Nájdené rozsudky pre výraz: trovy právneho zastúpenia

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 6084

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

14786 dokumentov
47868 dokumentov
10 dokumentov
18 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Meritum 177 622,31 eur s prísl.
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 4Obdo/50/2018 6707214357 31.07.2019 JUDr. Viera Pepelová sudca ECLI:SK:NSSR:2019:6707214357.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu: JURKO 3, s. r. o., so sídlom: Šafárikovo nám. 7, 811 02 Bratislava, IČO: 35 965 983 proti žalovanému: Vojenské lesy a majetky SR, štátny podnik, so sídlom Lesnícka 23, 962 63 Pliešovce, IČO: 31 577 920, zast. advokátom
Meritum Odvolanie obžalovaných a prokurátora
Najvyšší sú d Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v trestnej veci obžalovaného Mgr. Ing. Mgr. I. I. a a spol. , pre pokračujúci trestný čin podvodu podľa § 250 ods. 1, ods. 4 Tr. zák. a iné na neverejnom zasadnutí 4. augusta 2010 o odvolaniach ob žalovaných Mgr. Ing. Mgr. I. I. , JUDr. M . K., Ing. M . M ., Ing. V . M ., Ing. JUDr. M . K.a jej dcéry I . K., Mgr. Ing. P . Š. a krajského prokurátora proti rozsudku Krajského súdu v Žiline z 30. júna 20
Meritum odvolania krajského prokurátora, obžalovaných a dcéry obžalovanej
Najvyšší súd 4 To 9/2009 Slovenskej republiky UZNESENIE Najvyšší Mgr. Ing. súd Mgr. Slovenskej I. I. republiky v pre a spol., trestnej pokračujúci veci obžalovaného trestný čin podvodu podľa § 250 ods. 1, ods. 4 Tr. zák. a iné na neverejnom zasadnutí 4. augusta 2010 o odvolaniach obžalovaných Mgr. Ing. Mgr. I. I., JUDr. M. K., Ing. M. M., Ing. V. M., Ing. JUDr. M. K. a jej dcéry I. K., Mgr. Ing. P. Š. a krajského prokurátora proti rozsudku Krajského súdu v Žiline z
Meritum Odvolanie obžalovaných a prokurátora
Najvyšší súd 4 To 9/2009 Slovenskej republiky UZNESENIE Najvyšší Mgr. Ing. súd Mgr. Slovenskej I. I. a republiky pre a spol., v trestnej veci pokračujúci obžalovaného trestný čin podvodu podľa § 250 ods. 1, ods. 4 Tr. zák. a iné na neverejnom zasadnutí 4. augusta 2010 o odvolaniach obžalovaných Mgr. Ing. Mgr. I. I., JUDr. M. K., Ing. M. M., Ing. V. M., Ing. JUDr. M. K.a jej dcéry I. K., Mgr. Ing. P. Š. a krajského prokurátora proti rozsudku Krajského súdu v Žiline z 30. júna
MENU