Nájdené rozsudky pre výraz: autorskoprávny spor

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 29

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

1 dokument
7 dokumentov
2 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Podľa § 1 ods. 1 Autorského zákona (zákon č. 185/2015 Z.z.) upravuje tento zákon vzťahy, ktoré vznikajú v súvislosti s vytvorením a použitím autorského diela (ďalej len „dielo“) alebo umeleckého výkonu, v súvislosti s výrobou a použitím zvukového záznamu, audiovizuálneho záznamu alebo vysielania a v súvislosti s vytvorením alebo zhotovením a použitím počítačového programu alebo databázy tak, aby boli chránené práva a oprávnené záujmy autora, výkonného umelca, výrobcu zvukového záznamu, výrobcu audiovizuálneho záznamu, rozhlasového vysielateľa a televízneho vysielateľa (ďalej len „vysielateľ“), ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 3 Ndc 10/201 7 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalob cu N. , so sídlom v S., IČO: X. , zastúpeného JUDr. M. S., advokátkou so sídlom v S., proti žalovan ému W. , s.r.o. , so sídlom v P., IČO : X. , zastúpenému Mgr. A. M. , advokátkou so sídlom v P., o nariadenie neodkladného opatrenia , veden om na Okresnom súde Košice I pod sp. zn. 25 Ca 1/201 7, o nesúhlase s postúpením sporu , takto r o z h o d o l : Na prejednanie s
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Najvyšší súd Slovenskej republiky upriamuje pozornosť na to, že z teoretického hľadiska (viď napr. P. Vojčík a kolektív: Právo duševného vlastníctva, r. 2012, Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o.) sa právo priemyselného vlastníctva delí na a/ priemyselné práva a b/ práva obdobné priemyselným právam. Priemyselné práva sa delia do dvoch základných skupín: 1/ priemyselné práva na výsledky tvorivej duševnej činnosti (napr. patentové právo, právo dizajnu, právo topografií polovodičových výrobkov a podobne) a 2/ priemyselné práva na označenia (napr. právo ochranných známok, právo obchod ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 1Ndob/12/2019 Identifikačné číslo spisu: 1119204087 Dátum vydania rozhodnutia: 13.12.2019 Meno a priezvisko: JUDr. Jana Hullová Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2019:1119204087.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu CLS Čavojský & Partners s.r.o., so sídlom Zochova 6 - 8, 811 03 Br
Merito veci 4 116,38 eur s prísl.
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 3Ndob/3/2019 6118371915 4. apríla 2019 JUDr. Ľubomíra Kúdelová ECLI:SK:NSSR:2019:6118371915.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: Slovenská asociácia producentov v audiovízii, so sídlom Grösslingova 32, 811 09 Bratislava, IČO: 36 061 182, zastúpeného advokátskou kanceláriou AK MS s.r.o., so sídlom Galandova 3, 811 06 Bratislava, IČO: 47 23
Merito veci 92 eur s prísl.
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 1Ndob/7/2021 Identifikačné číslo spisu: 6119456157 Dátum vydania rozhodnutia: 27.04.2021 Meno a priezvisko: JUDr. Jana Hullová Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2021:6119456157.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu SLOVGRAM, nezávislá spoločnosť výkonných umelcov a výrobcov zvukových a zvu
Merito veci 92 eur s prísl.
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 2Ndob/7/2021 Identifikačné číslo spisu: 6119462072 Dátum vydania rozhodnutia: 27.05.2021 Meno a priezvisko: JUDr. Beáta Miničová Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2021:6119462072.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu: SLOVGRAM, nezávislá spoločnosť výkonných umelcov a výrobcov zvuk
Merito veci 672 eur s prísl.
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 4Ndob/11/2018 Identifikačné číslo spisu: 2316201962 Dátum vydania rozhodnutia: 29.11.2018 Meno a priezvisko: JUDr. Alena Priecelová Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:2316201962.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: SLOVGRAM, nezávislá spoločnosť výkonných umelc
Merito veci nariadenie neodkladného opatrenia
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 5Ndob/2/2023 Identifikačné číslo spisu: 6123301098 Dátum vydania rozhodnutia: 14.06.2023 Meno a priezvisko: JUDr. Andrea Moravčíková Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2023:6123301098.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Andrey Moravčíkovej, PhD., a čl
Merito veci nariadenie neodkladného opatrenia
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 3Ndc/10/2017 Identifikačné číslo spisu: 8716208647 Dátum vydania rozhodnutia: 24.08.2017 Meno a priezvisko: JUDr. Daniela Sučanská Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2017:8716208647.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu Nášho finančného družstva, so sídlom v Starej Ľubovni, 17. novembra 53
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 1Ndob/11/2021 Identifikačné číslo spisu: 6118368104 Dátum vydania rozhodnutia: 27.07.2021 Meno a priezvisko: JUDr. Miroslava Janečková Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2021:6118368104.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu Slovenská asociácia producentov v audiovízii, Grösslingova 32, 811
Merito veci nariadenie neodkladného opatrenia a iné
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 3Ndc/2/2018 Identifikačné číslo spisu: 7117224853 Dátum vydania rozhodnutia: 08.02.2018 Meno a priezvisko: JUDr. Daniela Sučanská Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:7117224853.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu Mgr. C. N., bývajúceho v H., zastúpeného Mgr. Silviou Moravčíkovou, adv
MENU