Nájdené právne články pre výraz: nadobúdanie vlastníctva

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 2

V prípade, že sa Vám zobrazil malý počet výsledkov vyhľadávania, pozrite si náš: Správny postup pri vyhľadávaní uvedený vyššie alebo náš videonávod na radikálne zefektívnenie práce. Ak problémy pretrvávajú, skopírujte link našej adresy a odošlite nám ho na info@judikaty.info.


Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

18 dokumentov
22 dokumentov
82 dokumentov
2 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: Mgr. Jana Kováčiková PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Konferenčný príspevok sa zameriava na jednu z najprirodzenejších zásad rímskeho práva nazývanú ako superficies solo cedit. Pozornosť je venovaná pôvodu a uplatňovaniu zásady v rímskom práve, jej prejavu naprieč slovenským právnymi dejinami a v súčasnej právnej realite, ktorá je poznačená absenciou superficiálnej zásady. V súvislosti s rekodifikačnými tendenciami súkromného práva na Slovensku pojednáva príspevok o potenciálnom znovuzavedení superficies solo cedit do nášho právneho poriadku a načrtá úvahy de lege ferenda. Cieľom príspevku je poukázať na výhody a nevýhody superficiálnej zásady, z ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Parémia superficies solo cedit, v českých a slovenských prameňoch prekladaná spravidla v znení „povrch ustupuje pôde,“ vyjadruje princíp, že všetky predmety, ktoré sú pevne a neoddeliteľne spojené so zemským povrchom sa považujú za súčasť tohto povrchu. Ide predovšetkým o porasty a plodiny rastúce na povrchu zeme, ale rovnako sú to i stavby, domy či jednoducho budovy spojené so zemou pevným základom. Na poklade recepcie rímskeho práva je normatívne vyjadrenie superficies solo cedit
Autor: Alexander Bröstl, ml.
Zdroj: Ulpianus
Abstrakt: Pripomeňme základné a už tak trochu historické fakty. V máji 2014 bol prijatý zákon č. 140/2014 Z. z. o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Nálezom Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. PL. ÚS 20/2014 zo 14. novembra 2018 publikovaným v Zbierke zákonov pod 33/2019 Z. z. bola jeho podstatná časť zrušená.

Úryvok z textu:
Nedávno bola oficiálne zverejnená (podklady na slov lex nájdete TU) novela uvedeného zákona, ktorej účinnosť sa navrhuje od 1. mája 2021. Na tom, ktoré kategórie poľnohospodárskej pôdy majú spadať pod osobitný režim tohto právneho predpisu sa nemá nič zmeniť (pozri aj v súčasnosti účinný § 2 zákona). Novela však  prinesie dve zásadné novinky pri predaji poľnohospodárskych pozemkov: osobitné predkupné právo zákonom určených subjektov obmedzenia pri nadobúda
MENU