Nájdené rozsudky pre výraz: podnájom

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 5

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

61 dokumentov
17 dokumentov
813 dokumentov
8 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Keywords Daňové ustanovenia – Harmonizácia právnych predpisov – Dane z obratu – Spoločný systém dane z pridanej hodnoty – Dodávky tovaru – Poskytovanie služieb (Smernica Rady č. 77/388, článok 2 bod 1, článok 4 ods. 1 a 2, článok 5 ods. 1 a článok 6 ods. 1) Summary Plnenia predstavujú dodávku tovarov alebo poskytnutie služieb a hospodársku činnosť v zmysle článku 2 bodu 1, článku 4 ods. 1 a 2, článku 5 ods. 1 a článku 6 ods. 1 šiestej smernice 77/388 o zosúladení právnych predpisov člensk
Keywords 1. Konanie – Vedľajšie účastníctvo – Podmienky prípustnosti – Oprávnený záujem na rozhodnutí veci – Pojem (Štatút Súdneho dvora, článok 40 druhý odsek) 2. Pomoc poskytovaná štátmi – Vymáhanie protiprávnej pomoci – Určenie dlžníka v prípade postúpenia aktív – Kritérium „hospodárskej kontinuity“ podniku (Článok 88 ods. 2 ES) 3. Pomoc poskytovaná štátmi – Vymáhanie protiprávnej pomoci – Výpočet sumy, ktorá sa má vymáhať, a určenie osôb, ktorým sú určené príkazy na vrátenie – Ťažkosti,
Keywords 1. Daňové ustanovenia – Harmonizácia právnych predpisov – Dane z obratu – Spoločný systém dane z pridanej hodnoty – Zdaniteľné osoby – Orgány riadiace sa verejným právom – Nezdaňovanie činností vykonávaných v postavení verejných orgánov (Smernica Rady 77/388, článok 4 ods. 5 štvrtý pododsek) 2. Daňové ustanovenia – Harmonizácia právnych predpisov – Dane z obratu – Spoločný systém dane z pridanej hodnoty – Zdaniteľné osoby – Orgány riadiace sa verejným právom – Nezdaňovanie činností vy
Opinion of the Advocate-General 1. VAT and Duties Tribunal (Londýn) (ďalej len „VAT and Duties Tribunal, Londýn“), High Court of Justice of England and Wales (Chancery Division) (ďalej len „High Court“) a VAT and Duties Tribunal (Manchester Tribunal Centre) (ďalej len „VAT and Duties Tribunal, Manchester“) položili tromi rozličnými uzneseniami Súdnemu dvoru niekoľko prejudiciálnych otázok týkajúcich sa výkladu šiestej smernice Rady 77/388/EHS zo 17. mája 1977 o zosúladení právnych predpisov člen
Opinion of the Advocate-General Obsah I – Úvod II – Právny rámec III – Skutkový stav IV – Konanie pred podaním žaloby V – Konanie pred Súdnym dvorom a tvrdenia účastníkov konania VI – Hlavné tvrdenia účastníkov konania A – O prípustnosti konania B – Dôvodnosť žaloby VII – Právne posúdenie A – O prípustnosti konania B – O opodstatnenosti žaloby 1. Úvodné poznámky 2. Postavenie mesta Kolín nad Rýnom ako verejného obstarávateľa vo vzťahu ku GKM a) Mesto Kolín nad Rýnom je potrebné kvalifikovať ako
MENU