Nájdené právne články pre výraz: rozhodovanie o vklade

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 2

V prípade, že sa Vám zobrazil malý počet výsledkov vyhľadávania, pozrite si náš: Správny postup pri vyhľadávaní uvedený vyššie alebo náš videonávod na radikálne zefektívnenie práce. Ak problémy pretrvávajú, skopírujte link našej adresy a odošlite nám ho na info@judikaty.info.


Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

28 dokumentov
3 dokumenty
18 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: Mgr. Ľudovít Máčaj
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Príspevok sa zaoberá novou právnou úpravou rozhodovania o odvolaní voči rozhodnutiu okresného úradu o zamietnutí vkladu do katastra nehnuteľností, na základe ktorej o ňom rozhoduje Úrad geodézie, kartografie a katastra SR ako ústredný orgán štátnej správy. Podľa staršej právnej úpravy o ňom rozhodoval miestne príslušný krajský súd, avšak v dôsledku zrušenia ustanovení o súdnom prieskume neprávoplatných rozhodnutí prijatím nových procesných kódexov táto možnosť zanikla. Aj ked’ naďalej existuje možnosť súdneho prieskumu právoplatného rozhodnutia o odvolaní, existujú pochybnosti, či táto zmena o ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Rok 2016 bol v oblasti slovenského civilného procesného práva, do ktorej sme donedávna zaraďovali aj správne súdnictvo, prelomový. Nadobudnutím účinnosti nových kódexov a odčlenením problematiky správneho súdnictva do Správneho súdneho poriadku došlo ku viacerým zmenám ohľadom súdneho prieskumu rozhodnutí správnych orgánov, pričom zanikla aj možnosť preskúmavania neprávoplatných správnych rozhodnutí. Táto zmena sa výrazne dotkla aj katastrálneho konania o vklade. Podľa staršej práv
Autor: JUDr. Róbert Baran
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Pohľad na problematiku komplikovanosti nadobúdania nehnuteľností v spojitosti so zmenami, ktoré sa uskutočnili v poslednom časovom období, s dôrazom na problematiku odstúpenia od zmlúv o prevode nehnuteľností. Poukázanie na nejednoznačnosť a názorovú rozdielnosť chápania niektorých základných pojmov príznačných pre oblasť evidovania nehnuteľností. Porovnanie jednotlivých rozdielnych názorov akoncepcií ktejto problematike, vspojitosti s následným evidovaním odstúpení od zmlúv v katastri nehnuteľností. Záverom sú ponúkané možnosti riešenia tohto prob ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
  1 VZNIK VLASTNÍCKEHO PRÁVA K NEHNUTEĽNOSTI Na úvod je žiaduce položiť si otázku: „Ako vzniká, resp. nadobúda sa vlastnícke právo k nehnuteľnosti?“ Bez pochopenia, či znalosti systému vzniku vlastníctva knehnuteľnosti, nemôžeme dostatočne dobre pochopiť ani problematiku zániku vlastníckeho práva k nehnuteľnej veci. To, čo z právneho hľadiska vzniká, určitým spôsobom aj zaniká, a to, čo sa zapisuje do určitej evidencie, musí sa
MENU