Nájdené právne články pre výraz: porušenie služobnej prísahy

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 2

V prípade, že sa Vám zobrazil malý počet výsledkov vyhľadávania, pozrite si náš: Správny postup pri vyhľadávaní uvedený vyššie alebo náš videonávod na radikálne zefektívnenie práce. Ak problémy pretrvávajú, skopírujte link našej adresy a odošlite nám ho na info@judikaty.info.


Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

216 dokumentov
53 dokumentov
110 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: JUDr. Andrej Beleš PhD.
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Príspevok sa zaoberá otázkou, či garancie vyplývajúce zo zásady ne bis in idem podľa Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd sa vzťahujú aj na súbeh trestného konania a disciplinárneho konania v ozbrojených bezpečnostných zboroch. Autor vyslovuje zápornú odpoveď a konštatuje, že zákonodarca v tomto vykonáva “nadprácu”.

Úryvok z textu:
Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len Dohovor) garantuje v trestnom konaní osobám obvineným z trestného činu rozsiahly katalóg jednotlivých konkrétnych práv zaisťujúcich spravodlivý proces: právo byť považovaný za nevinného až do zákonného preukázania viny, právo byť zoznámený s obvinením, právo zvoliť si obhajcu, právo na kontradiktórny proces podľa čl. 6 ods. 2 a 3, právo nebyť odsúdený za konanie, ktoré v čase spáchania skutku nebolo trestným činom podľa čl. 7, ako
Autor: JUDr. Peter Molitoris PhD.
Univerzita: UPJŠ Košice
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Príspevok sa venuje možnostiam využitia niektorých dôkazov produkovaných v trestnom konaní v súvisiacich správnych konaniach.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Dokazovanie je nevyhnutnou súčasťou niektorých správnych konaní. Jeho význam je podčiarknutý koncepciou zisťovania materiálnej pravdy, ktorá je v správnom poriadku vyjadrená povinnosťou správneho orgánu zistiť „presne a úplne skutočný stav veci“(§ 32 ods. 1 správneho poriadku). Samotný pojem materiálnej pravdy, resp. obsah tohto pojmu je v právnej teórii pomerne polemický,[1] jeho význam však narastá v súvislosti s konaniami, na ktoré sa primerane aplikujú princípy vlastné konania
MENU