Nájdené právne články pre výraz: autorskoprávny spor

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 2

V prípade, že sa Vám zobrazil malý počet výsledkov vyhľadávania, pozrite si náš: Správny postup pri vyhľadávaní uvedený vyššie alebo náš videonávod na radikálne zefektívnenie práce. Ak problémy pretrvávajú, skopírujte link našej adresy a odošlite nám ho na info@judikaty.info.


Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

28 dokumentov
1 dokument
6 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: JUDr. Tatiana Mičudová
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Rozvoj kreatívneho priemyslu, vznik nových technológií, ako aj internet priniesli zásadnú zmenu v spôsoboch on-line používania autorských diel. Na pokrok v oblasti online používania autorských diel je potrebné reagovať aj pokrokom legislatívnym, ktorý zabezpečí vymožiteľnosť autorských práv, konkrétne práva na autorskú odmenu. Od Autorského zákona sa očakávalo, že zabezpečí dostatočnú mieru ochrany nositeľov práv, rovnováhu medzi právami ich nositeľov na jednej strane a používateľmi diel na strane druhej a medzi verejným záujmom. V tomto smere hovoríme o ochrane hmotnoprávnej, nakoľko vychá ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1 AUTOR A AUTORSKÉ PRÁVA V súlade s § 13 ods. 1 zákona č. 185/2015 Z. z. Autorského zákona v znení neskorších predpisov (ďalej len „Autorský zákon“) je autorom fyzická osoba, ktorá dielo vytvorila. Autorom diela je fyzická osoba (v prípade spoluautorského diela každá fyzická osoba) schopná tvorivej činnosti. Prijatím nového Autorského zákona nastali zmeny, ak ide o vymedzenie autorov audiovizuálneho diela. V porovnaní s predchádzajúcim znením, ktoré hovorilo priamo o spoluautoroch
Autor: JUDr. Tatiana Mičudová
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: V zmysle čl. 6 Civilného sporového poriadku majú strany sporu v konaní rovné postavenie. Rovnosť postavenia sa prejavuje v možnosti v rovnakej miere uplatňovať prostriedky procesného útoku a prostriedky procesnej obrany. Výnimkou sú spory, kde je potrebné vyvažovať prirodzene nerovnovážne postavenie strán sporu, tzv. spory s ochranou slabšej strany. Medzi spory s ochranou slabšej strany de iure nepatria spory autorov súvisiace s on-line použitím ich diel, hoci de facto by sme sem autora mohli zaradiť vzhľadom na problém unesenia dôkazného bremena zo strany autora v konaní.

Úryvok z textu:
1 ROVNOSŤ SPOROVÝCH STRÁN Zásada rovnosti občanov pred zákonom, ktorá je ustanovená v čl. 12 ods. 1 zákona č. 460/1992 Zb. Ústavy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (ďalej len „Ústava“) sa v civilnom sporovom konaní premieta do princípu rovnosti sporových strán upraveného v čl. 6 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilného sporového poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „Civilný sporový poriadok“). V procesnoprávnej rovine predstavuje princíp rovnosti sporových strán zá
MENU