Nájdené právne články pre výraz: výpoveď zamestnanca so zdravotným postihnutím

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 2

V prípade, že sa Vám zobrazil malý počet výsledkov vyhľadávania, pozrite si náš: Správny postup pri vyhľadávaní uvedený vyššie alebo náš videonávod na radikálne zefektívnenie práce. Ak problémy pretrvávajú, skopírujte link našej adresy a odošlite nám ho na info@judikaty.info.


Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

5 dokumentov
1 dokument
6 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: Lukáš Tomáš
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Autor sa v predkladanom príspevku zaoberá teoretickou analýzou práva na prístup k zamestnaniu so zreteľom na zamestnávanie občanov so zdravotným postihnutím. Príspevok ucelene predstavuje zložky práva na prístup k zamestnaniu a metódy in- gerencie štátu doň. V neposlednom rade autor analyzuje vybranéprostriedky podpory Zamestnávania občanov so zdravotným postihnutímpodľa zákona o službách zamestnanosti zpohľadu platného práva s pripojením návrhov na modifikáäu právnej úpravy de lege ferenda.

Úryvok z textu:
Úvodom k pojmovému vymedzeniu právu na prácu a právu na prístup k zamestnaniu Recentná politika (zabezpečovania) zamestnanosti vychádza z chápania práva na prácu ako jedného zo základných sociálnych práv občanov1. Základný význam práva na prácu odráža jeho zakotvenie na ústavnej úrovni, totiž v zmysle ustanovenia čl. 35 ods. 3 alinea 1 Ústavy SR č. 460/1992 Zb. (ďalej len „Ústava SR“) občania majú právo na prácu, štát v primeranom rozsahu hmotne zabezpečuje občanov, ktorí
Autor: JUDr. Juraj Hamuľák PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Autor sa v príspevku zaoberá otázkami problematiky skončenia pracovného pomeru, najmä vo väzbe na hmotnoprávne podmienky platnosti výpovede ako aj následkami nedodržania týchto podmienok. Poukazuje na možnosti riešenia neplatného skončenia pracovného pomeru, pričom sa zameriava najmä na právnu úpravu podmienok uplatnenia práva na súdnu ochranu, resp. na okolnosti, ktoré sú spojené s riešením sporov o neplatnosť pracovného pomeru na súde.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Pracovný pomer ako základný pracovnoprávny vzťah predstavuje najpočetnejšiu a najpodstatnejšiu časť realizácie ľudskej práce ako predmetu pracovného práva. Teória pracovného práva vymedzuje niekoľko spôsobov skončenia pracovnoprávnych vzťahov, ktoré predstavujú jednu zo zložiek zásady zmluvnosti v pracovnom práve. Zaradzujeme sem: - právnu udalosť, - právny úkon, - skončenie zo zákona - a skončenie úradným rozhodnutím. Pre potreby tohto príspevku sa budeme zaoberať otáz
MENU