Nájdené právne články pre výraz: oprávnenie na snímanie identifikačných znakov

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 2

V prípade, že sa Vám zobrazil malý počet výsledkov vyhľadávania, pozrite si náš: Správny postup pri vyhľadávaní uvedený vyššie alebo náš videonávod na radikálne zefektívnenie práce. Ak problémy pretrvávajú, skopírujte link našej adresy a odošlite nám ho na info@judikaty.info.


Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

1 dokument
1 dokument
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: doc. JUDr. Sergej Romža PhD.
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Východiskom pre vymedzenie poslania prostriedkov donútenia pred začatím trestného stíhania je ich normatívna úprava obsiahnutá v Trestnom poriadku, ako aj v z.č. 171/93 Zb. v znení noviel O Policajnom zbore SR a v neposlednom rade aj v Ústave SR z.č. 460/92 Zb. Autor venuje pozornosť nejprv normatívnej úprave prostriedkov donútenia vo vnútroštátnych právnych normách a následne poukazuje na ich úpravu obsiahnutú v normách medzinárodného práva predovšetkým v „ Dohovor e o ochrane ľudských práv a slobôd“. V časti venovanej historickému vývoji trestnopocesnej úpravy donútenia pred začatím tr ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
ÚVOD Prejavom procesného , či neprocesného donútenia v štádiu pred začatím trestného stíhania je zásah do občianskych práv a slobôd garantovaných okrem iných právnych noriem aj Ústavou Slovenskej republiky (z.č. 460/92 Zb.). Ústava Slovenskej republiky v čl. 16 ods. 1 garantuje každému nedotknuteľnosť osoby a jej súkromia. Zároveň Ústava SR stanovuje, že zásah do občianskych práv a slobôd je prípustný len na základe zákona (čl. 16 Ústavy SR). Z citovaného ustanovenia vyplýva, že úst
Autor: Doc. Vladimír Blažek CSc.
Zdroj: Akadémia Policajného zboru v Bratislave
Abstrakt: Práca obsahuje rozpracovanie problematiky obrany a obranného systému pri zaisťovaní bezpečnosti v čase mieru a krízových situácií. Autori poukazujú na prepojenie bezpečnostných doktrín štátu a jednotlivých zoskupení (NATO a EÚ), obranného plánovania a civilného núdzového plánovania. Rozoberajú postavenie orgánov verejnej správy pri obrane a činnosti obranného systému. V práci je analyzované postavenie ozbrojených síl, ozbrojených bezpečnostných zborov a ozbrojených zborov pri obrane Slovenskej republiky a činnosti obranného systému. Druhá časť sa zaoberá rozpracovaním podpory vedenia obrany oz ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
  Bezpečnostné prostredie štátu je v súčasnom období charakterizované prekonaním hrozby globálnej vojenskej konfrontácie bipolárnych zoskupení a narastaním možnosti ohrozenia, vzniku a vývinu kríz a konfliktov nižšej intenzity, ktoré môžu v kombinácii postupne prerastať do ohrozenia väčšieho stupňa. Súčasné bezpečnostné prostredie je stále viac charakteristické početnými rôznorodými a rozličnými ohrozeniami prichádzajúcimi z rôznych smerov a geografických oblastí s tým, že ohrozenia,
MENU