Nájdené rozsudky pre výraz: konanie o obnove

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 5

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

187 dokumentov
146 dokumentov
313 dokumentov
15 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Keywords 1. Ochranná známka Spoločenstva – Procesné ustanovenia – Restitutio in integrum (Nariadenie Rady č. 40/94, článok 47 ods. 1 a 2 a článok 78 ods. 1) 2. Ochranná známka Spoločenstva – Procesné ustanovenia – Rozhodnutia Úradu – Rešpektovanie práva na obhajobu (Nariadenie Rady č. 40/94, článok 73) Summary 1. Podľa článku 78 ods. 1 nariadenia č. 40/94 o ochrannej známke spoločenstva restitutio in integrum pred Úradom pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) predpo
Staff case summary Abstrakt 1. Odvolanie – Uvedenie právnych dôvodov a právnych tvrdení v návrhu – Zmätočné a neusporiadané uvedenie tvrdení – Neprípustnosť [Rokovací poriadok Všeobecného súdu, článok 138 ods. 1 písm. c)] 2. Odvolanie – Dôvody – Dôvod založený na zohľadnení zistení uvedených v skoršom rozsudku, ktorý nebol predmetom návrhu na obnovu konania – Právna sila rozhodnutej veci – Zamietnutie (Štatút Súdneho dvora, článok 44; Rokovací poriadok Všeobecného súdu, článok 126) 1. Podľa
Opinion of the Advocate-General 1. Tento spor sa týka prejudiciálnej otázky, ktorú Súdnemu dvoru položil podľa článku 234 ES Landesgericht Innsbruck (Rakúsko), aby zistil, či je vnútroštátny súd povinný podľa článku 10 ES preskúmať právoplatné súdne rozhodnutie, pokiaľ je v rozpore s právom Spoločenstva, a na druhej strane požiadal o výklad článku 15 nariadenia Rady (ES) č. 44/2001 z 22. decembra 2000 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach (ďalej len „nari
Opinion of the Advocate-General I – Úvod 1. Svojím odvolaním spoločnosť Lafarge SA (ďalej len „odvolateľka“ alebo „Lafarge“) navrhuje, aby Súdny dvor inter alia zrušil jednak rozsudok Súdu prvého stupňa Európskych spoločenstiev (tretia komora) z 8. júla 2008, Lafarge SA/Komisia, T‑54/03 (ďalej len „napadnutý rozsudok“) a jednak rozhodnutie Komisie 2005/471/ES z 27. novembra 2002(2) (ďalej len „sporné rozhodnutie“) v rozsahu, v akom ním bola odvolateľke uložená pokuta alebo, subsidiárne, aby na
Keywords 1. Konanie – Nariadenie nahradzujúce počas konania napadnuté nariadenie – Nová skutočnosť – Rozšírenie pôvodných návrhov a dôvodov 2. Akty inštitúcií – Voľba právneho základu – Nariadenie, ktoré ukladá sankcie namierené proti niektorým osobám nemajúcim žiaden vzťah s treťou krajinou – Spoločné uplatnenie článkov 60 ES, 301 ES a 308 ES – Prípustnosť (Články 60 ES, 301 ES a 308 ES; článok 3 EÚ; nariadenie Rady č. 881/2002) 3. Voľný pohyb kapitálu a sloboda platieb – Obmedzenia – Vnútro
MENU