Nájdené právne články pre výraz: účasť zástupcov zamestnancov pri skončení pracovného pomeru

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 2

V prípade, že sa Vám zobrazil malý počet výsledkov vyhľadávania, pozrite si náš: Správny postup pri vyhľadávaní uvedený vyššie alebo náš videonávod na radikálne zefektívnenie práce. Ak problémy pretrvávajú, skopírujte link našej adresy a odošlite nám ho na info@judikaty.info.


Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

7 dokumentov
2 dokumenty
23 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: JUDr. Juraj Hamuľák PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Autor sa v príspevku zaoberá otázkami problematiky skončenia pracovného pomeru, najmä vo väzbe na hmotnoprávne podmienky platnosti výpovede ako aj následkami nedodržania týchto podmienok. Poukazuje na možnosti riešenia neplatného skončenia pracovného pomeru, pričom sa zameriava najmä na právnu úpravu podmienok uplatnenia práva na súdnu ochranu, resp. na okolnosti, ktoré sú spojené s riešením sporov o neplatnosť pracovného pomeru na súde.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Pracovný pomer ako základný pracovnoprávny vzťah predstavuje najpočetnejšiu a najpodstatnejšiu časť realizácie ľudskej práce ako predmetu pracovného práva. Teória pracovného práva vymedzuje niekoľko spôsobov skončenia pracovnoprávnych vzťahov, ktoré predstavujú jednu zo zložiek zásady zmluvnosti v pracovnom práve. Zaradzujeme sem: - právnu udalosť, - právny úkon, - skončenie zo zákona - a skončenie úradným rozhodnutím. Pre potreby tohto príspevku sa budeme zaoberať otáz
Autor: doc. JUDr. Marcel Dolobáč PhD.
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: V ostatných rokoch sa v oblasti pracovného práva kladie stále väčší význam na flexibilitu pracovnoprávnych vzťahov. Postupné odstraňovanie prísnosti a posiľňovanie pružnosti pracovných pomerov má zabezpečovať zvyšovanie miery zamestnanosti. Nosným nástrojom pre pružný pracovný trh sa stáva atypický pracovný pomer.

Úryvok z textu:
1.   Úvod V   ostatných rokoch sa v oblasti pracovného práva kladie stále väčší význam na flexibilitu pracovnoprávnych vzťahov. Postupné odstraňovanie prísnosti a posiľňovanie pružnosti pracovných pomerov má zabezpečovať zvyšovanie miery zamestnanosti. Nosným nástrojom pre pružný pracovný trh sa stáva atypický pracovný pomer. Vychádzajúc z etymológie pojmu „atypický“ je zrejmé, že vždy sa jedná o pracovný pomer s určitým osobitým odlišným dojednaním. Predpo
MENU