Nájdené rozsudky pre výraz: autoritatívne určenie súdom

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 6

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

1 dokument
87 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Pred vydaním osvedčenia o držbe nehnuteľnosti podľa zákona č. 293/1992 Zb. má jej dotknutý vlastník (spoluvlastník) naliehavý právny záujem na podaní určovacej žaloby, že u žalovaného nie sú splnené podmienky na vydanie tohto osvedčenia.

Úryvok z textu:
Krajský súd rozsudkom, ktorý nadobudol právoplatnosť 30. júna 1998, zmenil rozsudok okresného súdu z 25. novembra 1997, č. k. 3 C 319/97-34, tak, že žalobu s návrhom na určenie, že žalovaná nesplnila podmienky na vydanie osvedčenia o držbe nehnuteľnosti, zamietol. Ďalej odvolací súd rozhodol o trovách konania. V odôvodnení rozsudku hlavne uviedol, že z § 80 písm. c) O. s. p. vyplýva, že určovacou žalobou sa možno domáhať určenia, či tu právny vzťah alebo právo je alebo nie je, ak je na tom nali
Merito veci o určenie spolumajiteľského práva
ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Anny Markovej a členiek senátu JUDr. Dariny Ličkovej a JUDr. Júlie Horskej v právnej veci žalobcu: Ch.-D., s.r.o., P., V.X., IČO: X., zastúpeného advokátom JUDr. E. Z. B.B., B.X., proti žalovanému: M., s.r.o., S.T., N.X., IČO: X. zastúpenému advokátom JUDr. A. N., E.X., B., o určenie spolumajiteľského práva, vedenej na Okresnom súde v Banskej Bystrici pod sp. zn. 64 Cb
Merito veci o určenie spolumajiteľského práva
6 Obdo 7/2008 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Anny Markovej a členiek senátu JUDr. Dariny Ličkovej a JUDr. Júlie Horskej v právnej veci žalobcu: Ch.-D., s.r.o., P., V.X., IČO: X., zastúpeného advokátom JUDr. E. Z. B.B., B.X., proti žalovanému: M., s.r.o., S.
Merito veci o určenie zániku práva na plnenie z ručiteľského záväzku
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu J. K. , bývajúceho v T. , zastúpeného JUDr. Ľ. K. , advo kátom so sídlom v B. , proti žalovanému O. R. , bývajúcemu v T. , zastúpenému JUDr. Ľ. K. , advokátom v T. , o určenie zániku práva na plnenie z ručiteľského záväzku , vedenej na Okresnom súde Topoľčany pod sp. zn. 5 C 196/2008 , o dovolaní žalobcu proti rozsudku Krajského súdu v Nitre z o 16. februára 2012 sp. zn. 8 Co 10
Merito veci o určenie zániku práva na plnenie z ručiteľského záväzku
Najvyšší súd 4 Cdo 141/2012 Slovenskej republiky UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu J. K., bývajúceho v T., zastúpeného JUDr. Ľ. K., advokátom so sídlom v B., proti žalovanému O. R., bývajúcemu v T., zastúpenému JUDr. Ľ. K., advokátom v T., o určenie zániku práva na plnenie z ručiteľského záväzku, vedenej na Okresnom súde Topoľčany pod sp.
Merito veci určenie neexistencie vlastníckeho práva
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 5Cdo/62/2018 Identifikačné číslo spisu: 2213222001 Dátum vydania rozhodnutia: 11.12.2019 Meno a priezvisko: JUDr. Jana Bajánková Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2019:2213222001.2 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky vo spore žalobkýň 1/ JE., trvalým pobytom v F., 2/ E., trvalým pobytom v F., 3/
MENU