Nájdené právne články pre výraz: povinnosť konformného výkladu

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 2

V prípade, že sa Vám zobrazil malý počet výsledkov vyhľadávania, pozrite si náš: Správny postup pri vyhľadávaní uvedený vyššie alebo náš videonávod na radikálne zefektívnenie práce. Ak problémy pretrvávajú, skopírujte link našej adresy a odošlite nám ho na info@judikaty.info.


Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

8 dokumentov
1 dokument
997 dokumentov
37 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: JUDr. Veronika Munková PhD.
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Kľúčové slová: zásada právnej istotyzákladné princípy právna istota
Abstrakt: Článok sa zaoberá zásadou právnej istoty v celoeurópskom kontexte. Právo EÚ a rovnako, tak je tomu aj v podmienkach SR apeluje na dodržiavanie tejto zásady ako základnej zásady právneho štátu. Autorka pomocou judikatúry vysvetľuje ako a kedy sa najčastejšie uplatňuje táto zásada v práve EÚ a SR. V práve EÚ aj v práve SR potom platí, že zásada právnej istoty je chápaná ako predvídateľnosť práva vo všeobecnosti a je prepojená predovšetkým so zásadou legitímneho očakávania.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Právne zásady si upevnili svoje miesto v príslušných právnych odvetviach, to len potvrdzuje univerzálnosť niektorých právnych zásad pre všetky právne odvetvia. Toto tvrdenie platí aj o zásade právnej istoty, kde sa dá hovoriť z môjho pohľadu o jej univerzálnej hodnote. Možno súhlasiť aj s tým, že význam zásad vo všeobecnosti môžeme veľmi stručne vystihnúť ako poznávací, interpretačný, aplikačný a normatívny.[1] Zásady nájdeme buď priamo vyjadrené v právnej norme alebo „vy
Autor: JUDr. Imrich Fekete, CSc.
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Súd každého členského štátu je povinný vykladať a aplikovať národné právo v súlade s požiadavkami práva Európskej únie (EÚ). Hranice použitia takéhoto nepriameho účinku práva EU je potrebné sledovať nielen v judikatúre Súdneho dvora EÚ, ale zároveň je jeho použitie limitované všeobecnými právnymi princípmi, najmä princípom právnej istoty. Všeobecné súdy, ale aj Ústavný súd SR v poslednom čase čoraz častejšie v súvislosti s krytím nemajetkovej ujmy pozostalých po obeti dopravnej nehody z povinného zmluvného poistenia a rozhodnutím Súdneho dvora EÚ vo veci Haasová (C-22/12) poukazujú na potrebu ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1. ÚVOD V názve príspevku predostretá otázka súvisí so sériou nedávno prijatých rozhodnutí Ústavného súdu SR (ďalej „ústavný súd“) a Najvyššieho súdu SR (ďalej „najvyšší súd“), ktoré sa týkajú nárokov pozostalých po obeti dopravnej nehody na náhradu nemajetkovej ujmy voči komerčným poisťovniam. Žaloby s uvedeným obsahom sa začali hromadiť na všeobecných súdoch po vydaní rozsudku Súdneho dvora EÚ (ďalej „ESD“) vo veci Haasová (C-22/12). V tomto rozsudku ESD s odkazom na príslušné ustan
MENU