Nájdené právne články pre výraz: predpojatosť sudcov

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 2

V prípade, že sa Vám zobrazil malý počet výsledkov vyhľadávania, pozrite si náš: Správny postup pri vyhľadávaní uvedený vyššie alebo náš videonávod na radikálne zefektívnenie práce. Ak problémy pretrvávajú, skopírujte link našej adresy a odošlite nám ho na info@judikaty.info.


Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

25 dokumentov
225 dokumentov
15 dokumentov
1 dokument
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: Mgr. Stanislava Koľová
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Autorka sa v príspevku zaoberá inštitútom odlišných stanovísk v rámci ústavného súdnictva. V úvode objasňuje teoretický základ a podmienky vytvorené súdnymi systémami pre uplatňovanie odlišných stanovísk. Nasleduje definícia a historické počiatky odlišných stanovísk. V samostatnej kapitole uvádza pozitíva a negatíva separátnych vót. Záverečná časť približuje ústavnú azákonnú úpravu akonkrétne prípady zrozhodovacej činnosti Ústavného súdu, vktorých vystupujú do popredia odlišné stanoviská.

Úryvok z textu:
  Ochrana ústavnosti je v Slovenskej republike zverená Ústavnému súdu Slovenskej republiky ( ďalej len „ Ústavný súd SR“ ) ako jedinému nezávislému súdnemu orgánu, ktorý zastáva výlučné a nezastupiteľné miesto v systéme deľby moci. Ústavou Slovenskej republiky založené právomoci smerujúce k naplneniu jeho ústavného poslania uskutočňuje v dvoch rozhodovacích celkoch – v senátoch a v pléne. Prijímanie rozhodnutí sa realizuje hlasovaním v
Autor: JUDr. Michal Vaľo CSc.
Zdroj: Bulletin advokácie SAK
Abstrakt: V ostatných rokoch sa sprísňujú zákonné podmienky pre výkon rôznych povolaní a činností, odvodzované od trestnoprávnej bezúhonnosti a spoľahlivosti uchádzačov. Dotknutým osobám sa neraz pričítajú na ťarchu aj prípady, kedy trestné konanie skončilo uzavretím zmieru alebo podmienečným zastavením trestného stíhania s následným osvedčením. Takýto postup považuje autor za nesúladný s ústavnou zásadou prezumpcie neviny. Ak súd nerozhodol odsudzujúcim rozsudkom o vine, osoba musí byť považovaná za nevinnú. Autor dochádza k záveru, že túto zásadu p ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
  V ostatných dvoch desaťročiach sa sprísňujú zákonné podmienky pre výkon rôznych povolaní a činností, odvodzované od trestnoprávnej bezúhonnosti a spoľahlivosti uchádzačov. Rozširuje sa okruh subjektov, ktoré majú prístup k odpisom z registra trestov, kde sú zhromažďované aj také osobné údaje, ktoré nepreukazujú trestnoprávnu vinu dotknutých osôb spôsobom súladným s Ústavou Slovenskej republiky. Autor vyslovuje názor, že niek
MENU