Nájdené právne články pre výraz: konanie o sťažnostiach fyzických osôb a právnických osôb

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 3

V prípade, že sa Vám zobrazil malý počet výsledkov vyhľadávania, pozrite si náš: Správny postup pri vyhľadávaní uvedený vyššie alebo náš videonávod na radikálne zefektívnenie práce. Ak problémy pretrvávajú, skopírujte link našej adresy a odošlite nám ho na info@judikaty.info.


Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

2 dokumenty
143 dokumentov
4 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: Mgr. Zuzana Čaputová
Zdroj: Otvorené Právo
Abstrakt: Vedľajšie účastníctvo v konaní pred ústavným súdom v prípade, ak sa rozhoduje o jeho právach a povinnostiach a jeho absencia v zákone. Možnosť súdu odchýliť sa od doslovného znenia zákona pre dodržanie ústavne súladného výkladu zákonov.

Úryvok z textu:
Ustanovenie § 51, týkajúce sa sťažnosti fyzických a právnických osôb sa zmenilo nasledovne: „Účastníci konania sú sťažovateľ a ten, proti komu sťažnosť smeruje“. Z uvedeného vyplýva, že bola vypustená úprava o vedľajšom účastníkovi z ustanovení upravujúcich konanie o sťažnostiach fyzických osôb a právnických osôb. Napriek snahe sa mi nepodarilo zistiť, aké dôvody viedli k tejto legislatívnej zmene. V súčasnosti je vedľajšie účastníctvo v konaní pred ústavným súdom upravené vo všeobecných usta
Autor: Mgr. Tomáš Čentík
Zdroj: Ulpianus
Abstrakt: Protichodná judikatúra nie je javom výnimočným naopak ide v justičnom systéme o jav bežný, ktorý je jeho prirodzenou súčasťou. Želaným stavom je síce jednotná (konštantná) judikatúra, t. j. aby sa „v rovnakých prípadoch rozhodovalo rovnako“, avšak za splnenia určitých podmienok je odklon od ustálenej rozhodovacej praxe nielenže prípustný, ale priam žiadúci a nevyhnutný. Naplnenie princípu právnej istoty preto nemožno stotožňovať s právom na jednotnú judikatúru, ktorá sa pochopiteľne môže vyvíjať s cieľom flexibilne reagovať na spoločenský vývoj a doposiaľ „neobjavené“ argumenty.

Úryvok z textu:
Protichodná judikatúra nie je javom výnimočným naopak ide v justičnom systéme o jav bežný, ktorý je jeho prirodzenou súčasťou. Želaným stavom je síce jednotná (konštantná) judikatúra, t. j. aby sa „v rovnakých prípadoch rozhodovalo rovnako“, avšak za splnenia určitých podmienok je odklon od ustálenej rozhodovacej praxe nielenže prípustný, ale priam žiadúci a nevyhnutný. Naplnenie princípu právnej istoty preto nemožno stotožňovať s právom na jednotnú judikatúru, ktorá sa pochopiteľne môže vyví
Autor: JUDr. Ivetta Macejková PhD.
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: V období rokov 1993 až 2017 bola Ústava Slovenskej republiky novelizovaná celkovo sedemnásťkrát. V príspevku autorka postupne približuje najvýznamnejšie zmeny, ktoré jednotlivé novelizácie ústavy priniesli, pričom osobitnú pozornosť venuje novelizácii ústavy realizovanej ústavným zákonom č. 90/2001 Z. z. Z pohľadu Ústavného súdu Slovenskej republiky autorka poukazuje to, že ústavnému súdu bol už pôvodným znením ústavy priznaný veľmi široký rozsah právomocí, ktorý bol následne v ďalšom období jednotlivými novelami ústavy ešte ďalej významne rozširovaný, pričom súčasná platná ústavná úprava zver ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
  Vážené dámy, vážení páni, dovoľte, aby som Vás všetkých srdečne privítala a zároveň Vám poďakovala za to, že ste prijali pozvanie na medzinárodnú vedeckú konferenciu „25 rokov Ústavy Slovenskej republiky - VI. ústavné dni“, ktorú organizuje Ústavný súd Slovenskej republiky (ďalej aj „ústavný súd“) a Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Tak, ako každé okrúhle výročie, i uplynutie štvrťstoročia od schválenia Ústavy Slovenskej republiky (ďalej aj „ústava“
MENU