Nájdené rozsudky pre výraz: príkaz na vyšetrenie duševného stavu

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 14

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

36 dokumentov
25 dokumentov
2 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Dôvodom spochybnenia zákonnosti znaleckého posudku o jeho duševnom stave bola skutočnosť, že tento bol vypracovaný bez jeho osobného vyšetrenia ustanovenými znalcami.Vyšetrenie duševného stavu obvineného v trestnom konaní, smerujúce k podaniu znaleckého posudku ako dôkazného prostriedku, ktorým sa sleduje cieľ využiť odborné znalosti na čo najpresnejšie zistenie skutkového stavu, je predmetom úpravy § 148 Tr. por. a § 149 Tr. por.V zmysle § 148 ods. 1 Tr. por. vyšetruje duševný stav obvineného znalec z odboru psychiatrie. Podľa ods. 2 citovaného ustanovenia je na vyšetrenie duševného stavu obv ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 7211011116 Dátum vydania rozhodnutia: 30. októbra 2017 Meno a priezvisko: JUDr. Martin Piovartsy Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2017:7211011116.2 U ZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Martina Piovartsyho a sudcov JUDr. Pavla Farkaša a JUDr. Petra Hatalu v trestnej veci obvineného A. S. pre obzvlášť závažný zločin nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov a
Meritum dovolanie obvineného
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Gabriely Šimonovej a sudcov JUDr. Jany Serbovej a JUDr. Aleny Šiškovej na neverejnom zasadnutí 29. marca 2017 v Bratislave, v trestnej veci obvineného J. M. , pre trestný čin vydierania podľa 235 ods. 1, ods. 2 písm. d / Trestného zákona č. 140/1961 Zb. a iné , o dovolaní J. M. , proti rozsudku Krajského súdu v Žiline z 3. septembra 2015, sp. zn.
Meritum § 215/1a Tr.zák. a iné
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 3Tdo/10/2016 5105010850 29.03.2017 JUDr. Gabriela Šimonová sudca ECLI:SK:NSSR:2017:5105010850.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Gabriely Šimonovej a sudcov JUDr. Jany Serbovej a JUDr. Aleny Šiškovejna neverejnom zasadnutí 29. marca 2017 v Bratislave, v trestnej veci obvineného V. W., pre trestný čin vydierania pod
Meritum § 208/1a, b Tr.zák. a iné
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 5308010265 Dátum vydania rozhodnutia: 9. mája 2018 Meno a priezvisko: JUDr. Štefan Harabin Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:5308010265.1 U ZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Štefana Harabina a členov JUDr. Gabriely Šimonovej a JUDr. Viliama Dohňanského na neverejnom z asadnutí 9. mája 2018 v trestnej veci obvineného Ing. V. O., pre zločin týrania blízkej osoby a zverenej oso
Meritum dovolania obvinenych
Najvyšší súd 4 Tdo 42 /2010 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Emila Bdžocha a sudcov JUDr. Martina Piovartsyho a JUDr. Petra Szaba na neverejnom zasadnutí 18. januára 20 11 v Bratislave v trestnej veci obvineného J. D. a spol., pre zločin porušovania domovej slobody podľa § 194 ods. 1, ods. 3 písm. a/ Tr. zák. spolupáchateľstv om podľa § 20 Tr. zák., o dovolan iach obvinen ých J. D. a L. S. podan ých prostredníct
Meritum EZR - nariadenie vyšetrenia duševného stavu
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 2Tost/34/2021 8021200179 22. júna 2021 JUDr. Peter Paluda sudca ECLI:SK:NSSR:2021:8021200179.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Petra Paludu a sudcov JUDr. Dany Wänkeovej a JUDr. Martina Piovartsyho v trestnej veci vyžiadanej osoby C. G. pre obzvlášť závažný zločin úverového podvodu podľa § 211 ods. 1, ods. 6 písm. a)
Meritum § 185/1, 2a, b Tr.zák. a iné
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 2Tdo/11/2021 1616010308 23. marca 2021 JUDr. Peter Paluda sudca ECLI:SK:NSSR:2021:1616010308.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Petra Paludu a sudcov JUDr. Františka Moznera a JUDr. Martina Piovartsyho v trestnej veci obvineného K. Š. pre zločin brania rukojemníka podľa § 185 ods. 1, ods. 2 písm. a), písm. b) Trestného
Meritum § 212/2c Tr.zák.
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 4Tdo/44/2016 4114011227 28.03.2017 JUDr. Martin Piovartsy sudca ECLI:SK:NSSR:2017:4114011227.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Martina Piovartsyho a sudcov JUDr. Pavla Farkaša a JUDr. Štefana Harabina, na neverejnom zasadnutí konanom dňa 28. marca 2017 s verejným vyhlásením rozsudku, v trestnej veci proti obvinenému A.
Právna veta: Právo na obhajobu zahŕňa právo brániť sa proti tvrdeniam obžaloby spôsobom primeraným vznesenému obvineniu a skutočnosti, že v konaní ako „protistrana“ vystupuje štát zastúpený prokurátorom, teda osobou znalou práva, ktorá je v prípravnom konaní považovaná za dominus litis a koná z pozície verejnej moci. Požiadavka primeranosti je naplnená najmä vtedy, ak je obvinený zastúpený advokátom ako osobou kvalifikovanou a schopnou náležite reagovať na argumenty obžaloby. V prípade samoobhajoby je vždy namieste zváženie využitia inštitútu § 37 ods. 2 Tr. por. Podľa § 37 ods. 2 Tr. por. obvinený musí ma ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Martina Piovartsyho a sudcov JUDr. Pavla Farkaša a JUDr. Štefana Harabina , na neverejnom zasadnutí konanom dňa 28 . marca 201 7 s verejným vyhlásením rozsudku , v trestnej veci proti obvinenému M. L. , pre prečin krádeže podľa § 212 ods. 2 písm. c/ Tr. zák. , o dovolaní obvineného podanom prostredníctvom obhajkyne JUDr. Z. L. , p
Meritum určenie neplatnosti zmluvy
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 7Cdo/26/2019 8712212433 30.06.2021 JUDr. Lubor Šebo sudca ECLI:SK:NSSR:2021:8712212433.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobkyne W. B., bytom v G., L. XXXX/XX, zastúpenej JUDr. Borisom Bednárom, so sídlom v Poprade, Štefánikova 873/9, proti žalovaným 1/ D. Y., bytom v G., A. XXXX/XX, zastúpenému JUDr. Marcelom Kohútom, advokátom so sídlom v Poprade,
MENU