Nájdené rozsudky pre výraz: rozhodnutie o peňažnej sankcií

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 3

V prípade, že sa Vám zobrazil malý počet výsledkov vyhľadávania, pozrite si náš: Správny postup pri vyhľadávaní uvedený vyššie alebo náš videonávod na radikálne zefektívnenie práce. Ak problémy pretrvávajú, skopírujte link našej adresy a odošlite nám ho na info@judikaty.info.


Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

65 dokumentov
7 dokumentov
1 dokument
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Keywords 1. Rybolov – Zachovanie morských zdrojov – Kontrolné opatrenia – Povinnosti kontroly a sankcionovanie členských štátov – Dosah (Nariadenie Rady č. 2847/93) 2. Žaloba o nesplnenie povinnosti – Rozsudok Súdneho dvora o určení nesplnenia povinnosti – Nesplnenie povinnosti vykonať rozsudok – Peňažné sankcie – Penále – Paušálna pokuta – Kumulácia dvoch sankcií – Prípustnosť – Podmienky – Porušenie zásad ne bis in idem a rovnosti zaobchádzania – Neexistencia (Článok 228 ods. 2 ES) 3. Žalo
Opinion of the Advocate-General 1. Rámcové rozhodnutie Rady 2005/214/SVV(2) (ďalej len „rámcové rozhodnutie“) rozširuje uplatňovanie zásady vzájomného uznávania peňažných sankcií. Od členského štátu vyžaduje, aby vykonal rozhodnutie iného členského štátu o uložení peňažnej sankcie, pokiaľ toto rozhodnutie prijal, inter alia, iný orgán, než je súd, za predpokladu, že dotknutá osoba mala „možnosť prejednávať vec pred súdom, ktorý je príslušný rozhodovať predovšetkým v trestných veciach“. Týmto ná
Právna veta: 1. Pojem „súd, ktorý je príslušný rozhodovať predovšetkým v trestných veciach“ uvedený v článku 1 písm. a) bodu iii) rámcového rozhodnutia Rady 2005/214/SVV z 24. februára 2005 o uplatňovaní zásady vzájomného uznávania na peňažné sankcie, zmeneného a doplneného rámcovým rozhodnutím Rady 2009/299/SVV z 26. februára 2009, predstavuje autonómny pojem práva Európskej únie a má sa vykladať v tom zmysle, že pod neho spadá každý súd, ktorý uplatňuje konanie napĺňajúce základné znaky trestného konania. Unabhängiger Verwaltungssenat in der Ländern (Rakúsko) spĺňa tieto kritériá, a preto je potrebné sa ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Účastníci konania Vo veci C‑60/12, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 35 EÚ, podaný rozhodnutím Vrchního soudu v Praze (Česká republika) z 27. januára 2012 a doručený Súdnemu dvoru 7. februára 2012, ktorý súvisí s konaním o výkone rozhodnutia o peňažnej sankcii uloženej Mariánovi Balážovi SÚDNY DVOR (veľká komora), v zložení: predseda V. Skouris, podpredseda K. Lenaerts, predsedovia komôr A. Tizzano, L. Bay Larsen, T. von Danwitz a A. Borg Barthet, sudcovia
MENU