Nájdené rozsudky pre výraz: vedľajšie konkurzné konanie

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 7

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

1 dokument
2 dokumenty
1 dokument
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: 1. Článok 3 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní sa má vykladať v tom zmysle, že v rámci likvidácie spoločnosti v inom členskom štáte ako je štát, v ktorom má svoje sídlo, možno voči tejto spoločnosti takisto viesť vedľajšie konkurzné konanie v inom členskom štáte, kde má svoje sídlo a kde má právnu subjektivitu.................. 2. Článok 29 písm. b) nariadenia č. 1346/2000 sa má vykladať v tom zmysle, že otázka, ktorá osoba alebo orgán je oprávnená podať návrh na začatie vedľajšieho konkurzného konania sa musí posúdiť na základe vnútroštátneho práva č ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Účastníci Vo veci C‑327/13, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Cour d’appel de Bruxelles (Belgicko) zo 7. júna 2013 a doručený Súdnemu dvoru 17. júna 2013, ktorý súvisí s konaním: Burgo Group SpA proti Illochroma SA, v likvidácii, Jérôme Theetten, konajúci ako likvidátor Illochroma SA, SÚDNY DVOR (prvá komora), v zložení: predseda prvej komory A. Tizzano, sudcovia A. Borg Barthet, E. Levits, M. Berger (spravodajkyňa) a S. Rodi
Opinion of the Advocate-General 1. Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý je predmetom tejto veci, sa týka článku 2 písm. g) a článkov 3 a 27 nariadenia č. 1346/2000 o konkurznom konaní(2) (ďalej len „nariadenie“) a vznikla v ňom citlivá otázka, pokiaľ ide o rozdelenie súdnej právomoci medzi súdy štátu, v ktorom začalo hlavné konkurzné konanie na základe článku 3 ods. 1 nariadenia a súdy štátu, v ktorom začalo vedľajšie konkurzné konanie na základe odseku 2 toho istého článku, ako aj ro
Účastníci Vo veci C‑649/13, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný Tribunal de commerce de Versailles (Francúzsko), rozhodnutím z 21. novembra 2013, doručený Súdnemu dvoru 6. decembra 2013, v konaniach: Comité d’entreprise de Nortel Networks SA a i. proti Cosmeovi Rogeauovi, konajúcemu ako správca vo vedľajšom konkurznom konaní proti spoločnosti Nortel Networks SA, a Cosme Rogeau, konajúci ako správca vo vedľajšom konkurznom konaní proti spolo
Účastníci konania Vo veci C‑116/11, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Sąd Rejonowy Poznań‑Stare Miasto w Poznaniu (Poľsko) z 21. februára 2011 a doručený Súdnemu dvoru 7. marca 2011, ktorý súvisí s konaním: Bank Handlowy w Warszawie SA, PPHU „ADAX“/Ryszard Adamiak proti Christianapol sp. z o.o., SÚDNY DVOR (prvá komora), v zložení: predseda prvej komory A. Tizzano, sudcovia A. Borg Barthet, J.‑J. Kasel, M. Safjan a M. Berger
Keywords Súdna spolupráca v občianskych veciach – Konkurzné konania – Nariadenie č. 1346/2000 – Uznávanie konkurzného konania začatého súdom členského štátu – Rozhodnutie o začatí konkurzného konania (Nariadenie Rady č. 1346/2000, články 3, 4, 5, 10, 16, 17, 25 a 26) Summary Nariadenie Rady č. 1346/2000 o konkurznom konaní sa má vykladať v tom zmysle, že po začatí hlavného konkurzného konania v členskom štáte hlavného sídla podniku príslušné orgány iného členského štátu, v ktorom tento po
Opinion of the Advocate-General 1. Táto vec, ktorú postúpil na rozhodnutie o prejudiciálnej otázke Supreme Court of Ireland (Najvyšší súd Írska), má svoj pôvod v úpadku skupiny spoločností Parmalat. Týka sa najmä otázky, či nariadenie o konkurznom konaní(2) vyžaduje, aby bola írska dcérska spoločnosť talianskej holdingovej spoločnosti Parmalat SpA (ďalej len „Parmalat“) likvidovaná v Írsku alebo v Taliansku. Nariadenie o konkurznom konaní 2. Nariadenie je nástupcom Dohovoru Európskej únie o kon
Keywords 1. Súdna spolupráca v občianskych veciach – Konkurzné konania – Nariadenie č. 1346/2000 (Nariadenie Rady č. 1346/2000, článok 3 ods. 1) 2. Súdna spolupráca v občianskych veciach – Konkurzné konania – Nariadenie č. 1346/2000 (Nariadenie Rady č. 1346/2000, článok 16 ods. 1) 3. Súdna spolupráca v občianskych veciach – Konkurzné konania – Nariadenie č. 1346/2000 (Nariadenie Rady č. 1346/2000, článok 26) 4. Súdna spolupráca v občianskych veciach – Konkurzné konania – Nariadenie č. 1346
MENU