Nájdené rozsudky pre výraz: 4 To 2/2015

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 31

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

7 dokumentov
4 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna oblasť: Trestné právo

Právna veta: Článok 6 ods. 2 Dohovoru o. i. vyžaduje, aby sudcovia pri výkone svojich funkcií nevychádzali zo zaujatej predstavy, že obvinený spáchal trestný čin, z ktorého bol obvinený. To znamená, že prezumpcia neviny je porušená, ak pred zistením viny zákonným spôsobom rozhodnutie súdu alebo postoj sudcu počas konania dávajú najavo, že obvinený je vinný.„Každý, proti komu je vedené trestné konanie sa pokladá za nevinného, kým sa právoplatným odsudzujúcim rozsudkom súdu nevysloví jeho vina" musí štát ctiť prezumpciu neviny i pred tým, ako voči dotknutej osobe takéto konanie začne. Inými slovami štát ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 4To/2/2015 Identifikačné číslo spisu: 9510100155 Dátum vydania rozhodnutia: 24.07.2017 Meno a priezvisko: JUDr. Martin Piovartsy Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2017:9510100155.1 UZNESENIE Najvyšší súd slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Martina Piovartsyho a sudcov JUDr. Vili
Právna oblasť: Trestné právo

Právna veta: K porušeniu prezumpcie neviny podľa názoru najvyššieho súdu dôjde vtedy, ak pred zistením viny zákonným spôsobom súd svojím rozhodnutím alebo postojom naznačí, že obvinený je vinný. Môže k tomu dôjsť i v prípade, ak nejde o formálne konštatovanie viny. Stačí, že zo skutkovej vety výroku predchádzajúceho rozhodnutia vyplýva, že súd považuje obvineného za vinného, pretože predčasné vyslovenie takého názoru samotným súdom poruší spomínanú prezumpciu. Článok 6 ods. 2 Dohovoru sa vzťahuje na trestné konanie ako celok „bez ohľadu na výsledok trestného stíhania“, teda nie je potrebný následok vo form ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Martina Piovartsyho a sudcov JUDr. Viliama Dohňanského a JUDr. Pavla Farkaša v trestnej veci obžalovaného Ing. J. M. pre zločin prijímania úplatku podľa § 329 ods. 1 Tr. zák . na neverejnom zasadnutí 04. júl a 2017 o odvolaniach obžalovaného a prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky proti rozsudku Špeciali
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Treba uviesť, že aj za predpokladu, ak by sudcovia účastníka konania (resp. jeho zástupcu) osobne poznali, samotná táto skutočnosť nemôže byť dôvodom pre vylúčenie sudcu z prejednávania a rozhodovania veci, lebo na rozdiel od vzťahu priateľského sama osebe ešte nesvedčí o existencii vzťahu relevantného z hľadiska ustanovenia § 14 ods. 1 O.s.p. Napokon sudca nie je osobou fungujúcou len na svojom pracovisku (príslušnom súde) a žijúcou oddelene od ostatného sveta, ale vždy ide o konkrétneho človeka s príbuzenskými a spoločenskými vzťahmi, majúceho určité názory, potreby a záujmy.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najv yšší súd Slovenskej republiky v právnej veci oprávneného A. B. , b ývajúceho v A. , zastúpen ého spoločnosťou AZARIOVÁ & RUŽBAŠÁN Law firm s.r.o. so sídlom v Košiciach, Kmeťov a 26, proti povinnej Mgr. J. B. , bývajúcej v C. , zastúpenej JUDr. Alojzom Naniš tom advokátom v Prešove , ul. Sládkovičova č. 8, o výchove maloletého dieťaťa - A. M. B. , nar. 8. júna 2011 , b ývajúcej pri matke (povinnej), v konaní zastúpen ej kolíznym op
Merito veci o určenie neplatnosti darovacej zmluvy
Najvyšší súd Slovenskej republiky 4 Nc 2/2015 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcov 1/ Ing. J., bývajúceho v K., 2/ Mgr. L., bývajúcej v K., obaja zastúpení Advokátskou kanceláriou V., so sídlom v Č., IČO: X., proti žalovanej MUDr. J., bývajúcej v K., zastúpenej JUDr. C., advokátom v Č., o určenie neplatnosti darovacej zmluvy, vedenej na Okresnom súd
Merito veci sťažnosť odsúdenej
Najvyšší súd 4 Tost 2/2015 Slovenskej republiky UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí konanom 3. marca 2015 v Bratislave v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Martina Piovartsyho a sudcov JUDr. Richarda Bureša a JUDr. Pavla Farkaša v trestnej veci odsúdenej M. T. o sťažnosti odsúdenej proti uzneseniu Krajského súdu v Košiciach z
Merito veci o vymoženie 828,19 Eur s príslušenstvom
Najvyšší súd Slovenskej republiky 4 ECdo 2/2015 4 CoE 3/2015 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v exekučnej veci oprávnenej P., so sídlom v B., IČO: X., zastúpenej spoločnosťou F., so sídlom v B., IČO: X., v mene ktorej koná doc. JUDr. B., PhD., advokát a konateľ, proti povinnej V., bývajúcej v M.
Merito veci o vymoženie 606,78 Eur s príslušenstvom
Najvyšší súd Slovenskej republiky 4 ECdo 1/2015 4 CoE 2/2015 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v exekučnej veci oprávnenej P., so sídlom v B., IČO: X., zastúpenej spoločnosťou F., so sídlom v B., IČO: X., v mene ktorej koná doc. JUDr. B., PhD., advokát a konateľ, proti povinnej I. (predtým B.), b
Merito veci o zníženie výživného
Najvyšší súd Slovenskej republiky 4 Ndc 2/2015 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa P., bývajúceho v B., proti odporcovi M., bývajúcemu vo V., o zníženie výživného, vedenej na Okresnom súde Piešťany pod sp. zn. 15 C 30/2014, o návrhu navrhovateľa na prikázania veci Okresnému súdu Nové Mesto nad Váhom, z dôvodu vhodnosti, takto
Merito veci o určenie vlastníckeho práva
Najvyšší súd Slovenskej republiky 4 Co 2/2015 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcov 1/ JUDr. Ing. D., bývajúceho v H., 2/ A., bývajúcej v B.B., obaja zastúpení JUDr. J., advokátom v B.B., proti žalovaným 1/ JUDr. J., správcovi konkurznej podstaty úpadcu Ž., so sídlom v B.B., IČO: X., 2/ I., bývajúcemu vo Z., 3/ Ing. V., bývajúcej vo Z., žalovaní 2/, 3/
Merito veci spor o príslušnosť
Najvyšší súd 4 Ndt 2/2015 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Martina Piovartsyho a sudcov JUDr. Richarda Bureša a JUDr. Viliama Dohňanského na neverejnom zasadnutí 24. februára 2015 v trestnej veci obvineného V. M. vedenej na Okresnom súde Martin pod sp. zn. 23T 94/2014 v spore o príslušnosť v zmysle § 22
MENU