Nájdené rozsudky pre výraz: dôkazné prostriedky

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 104

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

2458 dokumentov
433 dokumentov
8514 dokumentov
194 dokumentov
5 dokumentov
60 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Pred vydaním rozhodnutia v správnom konaní administratívneho trestania podľa zákona č. 581/2004 Z. z. je za účelom dôkladného zistenia skutočného stavu žiaduce, najmä v prípade pokiaľ odborný záver tvorí jediný podklad pre vydanie rozhodnutia správneho orgánu bez toho, aby správny orgán pristúpil k zisťovaniu a vykonaniu iných dôkazov, aby sa úrad dostatočne odborne v zápisnici o prerokovaní námietok k protokolu vysporiadal s námietkami poskytovateľa zdravotnej starostlivosti tak, aby pri právnom posudzovaní správnosti záveru správneho orgánu o porušení ust. § 4 ods. 3 zák. č. 576/2004 Z. z. v ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší správny súd SR Spisová značka: 7Sžsk/105/2020 Identifikačné číslo spisu: 2019200011 Dátum vydania rozhodnutia: 27. apríla 2022 Meno a priezvisko: JUDr. Zdenka Reisenauerová Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSSR:2022:2019200011.1 ROZSUDOK Najvyšší správny súd Slovenskej republiky, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Zden
Právna oblasť: Daňové právo

Právna veta: Kasačný súd má za potrebné zdôrazniť, že argumentácia krajského súdu sa nezamerala na akékoľvek spochybnenie obsahu Stavebného denníka v dôsledku zistených rozporov v priebehu daňovej kontroly. Práve naopak, v priebehu daňovej kontroly a následného vyhodnocovania Stavebného denníka nevystala žiadna otázka ohľadom jeho autenticity alebo správnosti tam uvedených údajov. Krajský súd, ako aj orgány verejnej správy konštatovali, že napriek splneniu všetkých zákonných náležitostí stavebného denníka, tento nemá výpovednú hodnotu (v dôsledku neuvedenia mien zamestnancov, ktorých by bolo možné vyslúchn ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší správny súd SR Spisová značka: 4Sfk/25/2021 Identifikačné číslo súdneho spisu: 6019200481 Dátum vydania rozhodnutia: 13. 07. 2022 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Monika Valašiková ECLI: ECLI:SK:NSSSR:2022:6019200481.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší správny súd Slovenskej republiky, v senáte zloženom z predsed
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: V konaní o udelení medzinárodnej ochrany je dôkazné bremeno rozdelené medzi žiadateľa a správny orgán (žalovaného). Ten by si mal na základe tvrdenia žiadateľa obstarať dostatočné množstvo dôkazov na posúdenie danej žiadosti (podrobne pozri napr. rozsudok Najvyššieho súdu z 13.1.2015 sp. zn. 1Sža/48/2014) ), a to najmä v maximálnej možnej miere relevantné, resp. adresné a zároveň dôveryhodné a aktuálne informácie o krajine pôvodu. 41. Pritom požiadavky na tieto informácie vychádzajú nie len z judikatúry Najvyššieho súdu SR založenej na článku 4 smernice 2011/95/EÚ o normách, ktoré musia spĺňať ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší správny súd SR Spisová značka: 2Sak/1/2022 Identifikačné číslo spisu: 7021200604 Dátum vydania rozhodnutia: 28. februára 2022 Meno a priezvisko: JUDr. Elena Berthotyová Funkcia: predsedníčka senátu ECLI: ECLI:SK:NSSSR:2022:7021200604.1 ROZSUDOK Najvyšší správny súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Podľa § 100 ods. 1 písm. c) SSP správny súd konanie preruší, ak podal návrh na začatie prejudiciálneho konania pred Súdnym dvorom Európskej únie podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná; uznesenie o návrhu na začatie prejudiciálneho konania správny súd bezodkladne doručí ministerstvu spravodlivosti. 61. V zmysle citovaného ustanovenia je obligatórnym dôvodom prerušenia konania iniciovanie konania o predbežnej otázke podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je ZFEÚ, resp. jej článok 267. Cieľom prejudiciálneho konania je zabezpečiť jednotný výklad a aplikáciu úniového práva. ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší správny súd SR Spisová značka: 1Sfk/50/2021 Identifikačné číslo súdneho spisu: 2019200126 Dátum vydania rozhodnutia: 28. 06. 2022 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Jana Hatalová ECLI: ECLI:SK:NSSSR:2022:2019200126.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší správny súd Slovenskej republiky, ako kasačný súd, v senáte zlože
Súd: Najvyšší správny súd SR Spisová značka: 10Asan/21/2020 Identifikačné číslo súdneho spisu: 8019200418 Dátum vydania rozhodnutia: 30. 06. 2022 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Anita Filová ECLI: ECLI:SK:NSSSR:2022:8019200418.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší správny súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčk
Merito veci odpočet DPH
Súd: Najvyšší správny súd SR Spisová značka: 4Sfk/9/2021 Identifikačné číslo spisu: 2020200154 Dátum vydania rozhodnutia: 22. marca 2023 Meno a priezvisko: JUDr.,PhD.,LL.M Monika Valašiková Funkcia: predsedníčka senátu ECLI: ECLI:SK:NSSSR:2023:2020200154.1 ROZSUDOK Najvyšší správny súd Slovenskej republiky, v senáte zloženom
Súd: Najvyšší správny súd SR Spisová značka: 2Sžfk/36/2019 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7018200678 Dátum vydania rozhodnutia: 27. 10. 2021 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Petra Príbelská ECLI: ECLI:SK:NSSSR:2021:7018200678.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší správny súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsední
Súd: Najvyšší správny súd SR Spisová značka: 10Sžfk/68/2020 Identifikačné číslo spisu: 8019200439 Dátum vydania rozhodnutia: 27. mája 2022 Meno a priezvisko: JUDr. Jana Hatalová Funkcia: predsedníčka senátu ECLI: ECLI:SK:NSSSR:2022:8019200439.1 ROZSUDOK Najvyšší správny súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr.
Merito veci odpočet DPH
Súd: Najvyšší správny súd Slovenskej republiky Spisová značka: 4Sfk/3/2021 Identifikačné číslo spisu: 2020200149 Dátum vydania rozhodnutia: 26. apríla 2023 Meno a priezvisko: JUDr. Monika Valašiková Funkcia: predsedníčka senátu ECLI: ECLI:SK:NSSSR:2023:2020200149.1 ROZSUDOK Najvyšší správny súd Slovenskej republiky v senáte z
Merito veci odpočet DPH
Súd: Najvyšší správny súd Slovenskej republiky Spisová značka: 4Sfk/7/2021 Identifikačné číslo spisu: 2020200161 Dátum vydania rozhodnutia: 24. mája 2023 Meno a priezvisko: JUDr. Monika Valašiková Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSSR:2023:2020200161.1 ROZSUDOK Najvyšší správny súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z preds
MENU