Nájdené rozsudky pre výraz: konečné rozhodnutie vo veci

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 35

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

191 dokumentov
295 dokumentov
1602 dokumentov
8 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Predbežné znenie ROZSUDOK VŠEOBECNÉHO SÚDU (ôsma komora) z 3. mája 2018 (*) „Ochranná známka Európskej únie – Konanie o vyhlásenie neplatnosti – Trojrozmerná ochranná známka Európskej únie – Tvar časti protézy bedrového kĺbu – Obrazová ochranná známka Európskej únie zobrazujúca časť protézy bedrového kĺbu – Ochranná známka Európskej únie tvorená odtieňom ružovej – Späťvzatie návrhov na vyhlásenie neplatnosti a skončenie konaní o vyhlásenie neplatnosti – Odvolanie majiteľa ochrannej známky proti
Keywords Víza, azyl, prisťahovalectvo – Azylová politika – Kritériá a mechanizmy na určenie členského štátu zodpovedného za posúdenie žiadosti o azyl podanej štátnym príslušníkom tretej krajiny v jednom z členských štátov – Nariadenie č. 343/2003 [Nariadenie Rady č. 343/2003, článok 20 ods. 1 písm. d) a článok 20 ods. 2] Summary V rámci konania o odovzdaní žiadateľa o azyl, s cieľom zachovania potrebného účinku článku 20 ods. 1 písm. d) a ods. 2 nariadenia č. 343/2003 ustanovujúceho krité
Účastníci konania Vo veci C‑652/11 P, ktorej predmetom je odvolanie podľa článku 56 Štatútu Súdneho dvora Európskej únie podané 15. decembra 2011, Mindo Srl, v likvidácii, so sídlom v Ríme (Taliansko), v zastúpení: G. Mastrantonio, C. Osti a A. Prastaro, avvocati, odvolateľka, ďalší účastník konania: Európska komisia, v zastúpení: N. Khan a L. Malferrari, splnomocnení zástupcovia, za právnej pomoci F. Ruggeri Laderchi a R. Nazzini, avvocati, s adresou na doručovanie v Luxemburgu, žalovaná v pr
ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (piata komora) z 22. júna 2016 (*) „Odvolanie – Ochranná známka Európskej únie – Obrazová ochranná známka obsahujúca slovný prvok ‚CVTC‘ – Žiadosti o obnovu zápisu podané pre časť výrobkov alebo služieb, pre ktoré je ochranná známka zapísaná – Dodatočná lehota – Nariadenie (ES) č. 207/2009 – Článok 47 – Zásada právnej istoty“ Vo veci C‑207/15 P, ktorej predmetom je odvolanie podľa článku 56 Štatútu Súdneho dvora Európskej únie, podané 4. mája
Keywords Žaloba o neplatnosť – Akty, ktoré možno napadnúť žalobou – Pojem – Akty so záväznými právnymi účinkami (Článok 230 ES; nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 1049/2001, článok 4 ods. 7, článok 6 ods. 1, článok 7 a článok 8 ods. 1 a 3) Summary Stanovením konania rozdeleného na dve časti, ktoré tak má zabezpečiť rýchly a jednoduchý prístup k dokumentom, priznáva nariadenie č.1049/2001 o prístupe verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie právo na veľmi široký
Predbežné znenie ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (desiata komora) z 29. júla 2019 (*) „Odvolanie – Dumping – Uloženie konečného antidumpingového cla na určité výrobky s pôvodom v Číne – Vykonávacie nariadenie (EÚ) 2015/1429 – Nariadenie (ES) č. 1225/2009 – Článok 2 ods. 7 písm. a) – Normálna hodnota – Určenie na základe ceny v tretej krajine s trhovým hospodárstvom – Výber vhodnej tretej krajiny – Tretia krajina s trhovým hospodárstvom, ktorá je predmetom toho istého prešetrovania – Úpravy“ Vo veci C‑436
Opinion of the Advocate-General 1. Odvolanie, ktoré podala Komisia, smeruje proti rozsudku Súdu prvého stupňa z 12. septembra 2007, MTU Friedrichshafen/Komisia (T‑196/02, Zb. s. II‑2889, ďalej len „napadnutý rozsudok“). Týmto rozsudkom Súd prvého stupňa čiastočne zrušil rozhodnutie Komisie č. 2002/898/ES o štátnej pomoci, ktorú Nemecko poskytlo SKL Motoren und Systembautechnik GmbH (ďalej len „SKL‑M“) z 9. apríla 2002 (ďalej len „napadnuté rozhodnutie“). 2. Napadnutým rozhodnutím Komisia najskôr
ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (veľká komora) z 19. júla 2016 (*) „Odvolanie – Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika (SZBP) – Rozhodnutie 2009/906/SZBP – Policajná misia Európskej únie (EUPM) v Bosne a Hercegovine – Vyslaný národný expert – Preloženie na regionálny úrad tejto misie – Článok 24 ods. 1 druhý pododsek posledná veta ZEÚ – Článok 275 prvý odsek ZFEÚ – Žaloba o neplatnosť a žaloba o náhradu škody – Právomoc súdov Európskej únie – Články 263, 268 a článok 340 druhý ods
Opinion of the Advocate-General 1. Front national, francúzska politická strana, podala odvolanie voči rozsudku Súdu prvého stupňa z 2. októbra 2001 vo veci T-327/99, ktorý zamietol ako nedôvodnú jeho žalobu na zrušenie rozhodnutia Európskeho parlamentu zo 14. septembra 1999, ktorým bola so spätným účinkom rozpustená „Technická skupina nezávislých poslancov (TDI) – Zmiešaná skupina“. 2. Európsky parlament v rámci vyjadrenia k odvolaniu podal vzájomné odvolanie, v ktorom navrhuje, aby Súdny dvor z
Keywords 1. Odvolanie – Dôvody – Nové podanie argumentácie – Prípustnosť – Hranice (Štatút Súdneho dvora, článok 58; Rokovací poriadok Súdneho dvora, článok 113 ods. 2) 2. Žaloba o neplatnosť – Akty, ktoré možno napadnúť žalobou – Akty napadnuté autorom sťažnosti, ktorou sa oznámila štátna pomoc – List Komisie informujúci sťažovateľa o neexistencii dostatočných dôvodov na zaujatie stanoviska k prípadu – Rozhodnutie v zmysle článku 4 nariadenia č. 659/1999 – Napadnuteľný akt – Žaloba dotknutých
MENU