Nájdené právne články pre výraz: vyjadrené v zmyslami vnímateľnej podobe

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 2

V prípade, že sa Vám zobrazil malý počet výsledkov vyhľadávania, pozrite si náš: Správny postup pri vyhľadávaní uvedený vyššie alebo náš videonávod na radikálne zefektívnenie práce. Ak problémy pretrvávajú, skopírujte link našej adresy a odošlite nám ho na info@judikaty.info.


Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

2 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: Mgr. Gabriela Simková
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Predkladaný príspevok predstavuje podrobnú analýzu inštitútu zamestnaneckého diela, so zameraním na osobitosti výkonu osobnostných a majetkových autorských práv. Pozornosť je venovaná problematike úpravy tvorby autorských diel v pracovnom pomere v našich právnych podmienkach a s tým súvisiacich aplikačných problémov, ktoré je v praxi potrebné vo vzťahu zamestnanec- zamestnávateľ mnohokrát riešiť. Cieľom článku je poskytnúť komplexný pohľad na zamestnanecké dielo a poukázať na nedokonalosti či nedôslednosť zákonodarcu pri koncipovaní predmetnej právnej úpravy. Pre porovnanie, ako aj lepšie poch ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Úvod   Obsahom autorských práv sú výhradné osobnostné a výhradné majetkové autorské práva. Podľa autorskoprávnej teórie ide o tzv. dualistický prístup, v českej teórii autorského práva označovaný aj ako „quasidualizmus". Spoločným znakom osobnostných a majetkových autorských práv je ich neprevoditeľnosť a nemožnosť vzdania sa týchto práv (to sa však netýka relatívnych majetkových práv, teda pohľadávok, vzniknutých zrealizácie absolútneho majetkového práva).1 K určitému prelomeniu tejt
Autor: JUDr. Veronika Skorková PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Právo duševného vlastníctva poskytuje neobyčajné množstvo námetov pre aktuálne teoretické i praktické úvahy a diskusie. Príspevok sa zaoberá rozborom pojmu, pojmových znakov a základných charakteristických čŕt nehmotných statkov ako predmetov práva duševného vlastníctva. Špecifický charakter nehmotných statkov nevyhnutne podmieňuje i ich následné kategorizovanie ako predmetov právnych vzťahov. Príspevok poukazuje na vývojové tendencie triedenia právnych predmetov v rámci rekodifikačných prác v Slovenskej republike a novoprijatého Občianskeho zákonníka v Českej republike.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Doterajší vývoj civilizácie a predovšetkým jej súčasný stav sa vyznačujú čoraz dynamickejším vedeckotechnickým rozvojom nevyhnutne prinášajúcim výzvy i pre oblasť práva, ktoré je konfrontované s potrebou adekvátnej odbornej reakcie na nové spoločenské javy. Pre devätnáste storočie a prvú polovicu dvadsiateho storočia bol príznačný rozvoj priemyselnej výroby, v druhej polovici dvadsiateho storočia sa naštartoval prudký vývoj v oblasti elektroniky, výpočtovej a telekomunikačnej techn
MENU