Nájdené rozsudky pre výraz: aplikačné problémy

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 3

V prípade, že sa Vám zobrazil malý počet výsledkov vyhľadávania, pozrite si náš: Správny postup pri vyhľadávaní uvedený vyššie alebo náš videonávod na radikálne zefektívnenie práce. Ak problémy pretrvávajú, skopírujte link našej adresy a odošlite nám ho na info@judikaty.info.


Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

96 dokumentov
47 dokumentov
186 dokumentov
261 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Opinion of the Advocate-General 1. Je súlade s právom Spoločenstva a so základnými zásadami, ktoré chráni, uloženie povinnosti advokátom, ako to stanovuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/97/ES zo 4. decembra 2001, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 91/308/EHS o predchádzaní zneužívania finančného systému na účely prania špinavých peňazí [ neoficiálny preklad ] (Ú. v. ES L 344, s. 76) informovať príslušné orgány o každej skutočnosti, o ktorej majú vedomosť, ktorá by mohla nasvedčova
Opinion of the Advocate-General Obsah I – Úvod II – Právny rámec A – Právo Únie 1. Charta základných práv Európskej únie 2. Zmluva ES 3. Smernica 2000/78 B – Vnútroštátne právo 1. Ústava 2. Zákon o registrovanom partnerstve 3. Ustanovenia platné v Spolkovej krajine Hamburg v oblasti sociálneho zabezpečenia 4. HmbZVG 5. Prvý RGG III – Spor vo veci samej IV – Návrh na začatie prejudiciálneho konania V – Analýza A – Úvod B – O vecnej pôsobnosti smernice 2000/78 1. O článku 3 ods. 3 smernice 2000/78
Keywords 1. Námietka nezákonnosti – Námietka vznesená v štádiu repliky – Neprípustnosť (Rokovací poriadok Súdu prvého stupňa, článok 44 ods. 1 a článok 48 ods. 2) 2. Žaloba o neplatnosť – Dôvody – Nedostatok právomoci inštitúcie, ktorá je pôvodcom napadnutého aktu – Dôvod týkajúci sa verejného poriadku – Nedostatok právomoci inštitúcie, ktorá je pôvodcom aktu predstavujúceho právny základ napadnutého aktu – Neexistencia charakteru verejného poriadku v dôvode (Článok 230 ES) 3. Vlastné zdroje
MENU