Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Kategória :
Spisová značka :
Merito veci :
R značka :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1045904
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 62924
USSR: 34395
NSČR: 119639
NSSČR: 63879
USČR: 77324
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 419046
Krajské súdy (ČR): 40418
Posledná aktualizácia
20.10.2019 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: incidenčná žaloba


Približný počet výsledkov: 26 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: incidenčná žaloba
  • incidencna nájdené 32 krát v 26 dokumentoch
  • zaloba nájdené 161181 krát v 28939 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Ústavný súd Slovenskej republiky 17 dokumentov
Súdny dvor Európskej únie 3 dokumenty
Krajské súdy SR 47 dokumentov


Právna veta: Ak veriteľ, ktorého pohľadávka bola popretá, podal žalobu o určenie pravosti prihlásenej pohľadávky (incidenčnú žalobu) a v konaní o nej nebol úspešný, prestáva byť účastníkom konkurzného konania právoplatnosťou rozhodnutia o zamietnutí žaloby. Nemá to však vplyv na výsledok hlasovania schôdze konkurzných veriteľov, ktorá sa konala pred právoplatnosťou rozhodnutia o incidenčnej žalobe, ak súd rozhodol, že hlasovať môžu aj konkurzní veritelia, ktorých pohľadávka bola popretá.

Úryvok z textu:
Krajský súd v B. B. napadnutým uznesením ustanovil advokáta JUDr. J. K. za nového správcu konkurznej podstaty, za osobitného správcu ustanovil advokáta Mgr. K. R. Súčasne JUDr. M. Ch. zbavil funkcie správcu konkurznej podstaty a JUDr. Š. K. zbavil funkcie osobitného správcu konkurznej podstaty. Rozhodol tak s odôvodnením, že návrh na zvolanie schôdze konkurzných veriteľov podal veriteľ - Fond ochrany vkladov (ďalej len „F. o. v.“), ktorého pohľadávka v čase zvolania schôdze predstavovala viac ako 88,7 % .
Zbierka NS 4/2006
R 29/2006
Rozsudok
Kľúčové slová: obchodné záväzkové vzťahy, sadzobník súdnych poplatkov
Právna veta: Zo žiadneho ustanovenia zákona o konkurze a vyrovnaní alebo iného zákona nevyplýva, že konanie o incidenčnej žalobe je obchodnou vecou. Toto konanie nie je ani pokračovaním konkurzného konania. Ide o konanie sui generis, na ktoré sa ustanovenia zákona o konkurze a vyrovnaní nevzťahujú. Pre vyrubenie súdneho poplatku za žalobu je rozhodujúce, z akého právneho vzťahu uplatňovaná pohľadávka vznikla.

Úryvok z textu:
... b) Sadzobníka súdnych poplatkov. Krajský súd listom z 1. augusta 2002 žalobcovi oznámil, že jeho žiadosti nevyhovuje. Uviedol, že incidenčná žaloba obchodnou vecou nie je preto, lebo žalobca je podnikateľ, ale preto, že je vyvolaná konkurzom, pričom v zmysle íä 23 ... potvr­ dil a rozhodol o náhrade trov odvolacieho konania. Odvolací súd sa stotožnil s názorom súdu prvého stupňa, že incidenčná žaloba podaná žalobcom nie je obchodnou vecou preto, že by žalobca bol podnikateľom, ale preto, že pred­ metný spor bol .
Zbierka NS 9/2018
R 92/2018
Uznesenie
Kľúčové slová: povinnosť zložiť preddavok na trovy konania, popretie pohľadávky
Právna veta: Povinnosť zložiť preddavok na trovy konania v zmysle § 32 ods. 11 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení do 31.12.2017 má aj veriteľ, ktorému bola popretá pohľadávka a ktorý je v právnej pozícii žalobcu. Zloženie preddavku je podmienkou, aby súd rozhodoval o žalobe, inak konanie zastaví. Pokiaľ žalobca uhradí uvedený preddavok na trovy konania v lehote na podanie odvolania proti zastavujúcemu uzneseniu prvoinštančného súdu, odvolací súd uznesenie o zastavení konania zruší.

Úryvok z textu:
... , že § 32 ods. 11 ZoKR možno aplikovať iba v prípad e sporu medzi konkurznými veriteľmi. Keďže v danom prípade incidenčná žaloba smeruje nielen proti popierajúcemu veriteľovi, ale aj proti popierajúcemu správcovi, súd prvej inštancie nebol podľa žalobcu oprávnený uložiť mu preddavkovú .
Merito o určenie pravosti a výšky pohľadávky
... tom, kto môže pohľadávku poprieť. V predmetnom prípade pohľadávku poprel aj dlžník a žalobca žaloval len vyrovnacieho správcu. Voči dlžníkovi incidenčná žaloba podaná nebola. Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd odvolací (§ 10 ods. 2 O.s.p.) prejednal vec podľa § .
Merito o zaplatenie 1 344 197,30 Sk
... , pričom jeho postup zásadne závisí od toho, či ide o nedostatok procesnej podmienky odstrániteľný alebo neodstrániteľný. Predmetom tohto konania je incidenčná žaloba, teda žaloba v súvislosti s popretou pohľadávkou, ktorá bola prihlásená v konkurznom konaní a v súlade s ustanoveniami zákona č .
Merito o určenie pravosti, výšky, poradia pohľadávky uplatnenej vo výške 52 957 Sk
... . Nesporne návrh smeroval proti správcovi konkurznej podstaty úpadcu a predmetom konania bol návrh na určenie pravosti pohľadávky prihlásenej v konkurze (incidenčná žaloba). Na tento typ konania sa ustanovenia Zákona o konkurze a vyrovnaní nevzťahujú. Ide o konanie sui generis a pri rozhodovaní .
Merito o návrhu na určenie pravosti pohľadávky
... , pričom jeho postup zásadne závisí od toho, či ide o nedostatok procesnej podmienky odstrániteľný alebo neodstrániteľný. Predmetom tohto konania je incidenčná žaloba, teda žaloba v súvislosti s popretou pohľadávkou, ktorá bola prihlásená v konkurznom konaní a v súlade s ustanoveniami zákona č .
Merito o vylúčenie veci z konkurznej podstaty
... . Námietka navrhovateľa je správna. Výška poplatku je podľa položky 1/b. Predmetom sporu je vylúčenie veci z konkurznej podstaty, teda incidenčná žaloba a tým vec vyvolaná zákonom o konkurze a vyrovnaní. Nie je predmetom sporu určenie vlastníckeho práva, ktorý spor sa prejednáva .
Merito určenie pravosti pohľadávky
... O.s.p. potvrdil. Stotožnil sa zo záverom súdu prvého stupňa, že žalovaný v 1. rade – úpadca, v predmetnom spore (incidenčná žaloba) nie je pasívne legitimovaný. O trovách odvolacieho konania rozhodne súd prvého stupňa v novom rozhodnutí o veci (§ 224 ods .
Merito určenie poradia pohľadávky
... to vyzval a poučil o následkoch nesplnenia tejto povinnosti. Žalobcom tvrdený skutkový stav považoval súd prvého stupňa za nesporný a incidenčná žaloba podaná podľa § 23 ods. 2 zákona o konkurze a vyrovnaní bola podaná včas. Žalobca preukázal listinnými dôkazmi, že jeho .
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.