SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Pre zlepšenie vyhľadávania môžete používať súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale samozrejme pre rôzne výrazy.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať výraz:
+
Dokument nesmie obsahovať výraz:
+
Názov článku:
Zdroj článku:
Autor článku:
Dátum:
od:
do:
Udalosť:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1351594
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 67158
USSR: 39285
NSČR: 129760
NSSČR: 71787
USČR: 82553
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 431213
Krajské súdy (ČR): 50353
Posledná aktualizácia
23.04.2021 03:01

Nájdené rozsudky


Približný počet výsledkov: 74 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz:
  • 17 nájdené 4020 krát v 1785 dokumentochAutor: Alexander Bröstl, ml.
Udalosť: Ulpianus
Abstrakt: Civilný sporový poriadok ustanovuje, že za dôkaz môže slúžiť všetko, čo môže prispieť k náležitému objasneniu veci a čo sa získalo zákonným spôsobom z dôkazných prostriedkov. V otázke zákonnosti nová úprava prináša výrazný progres – nezákonnosť dôkazu nebude chápaná absolútne, ale podľa jedného zo základných princípov (článok 16 odsek 2 v spojení s článkom 3 odsek 1 CSP) môže byť výnimočne vykonaný aj dôkaz získaný v rozpore so zákonom. Podľa dôvodovej správy pôjde o tie prípady, ak bude v konkrétnom prípade po tzv. teste proporcionality vzájomne kolidujúcich ústavných práv zistené, že pr ...Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Civilný sporový poriadok ustanovuje, že za dôkaz môže slúžiť všetko, čo môže prispieť k náležitému objasneniu veci a čo sa získalo zákonným spôsobom z dôkazných prostriedkov. V otázke zákonnosti nová úprava prináša výrazný progres – nezákonnosť dôkazu nebude chápaná absolútne, ale podľa jedného zo základných princípov (článok 16 odsek 2 v spojení s článkom 3 odsek 1 CSP) môže byť výnimočne vykonaný aj dôkaz získaný v rozpore so zákonom. Podľa dôvodovej správy pôjde o tie prípady, ak bude v .
Autor: Alexander Bröstl, ml.
Udalosť: Ulpianus
Abstrakt: Civilný sporový poriadok upravuje dokazovanie v druhej časti, štvrtej hlave v §§ 185 – 211. Koncepciu dokazovania vysvetľujú autori zákona v dôvodovej správe k § 185: „Dôsledné uplatnenie princípu formálnej pravdy je najväčšou zmenou v navrhovanej právnej úprave procesného dokazovania. Kladie sa zvýšený dôraz na procesnú diligenciu procesných strán, čoho dôsledkom je obmedzenie dôkaznej iniciatívy súdu a jej presun takmer bezvýnimočne na procesné strany. Len celkom výnimočne bude môcť súd podľa novej právnej úpravy vykonať dôkaz, ktorý procesné strany nenavrhli.“ Základným pravidlom je teda ...Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Civilný sporový poriadok upravuje dokazovanie v druhej časti, štvrtej hlave v §§ 185 – 211. Koncepciu dokazovania vysvetľujú autori zákona v dôvodovej správe k § 185: „Dôsledné uplatnenie princípu formálnej pravdy je najväčšou zmenou v navrhovanej právnej úprave procesného dokazovania. Kladie sa zvýšený dôraz na procesnú diligenciu procesných strán, čoho dôsledkom je obmedzenie dôkaznej iniciatívy súdu a jej presun takmer bezvýnimočne na procesné strany. Len celkom výnimočne bude môcť súd podľa novej .
Autor: Alexander Bröstl, ml.
Udalosť: Ulpianus
Abstrakt: Pre novú úpravu odvolania je typické to, čo pre celý Civilný sporový poriadok – v niektorých otázkach preberá súčasnú úpravu Občianskeho súdneho poriadku (prípadne aj s menšími vylepšeniami) a kde – tu sa objaví úplne zásadná zmena.

Úryvok z textu:
V novej úprave sporového konania sú opravné prostriedky obsiahnuté v štvrtej časti Civilného sporového poriadku; sú nimi: odvolanie (§§ 355 – 396) žaloba na obnovu konania (§§ 397 – 418) dovolanie (§§ 419 – 457) dovolanie generálneho prokurátora (§§ 458 – 465) Pre novú úpravu odvolania je typické (áno, už sa opakujeme) to, čo pre celý Civilný sporový poriadok – v niektorých otázkach preberá súčasnú úpravu Občianskeho súdneho poriadku (prípadne aj s menšími vylepšeniami) a kde – tu sa objaví .
Autor: Alexander Bröstl, ml.
Udalosť: Ulpianus
Abstrakt: Kolega Miro Štrkolec nás upozornil na možný aplikačný problém týkajúci sa ochrany osobných údajov pri poskytovaní právnych služieb advokátmi a to typicky v prípadoch kedy je klientom advokáta poisťovňa (banka, inkasná spoločnosť a pod.) a advokát ju zastupuje voči jej klientom (omeškanie s úhradou poistného, splátok úveru a pod.)

Úryvok z textu:
Kolega Miro Štrkolec nás upozornil na možný aplikačný problém týkajúci sa ochrany osobných údajov pri poskytovaní právnych služieb advokátmi a to typicky v prípadoch kedy je klientom advokáta poisťovňa (banka, inkasná spoločnosť a pod.) a advokát ju zastupuje voči jej klientom (omeškanie s úhradou poistného, splátok úveru a pod.) Začnime legislatívnymi faktami. Od 1. júla 2013 je účinný nový zákon o ochrane osobných údajov (publikovaný v Zbierke zákonov pod 122/2013), ktorý spracovaním osobných .
Autor: Alexander Bröstl, ml.
Udalosť: Ulpianus
Abstrakt: Civilný sporový poriadok zavádza všeobecné pravidlo pre odročenie pojednávania - podľa § 183 odsek 1 CSP môže byť pojednávanie odročené len z dôležitých z dôvodov, pričom na návrh strany môže byť odročené len vtedy, ak sa strana alebo jej zástupca z dôležitých dôvodov nemôže dostaviť na pojednávanie a zároveň od nich nemožno spravodlivo žiadať, aby sa na pojednávaní nechali zastúpiť.

Úryvok z textu:
V prípade inštitútu odročenia pojednávania nie je celkom trefné hovoriť o štyroch najväčších zmenách, pretože, ako môžete vidieť ďalej, mení sa celá jeho filozofia. Všeobecné pravidlo Civilný sporový poriadok zavádza všeobecné pravidlo pre odročenie pojednávania - podľa § 183 odsek 1 CSP môže byť pojednávanie odročené len z dôležitých z dôvodov, pričom na návrh strany môže byť odročené len vtedy, ak sa strana alebo jej zástupca z dôležitých dôvodov nemôže dostaviť na pojednávanie a zároveň od .
Autor: Alexander Bröstl, ml.
Udalosť: Ulpianus
Abstrakt: Podľa dôvodovej správy sa priorizuje postup, že účasť svedka na pojednávaní zabezpečuje strana, ktorá ho navrhla. Strana musí o takomto postupe vopred informovať súd aj protistranu – cieľom je umožniť im pripraviť sa na pojednávanie. Ak protistrana na pojednávanie "donesie" svedka bez toho, aby vám vopred dala info, určito to namietajte, svedok by nemal byť vypočutý.

Úryvok z textu:
Aj pri výsluchu svedka priniesol nový sporový kódex čo – to nové. Vybrali sme tieto 4 zmeny: Návrh na vypočutie svedka a zabezpečenie účasti svedka Podľa dôvodovej správy sa priorizuje postup, že účasť svedka na pojednávaní zabezpečuje strana, ktorá ho navrhla. Strana musí o takomto postupe vopred informovať súd aj protistranu – cieľom je umožniť im pripraviť sa na pojednávanie. Ak protistrana na pojednávanie "donesie" svedka bez toho, aby vám vopred dala info, určito to namietajte, svedok by .
Autor: Alexander Bröstl, ml.
Udalosť: Ulpianus
Abstrakt: Mimoriadnymi opravnými prostriedkami v sporovom konaní budú od 1. júla 2016 žaloba na obnovu konania, dovolanie a dovolanie generálneho prokurátora.

Úryvok z textu:
Mimoriadnymi opravnými prostriedkami v sporovom konaní budú od 1. júla 2016 žaloba na obnovu konania, dovolanie a dovolanie generálneho prokurátora. Z noviniek pri úprave dovolania sme vybrali týchto päť: Adieu, odňatie možnosti konať pred súdom Podať či nepodať dovolanie pred podaním ústavnej sťažnosti, toť otázka. A možná príčina viacerých bezsenných nocí, ktorých výsledkom bolo (z pragmatických dôvodov) súbežné podanie dovolania a ústavnej sťažnosti. Vinou nejednotného prístupu .
Autor: Alexander Bröstl, ml.
Udalosť: Ulpianus
Abstrakt: Vylúčenie sudcov upravujú §§ 49 – 59 Civilného sporového poriadku, pričom ide o pravidlá, ktorá sa uplatnia aj v mimosporových veciach. Úprava v Správnom súdnom poriadku (§§ 87 – 96) je prakticky identická s tou v CSP. Celkovo možno povedať, že koncepcia tohto inštitútu sa od dnešného modelu prakticky vôbec neodlišuje – rozdiely sú v detailoch, ktoré si na prvý raz ani nemusíte všimnúť. Za najpodstatnejšie považujeme nižšie uvedené tri zmeny, ktorých spoločným menovateľom je naplnenie zásady procesnej ekonómie.

Úryvok z textu:
Vylúčenie sudcov upravujú §§ 49 – 59 Civilného sporového poriadku, pričom ide o pravidlá, ktorá sa uplatnia aj v mimosporových veciach. Úprava v Správnom súdnom poriadku (§§ 87 – 96) je prakticky identická s tou v CSP. Celkovo možno povedať, že koncepcia tohto inštitútu sa od dnešného modelu prakticky vôbec neodlišuje – rozdiely sú v detailoch, ktoré si na prvý raz ani nemusíte všimnúť. Za najpodstatnejšie považujeme nižšie uvedené tri zmeny, ktorých spoločným menovateľom je naplnenie zásady .
Autor: Alexander Bröstl, ml.
Udalosť: Ulpianus
Abstrakt: Vychádzajúc z názoru, že Civilný sporový poriadok je vlastne vyladený Občiansky súdny poriadok, sme tesne pred jeho účinnosťou pripravili sériu článkov, ktoré sa zameriavajú výlučne na zosumarizovanie najpodstatnejších zmien oproti súčasnej právnej úprave (samozrejme čisto z nášho subjektívneho hľadiska).

Úryvok z textu:
Vychádzajúc z názoru, že Civilný sporový poriadok je vlastne vyladený Občiansky súdny poriadok, sme tesne pred jeho účinnosťou pripravili sériu článkov, ktoré sa zameriavajú výlučne na zosumarizovanie najpodstatnejších zmien oproti súčasnej právnej úprave (samozrejme čisto z nášho subjektívneho hľadiska). V prípade novej právnej úpravy trov sporového konania sme ich identifikovali celkom štyri: Úprava oslobodenia od súdneho poplatku O zmenách samotného zákona o súdnych poplatkoch sme .
Autor: Alexander Bröstl, ml.
Udalosť: Ulpianus
Abstrakt: Procesné pravidlá rozvodu sú vo významnej miere determinované hmotnoprávnou úpravou, mohol zákonodarca napriek tomu uvedené konanie inovovať?

Úryvok z textu:
Procesné pravidlá rozvodu sú vo významnej miere determinované hmotnoprávnou úpravou, mohol zákonodarca napriek tomu uvedené konanie inovovať? Konanie o rozvod je po novom komplexne upravené v Civilnom mimosporovom poriadku (§§ 92 – 100) – podľa dôvodovej správy je zaradenie tohto konania medzi mimosporové konania dané súčasnou hmotnoprávnou úpravou, i celkovou zmenou koncepcie konaní tzv. nesporového charakteru.CMP má byť podľa jeho autorov vnímané ako súhrn právnych noriem upravujúcich metodológiu .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.