Nájdené právne články pre výraz: nadobúdanie dedičstva

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 3

V prípade, že sa Vám zobrazil malý počet výsledkov vyhľadávania, pozrite si náš: Správny postup pri vyhľadávaní uvedený vyššie alebo náš videonávod na radikálne zefektívnenie práce. Ak problémy pretrvávajú, skopírujte link našej adresy a odošlite nám ho na info@judikaty.info.


Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

5 dokumentov
3 dokumenty
13 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: Juraj Göbl
Zdroj: Ulpianus
Abstrakt: Závet je jedným z najvýznamnejších právnych úkonov v našom právnom poriadku - je inštitútom predovšetkým dedičského práva, ktoré upravuje podmienky dedenia a vzťahy vznikajúce v dôsledku prechodu majetku zomretého na jeho dedičov alebo štát, prípadne iné osoby.

Úryvok z textu:
Závet je jedným z najvýznamnejších právnych úkonov v našom právnom poriadku - je inštitútom predovšetkým dedičského práva, ktoré upravuje podmienky dedenia a vzťahy vznikajúce v dôsledku prechodu majetku zomretého na jeho dedičov alebo štát, prípadne iné osoby. Dedičské právo je svojou podstatou majetkovým právom. Úzko súvisí predovšetkým s existenciou individuálneho vlastníctva. Jedným z predpokladov dedenia (okrem neho sú nimi aj smrť fyzickej osoby, existencia dedičstva a spôsobilý d
Autor: Mgr. Marek Kolodzej
Zdroj: Projustice
Abstrakt: Charakteristika a vysvetlenie pripravovaných inštitútov v dedičskom práve, ich využitie a práva a povinnosti s nimi spojené.

Úryvok z textu:
V súčasnom období prebiehajú práce na rekodifikácii súkromného práva v súvislosti s prípravou nového Občianskeho zákonníka. Tento príspevok si kladie za úlohu predstaviť stručne jednotlivé „pripravované“ inštitúty dedičského práva hmotného a zároveň priblížiť, ako by zavedenie týchto (staro)nových inštitútov ako odkazu, dedičskej zmluvy, dedičského náhradníctva, vykonávateľa závetu či vzdania sa, resp. zrieknutia sa dedičstva eventuálne mohlo de lege ferenda ovplyvniť osobitné konanie civilné
Autor: JUDr. Jana Muránska PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: V Slovenskej republike už niekoľko rokov pretrváva úloha prijatia nového Občianskeho zákonníka. V rámci príprav nového civilného kódexu venuje zákonodarca náležitú pozornosť aj úprave dedičského práva tak, aby zodpovedala novým podmienkam spoločnosti, ktoré sa nastolili po roku 1989. Ide predovšetkým o rešpektovanie jednej zo základných zásad súkromného práva – zásady autonómie vôle. Výrazom tejto autonómie vôle v oblasti dedičského práva je opätovné zakotvenie inštitútu dedičskej zmluvy do slovenského právneho poriadku ako možnosti zmluvnej dispozície poručiteľa s majetkom pre prípad smrti. D ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD V Slovenskej republike už niekoľko rokov pretrváva úloha vytvorenia nového Občianskeho zákonníka ako „uceleného prehľadného a stredoeurópskym štandardom zodpovedajúceho civilného kódexu osnovaného na vedeckých základoch systému všeobecného súkromného práva“.1 Po viacerých pokusoch zatiaľ poslednú etapu rekodifikačných prác prezentuje Legislatívny zámer kodifikácie súkromného práva z roku 2008, ktorý otvoril novú etapu prác na paragrafovom znení Občianskeho zákonníka.2 V rámci p
MENU