Nájdené právne články pre výraz: lehota zaistenia

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 2

V prípade, že sa Vám zobrazil malý počet výsledkov vyhľadávania, pozrite si náš: Správny postup pri vyhľadávaní uvedený vyššie alebo náš videonávod na radikálne zefektívnenie práce. Ak problémy pretrvávajú, skopírujte link našej adresy a odošlite nám ho na info@judikaty.info.


Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

279 dokumentov
7 dokumentov
851 dokumentov
9 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: JUDr. Sabína Hodoňová
Zdroj: Bulletin advokácie SAK
Abstrakt: Autorka sa v článku venuje novej právnej úprave súdneho konania vo veciach zaistenia, či prispeje k naplneniu záväzkov Slovenskej republiky vytvoriť systém spravodlivej ochrany práv cudzincov, v prípadoch ktorých bolo rozhodnuté o zaistení za účelom výkonu trestu vyhostenia. Autorka konštatuje, že rozhodovanie slovenských správnych súdov by sa malo viac priblížiť k judikatúre Európskeho súdu pre ľudské práva a Súdneho dvora Európskej únie. Ako veľmi sa priblíži a ako dôsledne sa budú využívať nové procesnoprávne inštitúty, ukáže až súdna prax.

Úryvok z textu:
  Zákonom č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok sa po prvý raz ucelene upravilo súdne konanie vo veciach zaistenia. Zákon významne prispieva k sprehľadneniu tohto typu súdneho konania a k zvýšeniu právnej istoty účastníkov konania. Právna úprava vychádza z judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva, ale aj z rozhodovacej činnosti Ústavného súdu Slovenskej republiky, ktorej aplikácia v doterajšom konaní nebola jednotná a
Autor: JUDr. Sabína Hodoňová
Zdroj: Bulletin advokácie SAK
Abstrakt: Témou článku je analýza možností periodickej kontroly zákonnosti pozbavenia osobnej slobody štátnych príslušníkov tretích krajín umiestnených v útvaroch policajného zaistenia pre cudzincov. Témou článku je, v nadväznosti na možnosti periodickej kontroly zákonnosti pozbavenia osobnej slobody, skúmanie efektívnosti a účelnosti zaistenia štátnych príslušníkov tretích krajín a možnosti ich prepustenia zo zaistenia, ak zanikne účel zaistenia. Významným rozhodnutím vo vzťahu k možnostiam periodickej kontroly zákonnosti pozbavenia osobnej slobody je Nález U ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
  Podľa článku 5 ods. 1 písm. f) Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd každý, kto bol pozbavený slobody zatknutím alebo iným spôsobom, má právo podať návrh na konanie, v ktorom by súd urýchlene rozhodol o zákonnosti jeho pozbavenia slobody a nariadil prepustenie, ak je pozbavenie slobody nezákonné. Účelom článku 5 ods. 4 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd je zabezpečiť zatknutým alebo inak slobody
MENU