Nájdené rozsudky pre výraz: blankozmenka

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 36

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

11 dokumentov
2885 dokumentov
1 dokument
7 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Meritum o zapôatenie 350 000 Sk s prísl.
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: Ing. I proti žalovanému: S zast. advokátom JUDr. Ľ o zaplatenie 350 000 Sk s prísl. zo zmenky, na dovolanie žalovaného proti rozsudku Najvyššieho súdu Slovenskej republiky č. k. 2 Obo 28/05-193 zo dňa 15. júna 2005, takto r o z h o d o l : Najvyšší súd Slovenskej republiky dovolanie proti rozsudku Najvyššieho súdu Slovenskej republiky č. k. 2 Obo 28/05- 93 zo dňa 15. 6.200
Meritum o zaplatenie 18 690,- Sk
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: E.F., s.r.o., G.X., B., IČO: X., proti žalovanému: P.F., nar. X. novembra X., bytom P.X., B., o zaplatenie 18 690,- Sk s prísl. zo zmenky, na odvolanie žalovaného proti rozsudku Krajského súdu v Bratislave z 21. júna 2007, č.k.: 16 Zm 2447/04-36, takto r o z h o d o l: Napadnutý rozsudok Krajského súdu v Bratislave z 21. júna 2007, č. k.: 16 Zm 2447/04-36 sa z r u š u j e
Meritum o zaplatenie 573 353 Sk s prísl.
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: V., IČO: X., zast. JUDr. A., proti žalovanému: Ing. M., zast. JUDr. S., o zaplatenie 573 353 Sk s prísl., na odvolanie žalovaného proti rozsudku Krajského súdu v Bratislave č. k. 8 Cb 84/03-214 zo dňa 19. apríla 2007, takto r o z h o d o l : Najvyšší súd Slovenskej republiky napadnutý rozsudok Krajského súdu v Bratislave č. k. 8 Cb 84/03-214 zo dňa 19. apríla 2007 z r u š
Meritum zaplatenie 6 883 473 Sk s prísl.
Najvyšší súd Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Anny Markovej a členov senátu JUDr. Juraja Semana, JUDr. Petra Dukesa, JUDr. Margity Fridovej a JUDr. Jany Zemeníkovej, v právnej veci žalobcu Č., zastúpeného advokátom JUDr. D., proti žalovaným: 1/ K., 2/ T., 3/ J., žalovaní 2/ a 3/ zastúpení advokátom JUDr. D., o zaplatenie 6 883 473 Sk s príslušenstvom, vedenej na Krajskom súde v P
Meritum o zaplatenie 3 883 473,-- Sk s prísl.
Najvyšší súd 1 Obdo V 47/2007 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Anny Markovej a členov senátu JUDr. Juraja Semana, JUDr. Petra Dukesa, JUDr. Margity Fridovej a JUDr. Jany Zemeníkovej, v právnej veci žalobcu Č.F., a.s., B., G.X., zastúpeného advokátom JUDr. D.K., B., proti žalovaným: 1/ K.Š., s.r.o., P., R.X., 2/ T.T., bytom v P., P.X. 3/ J.T., bytom v P, P.X. žalovaní 2/ a 3/ zastú
Meritum o zaplatenie 209 791 126 sk s prísl. zo zmenky
N a j v y š š í s ú d 6 Obo 149/2006 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Jozefa Štefanku a členiek senátu JUDr. Ivany Izakovičovej a JUDr. Anny Petruľákovej, v právnej veci žalobcu: Ing. P. B., správcu konkurznej podsiaty úpadcu M. B., a.s. F., O., Česká republika, zast. advokátom JUDr. A. B., M., X. Bratislava, proti žalovanému v 1. rade S., a. s., Bratislava, zast. advokátkou JUDr. D.
Meritum o zaplatenie 107 014,68 Sk s prísl.
Najvyšší súd Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Zemaníkovej a členiek senátu Mgr. Ľubomíry Kúdelovej a JUDr. Evy Hudobovej v právnej veci žalobcu: V., a.s. M.X., B., proti žalovaným: 1/ S.P., K.B.X., a 2/ E.S., L.X., K., o zaplatenie 107.014,68 Sk s prísl., o odvolaní žalovaného v 2. rade proti rozsudku Krajského súdu v Košiciach č.k. 4 Cb/8/2006-41 zo dňa 13. novembra 2006, t
Právna veta: Blankozmenka bola vystavená bez protestu. Blankozmenka je listina, z ktorej musí byť nepochybné, že sa má stať zmenkou po vyplnení niektorých údajov. Sporové strany podpísali listinu, ktorá vyhovovala ako zmenka. Vyplnením blankozmenky sa stáva skutočnou zmenkou. Predmetná zmenka má náležitosti vlastnej zmenky (§ 75 zákona zmenkového a šekového). Zmenku navrhovateľ vyplnil v súlade s vyplňovacím právom (vyplňovacie vyhlásenie zo dňa 04. 04. 2002 bod 3) čl. 57. Odporca nepreukázal a ani nenamietal nesprávny postup remitenta pri vyplňovaní zmenky. Odporca ako dlžník, ktorý podpísal blankozmenku ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Aleny Priecelovej a členiek senátu JUDr. Zuzany Ďurišovej a JUDr. Zdenky Kohútovej, v právnej veci navrhovateľa: U., a. s., so sídlom Š. Bratislava, IČO: X., zast. advokátkou JUDr. M. Bratislava, proti odporcovi: I. Bratislava, zast. advokátom JUDr. M. Bratislava, o zaplatenie 480 000,-- Sk s prísl. zo zmenky, na odvolanie odporcu proti rozsudku Krajského súdu v Bratislave
Meritum v konaní o zaplatenie zmenkovej sumy 5 850 000,-- Sk s úrokom (194 189,43 eur)
Najvyšší súd Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky JUDr. Jany Zemaníkovej a členiek Mgr. Ľubomíry Kúdelovej a JUDr. Evy Hudobovej v právnej veci žalobcu: Ing P.B., P., X., zast. advokátom, JUDr. M.B., Š., X., proti žalovanému v 2. rade: P., s.r.o., P., X., IČO: X., zast. advokátom JUDr. D.R., so sídlom K., B., v konaní o zaplatenie zmenkovej sumy 5 850 000,– Sk s úrokom (194 184,43 eur), o dovolan
Meritum o zaplatenie 1 000 000 000 Kč s prísl.
N a j v y š š í s ú d 2 Obo 17/2009 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Jozefa Štefanku a členiek JUDr. Ivany Izakovičovej a JUDr. Anny Petruľákovej v právnej veci žalobcu: G. so sídlom Š., R. B. X. Rg.Č.X. práv. zast. JUDr. D. T. advokátkou, Advokátska kancelária, N. X. B., proti žalovanému: S. a. s., M. X. B., IČO: X. práv. zast. JUDr. I. S. advokátkou, Advokátska kancelária, H. X. K., o zap
MENU