Nájdené rozsudky pre výraz: 4 To 2/2015

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 21

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

7 dokumentov
3 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Treba uviesť, že aj za predpokladu, ak by sudcovia účastníka konania (resp. jeho zástupcu) osobne poznali, samotná táto skutočnosť nemôže byť dôvodom pre vylúčenie sudcu z prejednávania a rozhodovania veci, lebo na rozdiel od vzťahu priateľského sama osebe ešte nesvedčí o existencii vzťahu relevantného z hľadiska ustanovenia § 14 ods. 1 O.s.p. Napokon sudca nie je osobou fungujúcou len na svojom pracovisku (príslušnom súde) a žijúcou oddelene od ostatného sveta, ale vždy ide o konkrétneho človeka s príbuzenskými a spoločenskými vzťahmi, majúceho určité názory, potreby a záujmy.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najv yšší súd Slovenskej republiky v právnej veci oprávneného A. B. , b ývajúceho v A. , zastúpen ého spoločnosťou AZARIOVÁ & RUŽBAŠÁN Law firm s.r.o. so sídlom v Košiciach, Kmeťov a 26, proti povinnej Mgr. J. B. , bývajúcej v C. , zastúpenej JUDr. Alojzom Naniš tom advokátom v Prešove , ul. Sládkovičova č. 8, o výchove maloletého dieťaťa - A. M. B. , nar. 8. júna 2011 , b ývajúcej pri matke (povinnej), v konaní zastúpen ej kolíznym op
Meritum o vymoženie 828,19 Eur s príslušenstvom
Najvyšší súd Slovenskej republiky 4 ECdo 2/2015 4 CoE 3/2015 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v exekučnej veci oprávnenej P., so sídlom v B., IČO: X., zastúpenej spoločnosťou F., so sídlom v B., IČO: X., v mene ktorej koná doc. JUDr. B., PhD., advokát a konateľ, proti povinnej V., bývajúcej v M., o vymoženie 828,19 Eur s príslušenstvom, vedenej na Okresnom súde Nitra pod sp. zn. 27 Er 7/2009, o odvolaní a dovolaní oprávnenej proti uzneseniu Krajského súdu v Nitre z 31. marca 2014 s
Meritum o vymoženie 606,78 Eur s príslušenstvom
Najvyšší súd Slovenskej republiky 4 ECdo 1/2015 4 CoE 2/2015 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v exekučnej veci oprávnenej P., so sídlom v B., IČO: X., zastúpenej spoločnosťou F., so sídlom v B., IČO: X., v mene ktorej koná doc. JUDr. B., PhD., advokát a konateľ, proti povinnej I. (predtým B.), bývajúcej v Ž., zastúpenej opatrovníčkou Mgr. V., zamestnankyňou Okresného súdu Galanta, o vymoženie 606,78 Eur s príslušenstvom, vedenej na Okresnom súde Galanta pod sp. zn. 25 Er 790/2008,
Meritum o určenie vlastníckeho práva
Najvyšší súd Slovenskej republiky 4 Co 2/2015 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcov 1/ JUDr. Ing. D., bývajúceho v H., 2/ A., bývajúcej v B.B., obaja zastúpení JUDr. J., advokátom v B.B., proti žalovaným 1/ JUDr. J., správcovi konkurznej podstaty úpadcu Ž., so sídlom v B.B., IČO: X., 2/ I., bývajúcemu vo Z., 3/ Ing. V., bývajúcej vo Z., žalovaní 2/, 3/ zastúpení JUDr. O., advokátkou vo Z., 4/ Ing. M., bývajúcom v B., 5/ M., bývajúcej v B., o určenie vlastníckeho p
Meritum o náhradu majetkovej škody a nemajetkovej ujmy
Najvyšší súd Slovenskej republiky 4 Cdo 2/2015 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne P., so sídlom v B., IČO: X., zastúpenej F., so sídlom v B., IČO: X., proti žalovanej Slovenskej republike, za ktorú koná M., so sídlom v B., o náhradu majetkovej škody a nemajetkovej ujmy, vedenej na Okresnom súde Žilina pod sp. zn. 13 C 280/2012, o dovolaní žalobkyne proti uzneseniu Krajského súdu v Žiline z 30. mája 2014 sp. zn. 6 Co 359/2014, takto rozhodol: Dovolanie o d m
Meritum o náhradu majetkovej škody a nemajetkovej ujmy
Najvyšší súd 4 XCdo 2/2015 Slovenskej republiky UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne P., so sídlom v B., IČO: X., zastúpenej F., so sídlom v B., IČO: X., proti žalovanej Slovenskej republike, za ktorú koná Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, so sídlom v Bratislave, Župné nám. č. 13, o náhradu majetkovej škody a nemajetkovej ujmy, vedenej na Okresnom súde Prievidza pod sp. zn. 16 C 196/2012, o dovolaní žalobkyne proti rozhodnutiu Krajského súdu v
Meritum o vymoženie 606,78 Eur s príslušenstvom
Najvyšší súd Slovenskej republiky 4 CoE 2/2015 U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v exekučnej veci oprávnenej P. , so sídlom v B. , IČO : X. , zastúpenej spol očnosťou F., so sídlom v B. , IČO : X. , v mene ktorej koná doc. JUDr. B. , PhD., advokát a konateľ , proti povinnej I. (predtým B. ), bývajúcej v Ž. , zastúpenej opatrovníčkou Mgr. V. , zamestnankyňou Okresného súdu Galanta, o vymoženie 606,78 Eur s príslušenstvo m , vedenej na Okresnom súde Galanta pod sp. zn.
Meritum vyhlásenie vykonateľnosti cudzieho rozhodnutia
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 7Cdo/108/2017 4615204801 28.09.2017 Mgr. Miroslav Šepták sudca ECLI:SK:NSSR:2017:4615204801.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa C. M., bytom Y., XXX XX M., V., občan V., zastúpeného Mgr. Martinom Hurtajom, advokátom so sídlom v Nitre, Štefánikova 15, proti odporkyni A. B., bytom L., občianka R., zastúpenej advokátskou kanceláriou Fon
Meritum 91 266,68 eur s prísl.
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 2ObdoV/14/2015 1004113332 27.10.2015 JUDr. Ľubomíra Kúdelová sudca ECLI:SK:NSSR:2015:1004113332.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa Ing. E. J., K., zast. advokátom JUDr. Stanislavom Jakubčíkom, Kutlíkova 17, Bratislava proti odporcovi BL Slovakia, spol. s r. o., Mostná 72, Nitra, IČO: 31 396 054, zast. AK Gavorová a partner, s. r. o.
Meritum o zaplatenie 419 350,96 eur s príslušenstvom
Najvyšší súd 1Obo/2/2015 Slovenskej republiky UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa B. I., s. r. o., so sídlom v B., J., IČO: X., zastúpeného Advokátskou kanceláriou M. a spol. s r. o., so sídlom v B., Z. IČO: X. proti odporcovi 1/ A.. B., nar. X. s registrovaným pobytom v O. B. a odporcovi 2/ O. L., Z. IČO: X. zastúpenému J., advokátska kancelária, v. o. s., so sídlom v B., P. IČO: X. o zaplatenie 419 350,96 eur s príslušenstvom, o odvolaní navrhovateľa pro
MENU