Nájdené rozsudky pre výraz: Platnosť vodičského preukazu

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 13

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

2 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: 1. Predpisy Únie nebránia tomu, aby členský štát, na území ktorého sa držiteľ vodičského preukazu vydaného iným členským štátom dočasne zdržiava, odmietol uznať platnosť tohto vodičského preukazu v nadväznosti na protiprávne správanie jeho držiteľa, ku ktorému na tomto území došlo po vydaní uvedeného vodičského preukazu a ktoré môže mať podľa vnútroštátneho právneho poriadku prvého členského štátu za následok nespôsobilosť viesť motorové vozidlá............................. 2. Členský štát, ktorý odmietne uznať platnosť vodičského preukazu v takej situácii, o akú ide vo veci samej, je príslu ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Účastníci Vo veci C‑260/13, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Verwaltungsgericht Sigmaringen (Nemecko) z 30. apríla 2013 a doručený Súdnemu dvoru 13. mája 2013, ktorý súvisí s konaním: Sevda Aykul proti Land Baden‑Württemberg, SÚDNY DVOR (piata komora), v zložení: predseda piatej komory T. von Danwitz, sudcovia C. Vajda, A. Rosas (spravodajca), E. Juhász a D. Šváby, generálny advokát: Y. Bot, tajomník: K. Malacek, referent, s
Právna veta: 1. Opatrenie, ktorým členský štát obvyklého bydliska osoby, vodiča motorového vozidla, ktorému nemôže odobrať jeho vodičský preukaz z toho dôvodu, že tento už bol predmetom rozhodnutia o skoršom odobratí, nariaďuje, aby uvedenej osobe už nemohol byť vydaný nový vodičský preukaz počas určitej doby, sa musí považovať za opatrenie obmedzenia, pozastavenia alebo odobratia vodičského preukazu v zmysle týchto ustanovení s tým následkom, že bráni uznaniu platnosti všetkých vydaných vodičských preukazov vydaných iným členským štátom pred uplynutím tejto doby. Okolnosť, že rozsudok vyhlasujúci toto opa ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Účastníci Vo veci C‑339/14, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Oberlandesgericht Nürnberg (Nemecko) z 26. júna 2014 a doručený Súdnemu dvoru 14. júla 2014, ktorý súvisí s trestným konaním proti Andreasovi Wittmannovi, SÚDNY DVOR (desiata komora), v zložení: predseda komory C. Vajda, sudcovia A. Rosas (spravodajca) a E. Juhász, generálny advokát: Y. Bot, tajomník: A. Calot Escobar, so zreteľom na písomnú časť konania, so zreteľo
Právna veta: 1. Článok 12 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/126/ES z 20. decembra 2006 o vodičských preukazoch sa má vykladať v tom zmysle, že bráni právnej úprave členského štátu, podľa ktorej jediný prostriedok, ktorý má k dispozícii osoba žiadajúca o vydanie alebo obnovenie vodičského preukazu v tomto členskom štáte na preukázanie, že spĺňa podmienku „obvyklého bydliska“ v zmysle tohto článku 12 na území uvedeného členského štátu, stanovenú v článku 7 ods. 1 písm. e) a článku 7 ods. 3 písm. b) tejto smernice, spočíva v preukázaní existencie ohláseného bydliska na území dotknutého členského štát ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Účastníci Vo veci C‑664/13, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Administratīvā apgabaltiesa (Lotyšsko) z 5. decembra 2013 a doručený Súdnemu dvoru 13. decembra 2013, ktorý súvisí s konaním: VAS „Ceļu satiksmes drošības direkcija“, Latvijas Republikas Satiksmes ministrija proti Kasparsovi Nīmanisovi, SÚDNY DVOR (piata komora), v zložení: predseda piatej komory T. von Danwitz, sudcovia C. Vajda, A. Rosas (spravodajca), E. Juhász
Opinion of the Advocate-General 1. Súdny dvor bol opätovne požiadaný o výklad ustanovení smernice Rady 91/439/EHS z 29. júla 1991 o vodičských preukazoch(2), zmenenej a doplnenej nariadením Európskeho parlamentu a Rady č. 1882/2003 z 29. septembra 2003(3) . 2. Predovšetkým Landgericht Baden-Baden (Nemecko) žiada Súdny dvor, aby vyložil článok 5 ods. 1 písm. a) smernice 91/439, ktorá stanovuje, že vodičský preukaz skupiny D môže byť vydaný len osobe, ktorá už je oprávnená viesť motorové vozidlá s
Opinion of the Advocate-General 1. Veci, ktoré sú v tomto prípade predložené Súdnemu dvoru, sú časťou už rozsiahlej súdnej agendy Spoločenstva v oblasti vzájomného uznávania vodičských preukazov. 2. V týchto piatich veciach sa Súdnemu dvoru kladie otázka, či môže členský štát odmietnuť uznať platnosť vodičského preukazu, ktorý bol vydaný v inom členskom štáte, ak bolo držiteľovi tohto preukazu už predtým na území prvého členského štátu odobraté vodičské oprávnenie, pričom získanie nového vodičsk
Keywords Doprava – Cestná doprava – Vodičský preukaz – Smernica 91/439 (Smernica Rady 91/439, zmenená a doplnená nariadením č. 1882/2003, článok 1 ods. 2 a článok 8 ods. 2 a 4) Summary Článok 1 ods. 2 a článok 8 ods. 2 a 4 smernice 91/439 o vodičských preukazoch, zmenenej a doplnenej nariadením č. 1882/2003, sa majú vykladať v tom zmysle, že nebránia tomu, aby členský štát odmietal uznať na svojom území vodičské oprávnenie vyplývajúce z vodičského preukazu vydaného iným členským štátom os
Opinion of the Advocate-General 1. Môže osoba, ktorej bol odňatý nemecký vodičský preukaz v roku 1997 za vedenie vozidla pod vplyvom alkoholu a ktorá nepreukázala, že je opätovne spôsobilá na vedenie vozidla, uplatniť rakúsky vodičský preukaz, ktorý jej bol vydaný predtým, v roku 1964? Takúto otázku v podstate položil Landgericht Mannheim (Nemecko) Súdnemu dvoru. 2. Tento návrh na začatie prejudiciálneho konania sa odlišuje od vecí, o ktorých Súdny dvor doteraz rozhodol, a to z toho dôvodu, že o
Keywords 1. Doprava – Cestná doprava – Vodičský preukaz – Smernica 91/439 (Smernica Rady 91/439, zmenená a doplnená nariadením č. 1882/2003, článok 1 ods. 2, článok 7 ods. 1 a článok 8 ods. 2 a 4) 2. Doprava – Cestná doprava – Vodičský preukaz – Smernica 91/439 (Smernica Rady 91/439, zmenená a doplnená nariadením č. 1882/2003, článok 1 ods. 2 a článok 8 ods. 2 a 4) Summary 1. Článok 1 ods. 2, článok 7 ods. 1 a článok 8 ods. 2 a 4 smernice 91/439 o vodičských preukazoch, zmenenej a dopln
Účastníci konania Vo veci C‑419/10, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Bayerischer Verwaltungsgerichtshof (Nemecko) zo 16. augusta 2010 a doručený Súdnemu dvoru 23. augusta 2010, ktorý súvisí s konaním: Wolfgang Hofmann proti Freistaat Bayern, SÚDNY DVOR (druhá komora), v zložení: predseda druhej komory J. N. Cunha Rodrigues, sudcovia U. Lõhmus, A. Rosas (spravodajca), A. Ó Caoimh a A. Arabadjiev, generálny advokát: Y. Bot, ta
Keywords Doprava – Cestná doprava – Vodičský preukaz – Smernica 91/439 (Smernica Rady 91/439, zmenená a doplnená nariadením č. 1882/2003, článok 1 ods. 2, článok 7 ods. 1, a článok 8 ods. 2 a 4) Summary Článok 1 ods. 2, článok 7 ods. 1, a článok 8 ods. 2 a 4 smernice 91/439 o vodičských preukazoch, zmenenej a doplnenej nariadením č. 1882/2003, sa majú vykladať v tom zmysle, že bránia tomu, aby členský štát odmietal uznať na svojom území vodičské oprávnenie, ktorého základom je vodičský pr
MENU