst 1 věta druhá tr. ř.). Jestliže ji za těchto okolností přesto opakuje, jde o neoprávněně opakovanou žádost; soud o ní nerozhoduje, nýbrž pouze sdělí přípisem odsouzenému, že není oprávněn k podání žádosti před uplynutím jednoroční lhňty od právní moci předchozího zamítavého rozhodnutí.

Úryvok z textu:
V řízení o podmíněném propuštění nepostupují soudy jednotně v případech, kdy odsouzený podá opakovaně žádost o podmíněné propuštění, ačkoliv od zamítnutí jeho předcházející žádosti, která nebyla zamítnuta jen proto, že dosud neuplynula lhůta stanovená v zákoně pro podmíněné propuštění, neuplynul dosud jeden rok. Některé soudy o takovýchto žádostech rozhodují ve veřejném zasedání, jiné jen přípisem sdělují žadateli, že k podání takové žádosti není oprávněn před uplynutím stanovené lhůty.
Právna veta: Zákonný znak „předchozího postižení pro čin obdobné povahy v posledním roce“ požadovaný § 9 odst. 1 zák. c. 150/ 1969 Sb. není naplněn v případě, spocívá-li toto postižení v uložení kárného opatření podle zákoníku práce, případně podle disciplinárních předpisů.

Úryvok z textu:
Ke stížnosti pro porušení zákona podané ministrem spravedlnosti ČSR Nejvyšší soud ČSR zrušil trestní příkaz okresního soudu v Hradci Králové z 10. prosince 1982 sp. zn. 4 T 1066/82 a okresnímu prokurátorovi v Hradci Králové přikázal, aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl. Z odůvodnění: Napadeným trestním příkazem okresního soudu v Hradci Králové byl obviněný P. T. uznán vinným přečinem proti socialistickému soužití podle § 9 odst. 1 písm. b) zák. c. 150/ 1969 Sb., kterého se
R 2/1977
Právna veta: Ustanovenie § 61 ods. 1 a nasl. Tr. zák. o podmienečnom prepustení z výkonu trestu odňatia slobody nemožno použiť u cudzích štátnych príslušníkov odsúdených československým súdom za trestný čin alebo prečin, ktorí nemajú na území ČSSR trvalý pobyt.

Úryvok z textu:
Ministerstvo spravodlivosti SSR požiadalo podľa § 35 ods. 1 pism. b) zákona č. 36/1964 Zb. v znení vyhlášky č. 19/1970 Zb. Najvyšší súd SSR o zaujatie stanoviska na zabezpečenie správneho výkladu zákona s poukazom na nejednotnú prax súdov SSR pri rozhodovaní podľa § 61 ods. 1 Tr. zák. o podmienečnom prepustení z výkonu trestu odňatia slobody cudzincov odsúdených československým súdom, ktorí nemajú trvalý pobyt v ČSSR. Trestné kolégium Najvyššieho súdu SSR podlá § 21c ods. 2 zákona č. 36/1964
MENU