Nájdené rozsudky pre výraz: neprípustnosť trestného stíhania

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 5

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

137 dokumentov
62 dokumentov
74 dokumentov
8 dokumentov
16 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Účastníci konania Vo veci C‑467/05, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 234 ES, podaný rozhodnutím sudcu povereného predbežným vyšetrovaním na Tribunale di Milano (Taliansko) zo 6. októbra 2005 a doručený Súdnemu dvoru 27. decembra 2005 v trestnom konaní proti Giovanni Dell’Orto, za účasti: Saipem SpA, SÚDNY DVOR (tretia komora), v zložení: predseda tretej komory A. Rosas, sudcovia J. Klučka, J. N. Cunha Rodrigues (spravodajca), A. Ó Caoimh a P. Lindh, gen
Keywords 1. Voľný pohyb osôb – Sloboda usadiť sa – Spoločnosti – Smernica 68/151 – Ročné účtovné závierky – Sankcie predpokladané v prípade nezverejnenia – Pojem „nezverejnenie“ – Zverejnenie závierok, ktoré nie sú v súlade so štvrtou smernicou 78/660 – Začlenenie – Zverejnenie závierok, ktoré nie sú v súlade so siedmou smernicou 83/349 – Vylúčenie (Smernica Rady 68/151, článok 6; smernice Rady 78/660 a 83/349) 2. Právo Spoločenstva – Zásady – Zásada retroaktívneho uplatnenia priaznivejšieho t
Opinion of the Advocate-General 1. V tomto návrhu na začatie prejudiciálneho konania Sección Primera de la Audiencia Provincial de Málaga (Prvé oddelenie Provinčného súdu v Malage) (ďalej len „vnútroštátny súd“) žiada o objasnenie pôsobnosti zásady ne bis in idem obsiahnutej v článku 54 dohovoru, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda (ďalej len „DVSD“)(2) . 2. Vnútroštátny súd si najmä želá vedieť, či na základe uvedenej zásady rozhodnutie súdu jedného členského štátu, ktoré bráni akémukoľvek ď
Opinion of the Advocate-General 1. Táto vec sa týka odvolania, ktoré podala spoločnosť ThyssenKrupp Nirosta GmbH(2) proti rozhodnutiu Súdu prvého stupňa Európskych spoločenstiev z 1. júla 2009, ThyssenKrupp Stainless/Komisia(3) . 2. Táto vec vychádza z rozhodnutia Komisie 2007/486/ES z 20. decembra 2006 o konaní podľa článku 65 Zmluvy [o ESUO] (vec COMP/F/39.234 – Prirážka na zliatinu, opätovné prijatie)(4) . V tomto rozhodnutí Komisia Európskych spoločenstiev konštatovala, že spoločnosť Thyssen
Opinion of the Advocate-General 1. Predmetom tejto veci je odvolanie podané spoločnosťou ArcelorMittal Luxembourg SA(2) (C‑201/09 P) a odvolanie podané Európskou komisiou (C‑216/09 P), v rámci ktorého ArcelorMittal Belval & Differdange SA(3) a ArcelorMittal International SA(4) podali vzájomné odvolanie. Tieto odvolania smerujú proti rozsudku Súdu prvého stupňa Európskych spoločenstiev z 31. marca 2009, ArcelorMittal Luxembourg a. i./Komisia(5) . 2. Na začiatku tohto sporu bolo rozhodnutie Komisi
MENU