Nájdené rozsudky pre výraz: predmet dane z pridanej hodnoty

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 5

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

27 dokumentov
6 dokumentov
60 dokumentov
1 dokument
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Keď bol tovar pochádzajúci z tretej krajiny umiestnený do režimu colného uskladňovania v členskom štáte, potom spracovaný v režime aktívneho zošľachťovacieho styku v podmienečnom systéme a následne predaný a znovu umiestnený do režimu colného uskladňovania, pričom počas všetkých týchto transakcií bol v tom istom colnom sklade nachádzajúcom sa na území tohto členského štátu, predaj takéhoto tovaru podlieha DPH na základe článku 2 bodu 1 šiestej smernice Rady 77/388/EHS zo 17. mája 1977 o zosúladení právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa daní z obratu – spoločný systém dane z pridanej ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Účastníci konania Vo veci C‑165/11, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný na základe rozhodnutia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 22. marca 2011 a doručený Súdnemu dvoru 4. apríla 2011, ktorý súvisí s konaním: Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky proti PROFITUBE spol. s r.o., SÚDNY DVOR (prvá komora), v zložení: predseda prvej komory A. Tizzano, sudcovia A. Borg Barthet, E. Levits, J.‑J. Kasel a M. Safjan (spravodajca), generálny
Právna veta: 1. Vystavenie leteniek leteckými spoločnosťami podlieha dani z pridanej hodnoty, ak cestujúci nevyužili vystavené letenky a nemôžu dosiahnuť vrátenie ich ceny. 2. Povinnosť odviesť daň z pridanej hodnoty, ktorá bola zaplatená pri kúpe letenky cestujúcim, ktorý ju nevyužil, vzniká v okamihu prijatia platby za cenu letenky, či už samotnou leteckou spoločnosťou, treťou osobou konajúcou v jej mene a na jej účet alebo treťou osobou konajúcou vo vlastnom mene, avšak na účet leteckej spoločnosti. 3. Článok 2 bod 1 a článok 10 ods. 2 šiestej smernice Rady 77/388, zmenenej a doplnenej smernicou 1999/ ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Účastníci V spojených veciach C‑250/14 a C‑289/14, ktorých predmetom sú návrhy na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podané rozhodnutiami Conseil dʼÉtat (Štátna rada, Francúzsko), z 21. mája 2014, doručenými Súdnemu dvoru 26. mája 2014 a 12. júna 2014, ktoré súvisia s konaniami: Air France‑KLM, predtým Air France (C‑250/14), Hop!‑Brit Air SAS, predtým Brit Air (C‑289/14) proti Ministčre des Finances et des Comptes publics, SÚDNY DVOR (prvá komora), v zložení: podpredseda Súd
Opinion of the Advocate-General 1. Tento návrh na začatie prejudiciálneho konania sa týka organizácie, ktorá sama poskytuje opateru detí predškolského veku a opateru pre školopovinné deti mimo hodín školského vyučovania, ale ktorá takisto kontaktuje rodičov s nezávislými dennými opatrovateľmi, ktorí poskytujú rovnakú službu. V neskôr uvedenom prípade organizácia fakturuje rodičom hodinovú sadzu dodatočne k sadzbe, ktorú platia opatrovateľom, hoci už ďalej medzi rodičov a opatrovateľov nezasahuje
Opinion of the Advocate-General I – Úvod 1. Tento spor, ktorý vznikol na základe návrhu predloženého Vestre Landsret (západný oblastný súd) Dánsko, nastoľuje otázku, či by sa v prípade, keď podnikateľ podnikajúci v oblasti predaja a opätovného leasingu vozidiel nakúpi použité vozidlá, prenajíma ich a napokon ich opätovne predá, mal takýto opätovný predaj 1. klasifikovať ako dodávka oslobodená od DPH v zmysle článku 13 B šiestej smernice(2) alebo 2. zahrnúť pod osobitnú úpravu stanovenú pre opät
Opinion of the Advocate-General 1. Dve z výnimiek z DPH podľa šiestej smernice(2) sa v zásade týkajú vzdelávania a úzko súvisiacich služieb poskytovaných vzdelávacími zariadeniami a vyučovania zabezpečovaného učiteľmi súkromne. 2. Tieto dva návrhy na začatie prejudiciálneho konania nastoľujú otázku, či sa tieto výnimky vzťahujú na jednej strane aj na prideľovanie učiteľov jednou školou druhej a na strane druhej na vyučovanie poskytované v rámci školy nezávislým učiteľom. Šiesta smernica 3. Podľ
MENU