Nájdené rozsudky pre výraz: zákonný sudca

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 6

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

2903 dokumentov
5619 dokumentov
19155 dokumentov
23 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Opinion of the Advocate-General I – Úvod 1. V tejto prvej veci týkajúcej sa výkladu nariadenia Rady (ES) č. 1348/2000(2) (ďalej len „nariadenie“) má Súdny dvor v podstate vysvetliť právne následky jazykových pravidiel tohto nariadenia, a to najmä pre prípad, že príjemca doručovanej písomnosti uplatní svoje právo podľa článku 8 nariadenia odmietnuť prevzatie doručovanej písomnosti na základe chýbajúceho prekladu do úradného jazyka prijímajúceho štátu. Je potrebné vychádzať z predpokladu, že ide
Účastníci konania Vo veci C‑252/11, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný na základe rozhodnutia Krajského súdu v Prešove (Slovensko) zo 7. apríla 2011 a doručený Súdnemu dvoru 23. mája 2011, ktorý súvisí s konaním: Erika Šujetová proti Rapid life životná poisťovňa, a.s., SÚDNY DVOR (prvá komora), v zložení: predseda prvej komory A. Tizzano, sudcovia A. Borg Barthet, M. Ilešič, M. Safjan (spravodajca) a M. Berger, generálna advokátka: J. Kok
Keywords Žaloba o neplatnosť – Akty, ktoré možno napadnúť žalobou – Pojem – Akt so záväznými právnymi účinkami (Článok 230 ES; nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 733/2002) Summary Žaloba o neplatnosť, ktorá smeruje proti rozhodnutiu údajne obsiahnutému v liste Komisie týkajúcemu sa zamietnutia žalobcovej žiadosti o registráciu domény „.co“ ako domény druhej úrovne subjektom zodpovedným za organizáciu, správu a riadenie domény najvyššej úrovne „.eu“, je neprípustná. Nie je sa totiž
Opinion of the Advocate-General Obsah I – Právny rámec II – Skutkový stav a konanie pred Všeobecným súdom III – Návrhy IV – Právne posúdenie A – O prvom odvolacom dôvode vzájomného odvolania – Existencia implicitného zamietnutia 1. O implicitnom zamietnutí 2. Návrh riešenia do budúcnosti 3. O odôvodnení Všeobecného súdu 4. Návrh v súvislosti s prvým odvolacím dôvodom vzájomného odvolania B – O druhom odvolacom dôvode vzájomného odvolania – Neexistencia výpisu z registra 1. O „existencii“ neexist
Účastníci Vo veci C‑127/13 P, ktorej predmetom je odvolanie podľa článku 56 Štatútu Súdneho dvora Európskej únie, podané 15. marca 2013, Guido Strack , s bydliskom v Kolíne nad Rýnom (Nemecko), v zastúpení: H. Tettenborn, Rechtsanwalt, odvolateľ, ďalší účastník konania: Európska komisia , v zastúpení: B. Conte a P. Costa de Oliveira, splnomocnené zástupkyne, žalovaná v prvostupňovom konaní, SÚDNY DVOR (druhá komora), v zložení: predsedníčka druhej komory R. Silva de Lapuerta, sudcovia J. L. da C
Opinion of the Advocate-General I – Úvod 1. Predmetom prejednávanej veci je výklad článku 8 ods. 1 nariadenia Rady (ES) č. 1348/2000 z 29. mája 2000 o doručovaní súdnych a mimosúdnych písomností v občianskych a obchodných veciach v členských štátoch (ďalej len „nariadenie č. 1348/2000“)(2) a osobitne otázky, či môže adresát odmietnuť prevzatie návrhu na začatie konania doručovaného v občianskoprávnom konaní vedenom v inom štáte v prípade, keď táto písomnosť síce bola riadne preložená do úradnéh
MENU