SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Pre zlepšenie vyhľadávania môžete používať súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale samozrejme pre rôzne výrazy.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať výraz:
+
Dokument nesmie obsahovať výraz:
+
Dátum žiadosti:
od:
do:
Forma dokumentu:
Spisová značka:
Dátum dokumentu:
od:
do:
Forma rozhodnutia:
Autor dokumentu:
Predmet úpravy:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1347481
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 67134
USSR: 39251
NSČR: 129723
NSSČR: 71773
USČR: 82533
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 431142
Krajské súdy (ČR): 50282
Posledná aktualizácia
19.04.2021 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: rozsudky najvyššieho súdu


Približný počet výsledkov: 15 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: rozsudky najvyššieho súdu
  • rozsudok nájdené 194931 krát v 9419 dokumentoch
  • vyssi nájdené 52357 krát v 5517 dokumentoch
  • sud nájdené 91429 krát v 8510 dokumentoch
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)


Právna veta: Zdá sa, že kritérium prenosu „inou organizáciou ako pôvodnou“ použité v článku 11 bis ods. 1 bode ii) dohovoru bolo prijaté ako „čisto účelové“ rozlíšenie, keďže možnosť požadovať nový súhlas zakaždým, keď sa uskutočňuje retransmisia „pre nový okruh poslucháčov“, bola úmyselne zamietnutá.(51) Napriek tomu sa zdá, že práve to je podstata účinku uvedeného ustanovenia. Tento výklad potvrdzuje aj sprievodca WIPO.(52) V súvislosti s článkom 11 bis ods. 1 bodom iii) stanovuje: „Konečne, o tretiu situáciu opísanú v [článku 11 bis ods. 1] ide vtedy, ak vysielané dielo je predmetom verejného prenosu, n ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... . 1/1996 z 12. apríla 1996 (BOE č. 97 z 22. apríla 1996, s. 14369), pozri najmä článok 17. (16)  – Rozsudky najvyššieho súdu z 19. júla 1993 (RJ 1993/6164) a z 11. marca 1996 (RJ 1996/2413). (17)  – Rozsudok z 10. mája .
Právna veta: Keď bol tovar pochádzajúci z tretej krajiny umiestnený do režimu colného uskladňovania v členskom štáte, potom spracovaný v režime aktívneho zošľachťovacieho styku v podmienečnom systéme a následne predaný a znovu umiestnený do režimu colného uskladňovania, pričom počas všetkých týchto transakcií bol v tom istom colnom sklade nachádzajúcom sa na území tohto členského štátu, predaj takéhoto tovaru podlieha DPH na základe článku 2 bodu 1 šiestej smernice Rady 77/388/EHS zo 17. mája 1977 o zosúladení právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa daní z obratu – spoločný systém dane z pridanej ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... dovezený v zmysle § 12 tohto zákona. 36. Profitube podala ústavnú sťažnosť proti rozsudku Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na Ústavný súd Slovenskej republiky. Rozsudkom z 27. októbra 2010 Ústavný súd zrušil rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky a vrátil mu vec na opätovné prejednanie. 37. Ústavný súd .
Právna veta: 1. Článok 267 ZFEÚ sa má vykladať v tom zmysle, že vnútroštátny súd, akým je súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania, má povinnosť obrátiť sa z vlastného podnetu na Súdny dvor Európskej únie s návrhom na začatie prejudiciálneho konania, aj keď rozhoduje vo veci, ktorá mu bola vrátená na konanie po tom, ako bolo jeho prvé rozhodnutie zrušené ústavným súdom dotknutého členského štátu a vnútroštátne pravidlo mu stanovuje povinnosť rozhodnúť v spore v zmysle právneho názoru vyjadreného týmto ústavným súdom. 2. Smernica Rady 96/61/ES z 24. septembra 1996 o integrovanej prevencii ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... sťažnosť proti uzneseniu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky zo 6. apríla 2009 a potom 3. septembra 2009 ústavnú sťažnosť proti rozsudku Najvyššieho súdu z 28. mája 2009. 43. Rozsudkom z 27. mája 2010 Ústavný súd Slovenskej republiky rozhodol, že Najvyšší ... sa na [Súdny dvor] s prejudiciálnou otázkou, a to aj v takom štádiu súdneho konania, ak ústavný súd rozsudok najvyššieho súdu, ktorý je založený najmä na aplikácii [práva Únie] týkajúceho sa ochrany životného prostredia, zrušil s uložením povinnosti .
...  ktoré podrobuje štátne opatrenia obmedzenej kontrole z hľadiska práva hospodárskej súťaže. V americkom práve vychádza táto „state action doctrine“ z rozsudku Najvyššieho súdu Spojených štátov amerických Parker v. Brown(29), ktorý vylúčil uplatnenie Sherman Act na opatrenia prijaté štátmi v rámci ich zvrchovanej .
... spočíva v skutočnosti, že kanadský súd dospel k odlišnému záveru ako holandský súd. Žalobca sa domnieva, že selektívne zohľadnenie tohto rozsudku Najvyššieho súdu v Kanade, ako aj iba odborných posudkov, ktoré vyhovujú jeho záveru, preukazuje prístup, ktorý nie je nestranný. 90. ÚHVT a .
... utrpenou škodou. Inými slovami, takéto nespochybnenie je výlučným dôvodom škody. Na odôvodnenie svojho rozhodnutia sa Rada ministrov opierala o dva rozsudky Najvyššieho súdu z 29. januára 2004 a z 24. mája 2005, z ktorých vyplýva, že žaloby o zodpovednosť štátu za porušenie práva .
...  30. novembra 2006, bod 46) nerozoberali podrobnejšie otázku, ktorá nás zaujíma v tomto prípade a neposkytli napokon žiadnu odpoveď. (49)  – Rozsudky Najvyššieho súdu Spojených štátov amerických z 25. apríla 1978, City of Los Angeles/Manhart [435 US 702 (1978)], a zo 6. júla .
... markkinaoikeus (súd pre hospodársku súťaž) v rozsudku z 3. decembra 2009 (MAO: 614/09). Pokiaľ ide o americké právo, pozri rozsudok Najvyššieho súdu Spojených štátov (U.S. Supreme Court) z 20. februára 2007, Weyerhaeuser Co. v. Ross‑Simmons Hardwood Lumber Co., č. 05 .
... sa na Súdny dvor Európskej únie s prejudiciálnou otázkou, a to aj v takom štádiu súdneho konania, ak ústavný súd rozsudok najvyššieho súdu, ktorý je založený najmä na aplikácii komunitárneho rámca týkajúceho sa ochrany životného prostredia, zrušil s uložením povinnosti sa riadiť právnymi .
...  Spojených štátoch amerických, sa ochrana dôvernosti komunikácie za určitých okolností vzťahuje aj na podnikových právnikov (pozri v tejto súvislosti zásadný rozsudok Najvyššieho súdu z 13. januára 1981, Upjohn v United States, 449 U.S. 383 [1981]; pozri tiež WALKOWIAK, V. S.: Attorney-client .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.