Nájdené rozsudky pre výraz: poučenie o opravnom prostriedku

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 27

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

528 dokumentov
274 dokumentov
1284 dokumentov
4 dokumenty
5 dokumentov
9 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Procesné rozhodnutia (o aké ide aj v prejednávanej veci) sú rozhodnutia, ktoré v rámci administratívneho konania upravujú určitú procesnú otázku a ide teda spravidla o také rozhodnutia, ktorými sa správne konanie vo veci nekončí a pre dotknutý subjekt (v tomto prípade sťažovateľa) vo vzťahu k posudzovanej činnosti nezakladajú žiadne práva a povinnosti s konštitutívnym účinkom, a ktoré preto nie sú spôsobilé ukrátiť žalobcu na jeho subjektívnych právach ani na základných právach a slobodách, a to svojím obsahom alebo mu predchádzajúcim postupom. Pod kategóriu rozhodnutí procesnej povahy spadajú ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší správny súd SR Spisová značka: 5Svk/7/2021 Identifikačné číslo spisu: 1021200050 Dátum vydania rozhodnutia: 26. januára 2022 Meno a priezvisko: JUDr. Petra Príbelská Funkcia: predsedníčka senátu ECLI: ECLI:SK:NSSSR:2022:1021200050.1 UZNESENIE Najvyšší správny súd Slovenskej republiky ako súd kasačný, v právnej ve
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Vychádzajúc z dikcie ustanovenia § 59 ods. 2 správneho poriadku kasačný súd uvádza, že ak druhostupňový správny orgán zistí, že rozhodnutie je v rozpore so zákonom alebo je inak nesprávne, odvolaniu vyhovie a rozhodnutie zmení. Nakoľko v správnom konaní sa uplatňuje tzv. apelačný princíp účastníci môžu v priebehu celého odvolacieho konania uvádzať nové skutočnosti a dôkazy, nakoľko odvolacie konanie tvorí s konaním prvostupňovým jeden celok. Odvolací správny orgán je v rámci odvolacieho konania oprávnený a súčasne i povinný preskúmavať zákonnosť postupu prvostupňového správneho orgánu ako aj z ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší správny súd SR Spisová značka: 5Sžk/6/2021 Identifikačné číslo súdneho spisu: 8019200281 Dátum vydania rozhodnutia: 24. 08. 2022 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Viola Takáčová ECLI: ECLI:SK:NSSSR:2022:8019200281.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší správny súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníč
Merito veci Iná povaha rozhodnutia
Súd: Najvyšší správny súd SR Spisová značka: 5Asan/19/2019 Identifikačné číslo súdneho spisu: 1017200030 Dátum vydania rozhodnutia: 29. 09. 2021 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Jana Hatalová ECLI: ECLI:SK:NSSSR:2021:1017200030.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší správny súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčk
Merito veci Iná povaha rozhodnutia
Súd: Najvyšší správny súd SR Spisová značka: 3Svk/16/2022 Identifikačné číslo spisu: 1021200938 Dátum vydania rozhodnutia: 20. apríla 2022 Meno a priezvisko: JUDr. Katarína Benczová Funkcia: predsedníčka senátu ECLI: ECLI:SK:NSSSR:2022:1021200938.1 UZNESENIE Najvyšší správny súd Slovenskej republiky, v právnej veci žalobkyne (sťažovateľky):
Merito veci podmienky konania
Súd: Najvyšší správny súd SR Spisová značka: 2Stk/1/2021 Identifikačné číslo spisu: 7020200709 Dátum vydania rozhodnutia: 27. apríla 2022 Meno a priezvisko: JUDr. Marián Trenčan Funkcia: predseda senátu ECLI: ECLI:SK:NSSSR:2022:7020200709.1 UZNESENIE Najvyšší správny súd Slovenskej republiky, v senáte zloženom z predse
Merito veci Iná povaha rozhodnutia
Súd: Najvyšší správny súd SR Spisová značka: 1Sžfk/29/2020 Identifikačné číslo súdneho spisu: 5019200409 Dátum vydania rozhodnutia: 29. 09. 2022 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Jana Hatalová ECLI: ECLI:SK:NSSSR:2022:5019200409.1 Uznesenie Najvyšší správny súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu (sťažovateľa): CZT Ružomberok, s. r. o.,
Merito veci pozemkové veci a reštitúcie
Súd: Najvyšší správny súd Slovenskej republiky Spisová značka: 1Svk/24/2021 Identifikačné číslo spisu: 7018201018 Dátum vydania rozhodnutia: 31. mája 2023 Meno a priezvisko: JUDr. Marián Fečík Funkcia: predseda senátu ECLI: ECLI:SK:NSSSR:2023:7018201018.1 UZNESENIE Najvyšší správny súd Slovenskej republiky ako kasačný súd v právnej veci žalo
Súd: Najvyšší správny súd SR Spisová značka: 5Sžfk/69/2019 Identifikačné číslo súdneho spisu: 1018200261 Dátum vydania rozhodnutia: 16. 12. 2021 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Jana Hatalová ECLI: ECLI:SK:NSSSR:2021:1018200261.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší správny súd Slovenskej republiky ako kasačný súd v senáte zložen
Súd: Najvyšší správny súd SR Spisová značka: 4Sžrk/1/2021 Identifikačné číslo súdneho spisu: 3020200008 Dátum vydania rozhodnutia: 30. 03. 2022 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Katarína Benczová ECLI: ECLI:SK:NSSSR:2022:3020200008.1 Uznesenie Najvyšší správny súd Slovenskej republiky, v právnej veci žalobcov (sťažovatelia): 1/ Ľ. R., nar. XX. R.
Merito veci Iná povaha rozhodnutia
Súd: Najvyšší správny súd SR Spisová značka: 6Sžk/29/2021 Identifikačné číslo súdneho spisu: 1019200281 Dátum vydania rozhodnutia: 26. 10. 2022 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Marián Trenčan ECLI: ECLI:SK:NSSSR:2022:1019200281.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší správny súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu se
MENU