Nájdené rozsudky pre výraz: Rozsudky súdov

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 74

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

36316 dokumentov
5854 dokumentov
142187 dokumentov
1454 dokumentov
206 dokumentov
23 dokumentov
124 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: V reštitučnom konaní sa dokazovanie vykonáva predovšetkým prostredníctvom výpisov z verejných registrov nehnuteľností, ktorými sa rozumejú pozemková kniha, evidencia nehnuteľností a kataster nehnuteľností ako i verejných a súkromných listín. Z týchto registrov je potrebné preukázať, že príslušný pozemok bol pôvodne vo vlastníctve reštituenta alebo jeho právneho predchodcu a následne bol v rozhodnej dobe nadobudnutý štátom, resp. inou právnickou osobou. Príslušnou verejnou alebo súkromnou listinou je potrebné najmä zdokladovať, že k nadobudnutiu štátom došlo v rozhodnom období na základe jednéh ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší správny súd SR Spisová značka: 2Sžr/4/2019 Identifikačné číslo súdneho spisu: 1014201135 Dátum vydania rozhodnutia: 24. 11. 2021 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Jana Hatalová ECLI: ECLI:SK:NSSSR:2021:1014201135.3 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší správny súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky
Právna oblasť: Daňové právo

Právna veta: „Oznámenia sa s priebežnými výsledkami daňovej kontroly“ zo dňa 16.05.2016, ktoré však neobsahovalo žiadne výsledky daňovej kontroly nekonal s kontrolovaným daňovým subjektom a v podstate vydal „len“ protokol z daňovej kontroly. Uvedený postup správcu dane je z pohľadu zákonnosti samotného priebehu daňovej kontroly, práve s poukazom na nerešpektovanie ustanovenia § 46 ods. 5 daňového poriadku, pre kasačný súd takej intenzity, že ho nemôže prehliadnuť, nakoľko by tým rezignoval na samotný účel správneho súdnictva, ktorým je zabezpečovať ochranu práv a právom chránených záujmov fyzických a práv ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší správny súd SR Spisová značka: 1Sžfk/10/2020 Identifikačné číslo spisu: 7018200586 Dátum vydania rozhodnutia: 24. februára 2022 Meno a priezvisko: JUDr. Anita Filová Funkcia: predsedníčka senátu ECLI: ECLI:SK:NSSSR:2022:7018200586.1 ROZSUDOK Najvyšší správny súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníč
Právna oblasť: Daňové právo

Právna veta: Umožnenie vyrubovania úrokov z omeškania (ako nevymáhateľnej pohľadávky podľa zákona o konkurze), aj po oddlžení dlžníka a vyhlásení konkurzu na jeho majetok, a to len pre prípad zrušenia konkurzu, by správcu dane neprimerane zvýhodnilo v porovnaní s inými veriteľmi. Umožnilo by mu to totiž zlepšiť svoju pozíciu vo vzťahu k potenciálnemu uspokojeniu svojej pohľadávky v prípade zrušenia konkurzu a oddlženia (§ 166f ods. 2 a 4 či § 167v ods. 3 zákona o konkurze) získaním právoplatného a vykonateľného exekučného titulu (deklaratórneho rozhodnutia) v čase, keď sa iní veritelia pre zákonnú prekážku ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší správny súd SR Spisová značka: 8Sžfk/29/2021 Identifikačné číslo súdneho spisu: 6020200228 Dátum vydania rozhodnutia: 24. 11. 2021 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: Mgr. Kristína Babiaková ECLI: ECLI:SK:NSSSR:2021:6020200228.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší správny súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsed
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Vo vzťahu k správnemu výpočtu sumy starobného dôchodku, kasačný súd konštatuje, že v zmysle § 66 zákona o sociálnom poistení, sú pre výpočet sumy starobného dôchodku rozhodujúce - priemerný osobný mzdový bod, obdobie dôchodkového poistenia získaného ku dňu vzniku nároku na starobný dôchodok a aktuálna dôchodková hodnota. Vzhľadom na právnu úpravu ustanovenú v § 79a zákona o sociálnom poistení, suma starobného dôchodku a predčasného starobného dôchodku poistenca, ktorý poberá alebo poberal invalidný dôchodok, sa nesmie určiť z nižšieho priemerného osobného mzdového bodu, než z ktorého sa určila ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší správny súd SR Spisová značka: 7Ssk/30/2021 Identifikačné číslo súdneho spisu: 3021200081 Dátum vydania rozhodnutia: 05. 10. 2022 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Zdenka Reisenauerová ECLI: ECLI:SK:NSSSR:2022:3021200081.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší správny súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z preds
Súd: Najvyšší správny súd SR Spisová značka: 10Sžr/1/2020 Identifikačné číslo súdneho spisu: 8015200837 Dátum vydania rozhodnutia: 24. 11. 2021 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Jana Hatalová ECLI: ECLI:SK:NSSSR:2021:8015200837.2 Uznesenie Najvyšší správny súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa: Gréckokatolícka cirkev, farnosť Lomn
Súd: Najvyšší správny súd SR Spisová značka: 5Sžfk/67/2019 Identifikačné číslo súdneho spisu: 6019200005 Dátum vydania rozhodnutia: 09. 12. 2021 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Monika Valašiková ECLI: ECLI:SK:NSSSR:2021:6019200005.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší správny súd Slovenskej republiky, v senáte zloženom z
Súd: Najvyšší správny súd SR Spisová značka: 3Sžfk/2/2020 Identifikačné číslo súdneho spisu: 6019200011 Dátum vydania rozhodnutia: 09. 12. 2021 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Monika Valašiková ECLI: ECLI:SK:NSSSR:2021:6019200011.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší správny súd Slovenskej republiky, v senáte zloženom z p
Merito veci Iná povaha rozhodnutia
Súd: Najvyšší správny súd SR Spisová značka: 2Sžfk/2/2020 Identifikačné číslo spisu: 6019200004 Dátum vydania rozhodnutia: 23. marca 2022 Meno a priezvisko: JUDr. Monika Valašiková Funkcia: predsedníčka senátu ECLI: ECLI:SK:NSSSR:2022:6019200004.1 ROZSUDOK Najvyšší správny súd Slovenskej republiky, v senáte zloženom z predsedn
Súd: Najvyšší správny súd SR Spisová značka: 5Sžo/1/2020 Identifikačné číslo súdneho spisu: 1016200118 Dátum vydania rozhodnutia: 16. 11. 2021 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Viola Takáčová ECLI: ECLI:SK:NSSSR:2021:1016200118.1 Uznesenie Najvyšší správny súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa: L.. P. B., súdny exekútor so sídlom
Súd: Najvyšší správny súd SR Spisová značka: 10Sžo/1/2020 Identifikačné číslo súdneho spisu: 1016200570 Dátum vydania rozhodnutia: 27. 10. 2021 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: Mgr. Kristína Babiaková ECLI: ECLI:SK:NSSSR:2021:1016200570.2 Uznesenie Najvyšší správny súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa: Minister spravodlivosti Slovens
MENU