Nájdené rozsudky pre výraz: ak poručiteľ nezanechal majetok, súd konanie zastaví

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 18

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

2 dokumenty
42 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Nesprávne poučenie oneprípustnosti odvolania proti uzneseniu vydanému povereným zamestnancom súdu podľa § 175h ods. 1 a 3 O.s.p. má za následok predĺženie lehoty na podanie odvolania v zmysle § 204 ods. 2 O.s.p.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 6 Cdo 1 95 /201 2 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v dedičskej veci po poručiteľke H. K. , rodenej G. , zomrelej X. , naposledy bývajúcej v J., vedenej na Okresnom súde Prešov pod sp. zn. 26 D 2083 /20 10 , o dovolaní M. K. , bývajúceho v P., zastúpeného JUDr. Oľgou Michalíkovou , advokát kou so sídlom v Prešove , Francisciho č. 35 , proti uzneseniu Krajského súdu v Prešove z 21 . júla 20 11 sp. zn. 1 8 CoD 3/2011 takto r o z h o d
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Ak došlo k zastaveniu konania o dedičstve z dôvodu, že poručiteľ nezanechal majetok (§ 175h ods. 1 O.s.p.), exekučný súd zastaví exekúciu nie preto, že je tu iný dôvod, pre ktorý exekúciu nemožno vykonať(§ 57 ods. 1 písm. g/ Exekučného poriadku), ale preto, že majetok povinného nestačí ani na úhradu trov exekúcie (§ 57 ods. 1 písm. h/ Exekučného poriadku); v takomto prípade znáša trovy exekúcie oprávnený (§ 203 ods. 2 prvá veta Exekučného poriadku)

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 7 M Cdo 5/2011 Slovenskej republiky Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v exekučnej veci oprávneného S. T., a.s., so sídlom v B., IČO: X., proti povinnej A. S. naposledy bytom v T., o vymoženie 750,03 € s príslušenstvom, vedenej na Okresnom súde Trenčín pod sp. zn. 23 Er 1730/2004, v konaní o mimoriadnom dovolaní generálneho prokurátora Slovenskej republ
Merito veci prejednanie novoobjaveného majetku poručiteľa
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 2Cdo/1008/2015 Identifikačné číslo spisu: 6813207622 Dátum vydania rozhodnutia: 30.05.2016 Meno a priezvisko: JUDr. Viera Petríková Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2016:6813207622.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v dedičskej veci po poručiteľovi T., naposledy bývajúcemu v P., zomrelému XX. Q. XXXX
Merito veci o prejednanie dedičstva
Najvyšší súd 6 Cdo 195/2012 Slovenskej republiky UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v dedičskej veci po poručiteľke H. K., rodenej G., zomrelej X., naposledy bývajúcej v J., vedenej na Okresnom súde Prešov pod sp. zn. 26 D 2083/2010, o dovolaní M. K., bývajúceho v P., zastúpeného JUDr. Oľgou Michalíkovou, advokátkou so sídlom v Prešove, Francisciho č. 35, proti uznesen
Merito veci vymoženie 18.92€
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 1MCdo/7/2011 Identifikačné číslo spisu: 3108206949 Dátum vydania rozhodnutia: 31.07.2012 Meno a priezvisko: JUDr. Jana Bajánková Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2012:3108206949.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v exekučnej veci oprávneného Mesto Trenčín., so sídlom v Trenčíne, Mierové námestie 2, pr
Merito veci vymoženie 311,36 eur s prísl.
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 2Oboer/79/2015 Identifikačné číslo spisu: 3508899854 Dátum vydania rozhodnutia: 29.02.2016 Meno a priezvisko: JUDr. Ivana Izakovičová Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2016:3508899854.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v exekučnej veci oprávneného: POHOTOVOSŤ, s.r.o., so sídlom
Merito veci o vymoženie 289,45 eur s prísl.
Najvyšší súd 2 M Cdo 10 /20 11 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republ iky v exekučnej veci oprávnenej P. , so sídlom v B. , zastúpenej JUDr. M. M. , advokátom v B. , proti povinn ému M. V. , naposledy bývajúc emu v P., o vymoženie 289,45 € s príslušenstvom , vedenej na Okresnom súde Prievidza pod sp.zn. 15 Er 2046/2006 , v konaní o mimoriadnom dovolaní generálneho prokurátora Slovenskej republiky proti uzneseniu Krajského súdu v Trenčíne zo 7. októbra 2010
Merito veci Zrušujúce
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 2MCdo/8/2011 Identifikačné číslo spisu: 3108209642 Dátum vydania rozhodnutia: 31.05.2012 Meno a priezvisko: JUDr. Jozef Kolcun Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2012:3108209642.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v exekučnej veci oprávneného Mesta Trenčín, Mierové námestie 2, Trenčín, proti povinnému ne
Merito veci Zrušujúce
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 2MCdo/10/2012 Identifikačné číslo spisu: 7203899985 Dátum vydania rozhodnutia: 25.07.2012 Meno a priezvisko: JUDr. Martin Vladik Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2012:7203899985.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v exekučnej veci oprávnenej OTP Banka Slovensko, a.s., so sídlom v Bratislave, Št
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 1MCdo/2/2013 Identifikačné číslo spisu: 9013899267 Dátum vydania rozhodnutia: 30.01.2014 Meno a priezvisko: JUDr. Milan Deák Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2014:9013899267.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v exekučnej veci oprávneného Pavla Kalatu, podnikateľa podnikajúceho pod obchodným me
MENU