Nájdené rozsudky pre výraz: hroziace nebezpečenstvo

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 6

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

33 dokumentov
64 dokumentov
311 dokumentov
5 dokumentov
15 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Účastníci konania V spojených veciach T‑289/11, T‑290/11 a T‑521/11, Deutsche Bahn AG, so sídlom v Berlíne (Nemecko), DB Mobility Logistics AG , so sídlom v Berlíne, DB Energie GmbH, so sídlom vo Frankfurte nad Mohanom (Nemecko), DB Netz AG, so sídlom vo Frankfurte nad Mohanom, DB Schenker Rail GmbH, so sídlom v Mainzi (Nemecko), DB Schenker Rail Deutschland AG, so sídlom v Mainz, Deutsche Umschlaggesellsschaft Schiene‑Straße mbH (DUSS) , so sídlom v Bodenheime (Nemecko), v zastúpení: W. De
Opinion of the Advocate-General 1. Žalobou, ktorá je predmetom tohto konania, Komisia navrhuje Súdnemu dvoru, aby zrušil rozhodnutie Rady 2009/1017/EÚ z 22. decembra 2009 o poskytnutí štátnej pomoci orgánmi Maďarskej republiky na nákup poľnohospodárskej pôdy medzi 1. januárom 2010 a 31. decembrom 2013(2) (ďalej len „napadnuté rozhodnutie“). 2. Komisia podala súčasne ďalšie tri žaloby, ktorými napadla podobné rozhodnutia Rady týkajúce sa toho istého druhu štátnej pomoci poskytnutej Litovskou repu
Opinion of the Advocate-General I – Úvod 1. V tomto konaní o nesplnení povinnosti kritizuje Komisia uplatnenie smernice Rady 79/409/EHS z 2. apríla 1979 o ochrane voľne žijúceho vtáctva(2) (ďalej len „smernica o vtáctve“) a smernice Rady 92/43/EHS z 21. mája 1992 o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín(3) (ďalej len „smernica o biotopoch“) v súvislosti s prácami na lyžiarskej zjazdovke v národnom parku Stelvio, ktorý bol klasifikovaný ako osobitne chránené územie (
Keywords 1. Prejudiciálne otázky – Právomoc Súdneho dvora – Hranice – Žiadosť o výklad týkajúci sa uplatnenia ustanovení práva Únie vyplývajúceho z vnútroštátneho práva, ktoré odkazuje na medzinárodný dohovor prebratý uvedenými ustanoveniami – Právomoc poskytnúť tento výklad (Články 68 ES a 234 ES) 2. Víza, azyl, prisťahovalectvo – Azylová politika – Postavenie utečenca alebo osoby oprávnenej na doplnkovú ochranu – Smernica 2004/83 – Vylúčenie priznania postavenia utečenca [Spoločná pozícia R
Opinion of the Advocate-General I – Úvod 1. Komisia Európskych spoločenstiev v predmetnom konaní navrhuje, aby Súdny dvor určil, že Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska si tým, že obmedzuje povinnosť zamestnávateľa zaistiť bezpečnosť a ochranu zdravia pracovníkov pri práci po všetkých stránkach na povinnosť tak urobiť, len pokiaľ je to prakticky uskutočniteľné, nesplnilo povinnosti, ktoré mu vyplývajú z článku 5 ods. 1 a 4 smernice Rady 89/391/EHS z 12. júna 1989 o zavádzaní opa
Opinion of the Advocate-General I – Úvod 1. Prejednávaná vec vychádza z návrhu na začatie prejudiciálneho konania Bundesgerichtshof (Nemecko, ďalej len „vnútroštátny súd“) na základe článku 234 ES(2), ktorým sa tento vnútroštátny súd obrátil na Súdny dvor s otázkou týkajúcou sa výkladu článku 88 ods. 1 písm. a) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/83/ES zo 6. novembra 2001, ktorou sa ustanovuje zákonník spoločenstva o humánnych liekoch(3), ktorý v Európskej únii zakazuje reklamu na lieky
MENU