Nájdené právne články pre výraz: preskúmanie odvolania

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 2

V prípade, že sa Vám zobrazil malý počet výsledkov vyhľadávania, pozrite si náš: Správny postup pri vyhľadávaní uvedený vyššie alebo náš videonávod na radikálne zefektívnenie práce. Ak problémy pretrvávajú, skopírujte link našej adresy a odošlite nám ho na info@judikaty.info.


Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

36 dokumentov
14 dokumentov
76 dokumentov
34 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: Dominika Zavadová
Udalosť: 10 rokov v EÚ: Vzťahy, otázky, problémy
Abstrakt: Súčasné medzinárodné právo pozná inštitút okolností vylučujúcich protiprávnosť ako súčasť pravidiel zodpovednosti za medzinárodne protiprávne konanie. Mnohé medzinárodné zmluvy obsahujú bezpečnostnú výnimku ako akýsi únikový mechanizmus z plnenia nimi stanovených povinností. Jeden zo spôsobov, akým možno „ospravedlniť“ neplnenie záväzkov v medzinárodných obchodných vzťahoch podľa práva WTO, sa viaže na veľmi flexibilný koncept národnej bezpečnosti. Hranice konceptu národnej bezpečnosti však nie sú jasne určené, a tak si možno položiť otázku, kde a prečo tieto hranice hľadať. Vzájomný vzťah med ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Súčasné medzinárodné právo pozná inštitút okolností vylučujúcich protiprávnosť ako súčasť pravidiel zodpovednosti za medzinárodne protiprávne konanie. Mnohé medzinárodné zmluvy obsahujú bezpečnostnú výnimku ako akýsi únikový mechanizmus z plnenia nimi stanovených povinností. Jeden zo spôsobov, akým možno „ospravedlniť“ neplnenie záväzkov v medzinárodných obchodných vzťahoch podľa práva WTO, sa viaže na veľmi flexibilný koncept národnej bezpečnosti. Hranice konceptu národnej bezpečnosti vš
Autor: Mgr. Viktor Ewerling
Univerzita: Bulletin advokácie SAK
Abstrakt: Autor sa detailne zaoberá právnou úpravou prípustnosti protestu prokurátora proti rozhodnutiu katastra, ktorým sa povoľuje vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností. Analyzuje charakter inštitútu protestu prokurátora, pojem opravný prostriedok a právnu povahu poznámky pod čiarou v právnych predpisoch. Osobitnú pozornosť venuje zrušeniu právoplatného rozhodnutia o povolení vkladu z ľudsko-právneho hľadiska, ako (neprípustnému) zásahu do vlastníckeho práva. Zameriava sa pritom na existujúcu ústavnoprávnu judikatúru a najmä judikatúru ESĽP. V závere prezentuje úvahy de lege ferenda so zr ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Úvod Právna úprava katastrálneho konania účinná od 1. 1. 2002 do 31. 8. 2009 stanovovala, že proti kladnému rozhodnutiu o povolení vkladu do katastra nehnuteľností (ďalej aj „vklad") nie je prípustný žiadny opravný prostriedok. Prokurátori celého Slovenska však od roku 2002 podali stovky protestov proti rozhodnutiam správ katastra, na základe ktorých boli zrušené právoplatne povolené vklady vlastníckych práv. Prokurátori a orgány katastra prispeli k podstatnému narušeniu princípu pr
MENU