Nájdené rozsudky pre výraz: zánik obchodnej spoločnosti

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 9

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

33 dokumentov
15 dokumentov
348 dokumentov
4 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: 1. Článok 1 ods. 1 nariadenia Rady (ES) č. 44/2001 z 22. decembra 2000 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach sa má vykladať v tom zmysle, že na žalobu, o akú ide vo veci samej, ktorej cieľom je dosiahnuť náhradu škody spôsobenej údajnými porušeniami práva Únie v oblasti hospodárskej súťaže, sa vzťahuje pojem „občianske a obchodné veci“ v zmysle tohto ustanovenia a táto žaloba následne patrí do rámca pôsobnosti tohto nariadenia............... 2. Článok 22 bod 2 nariadenia č. 44/2001 sa má vykladať v tom zmysle, že konanie o žalobe, o akú ide vo veci sam ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Účastníci Vo veci C‑302/13, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Augstākās Tiesas Senāts (Lotyšsko) z 15. mája 2013 a doručený Súdnemu dvoru 3. júna 2013, ktorý súvisí s konaním: flyLAL‑Lithuanian Airlines AS, v likvidácii, proti Starptautiskā lidosta Rīga VAS, Air Baltic Corporation AS, SÚDNY DVOR (tretia komora), v zložení: predseda tretej komory M. Ilešič, sudcovia A. Ó Caoimh, C. Toader (spravodajkyňa), E. Jarašiūnas a C. G
ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (tretia komora) zo 7. apríla 2016 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Rímsky dohovor – Rozhodné právo – Cezhraničné zlúčenie – Smernica 78/855/EHS – Smernica 2005/56/ES – Zlúčenie – Ochrana veriteľov – Prevedenie všetkých pohľadávok a záväzkov preberanej spoločnosti na preberajúcu spoločnosť“ Vo veci C‑483/14, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Oberster Gerichtsho
Predbežné znenie ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (prvá komora) z 8. mája 2019 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Justičná spolupráca v občianskych veciach – Súdna právomoc, uznávanie a výkon rozsudkov v občianskych a obchodných veciach – Nariadenie (EÚ) č. 1215/2012 – Článok 7 bod 1 písm. a) – Osobitná právomoc v zmluvných veciach – Pojem ‚zmluvné veci‘ – Rozhodnutie zhromaždenia vlastníkov bytov – Povinnosť vlastníkov bytov zaplatiť ročné finančné príspevky do rozpočtu spoločenstva vl
Keywords Súdna spolupráca v občianskych veciach – Súdna právomoc a výkon rozhodnutí v občianskych a obchodných veciach – Nariadenie č. 44/2001 – Výlučné právomoci – Spory spoločností a právnických osôb (Nariadenie č. 44/2001, článok 22 bod 2) Summary Článok 22 bod 2 nariadenia č. 44/2001 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach sa má vykladať v tom zmysle, že platnosti rozhodnutí orgánov spoločnosti sa v zmysle tohto ustanovenia netýka žaloba, v rámci
Opinion of the Advocate-General I – Úvod 1. V prejednávanej veci má Súdny dvor príležitosť v rámci nariadenia Rady (ES) č. 44/2001 z 22. decembra 2000 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach(2) konkretizovať dva základné právne pojmy, a síce pojem občianska a obchodná vec a pojem verejný poriadok ( ordre public ). 2. Vzniká pritom otázka, na jednej strane, či pojem „občianska a obchodná vec“ zahŕňa súdne uplatnenie nárokov vyplývajúcich z porušení práva ho
Opinion of the Advocate-General 1. V predloženej veci sa Oberster Gerichtshof (Najvyšší súd) pýta, ktoré právo je rozhodným právom v spore medzi preberajúcou spoločnosťou a veriteľom preberanej spoločnosti a či má v prípade cezhraničného zlúčenia preberajúca spoločnosť právo jednostranne ukončiť právny vzťah, ktorý existuje medzi ňou a upisovateľom podriadených dlhopisov, a tohto upisovateľa v celom rozsahu vyplatiť. 2. V týchto návrhoch vysvetlím dôvody, na základe ktorých sa domnievam, že v pr
Opinion of the Advocate-General 1. Tento spor sa týka prejudiciálnej otázky, ktorú Súdnemu dvoru položil podľa článku 234 ES Landesgericht Innsbruck (Rakúsko), aby zistil, či je vnútroštátny súd povinný podľa článku 10 ES preskúmať právoplatné súdne rozhodnutie, pokiaľ je v rozpore s právom Spoločenstva, a na druhej strane požiadal o výklad článku 15 nariadenia Rady (ES) č. 44/2001 z 22. decembra 2000 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach (ďalej len „nari
Opinion of the Advocate-General Obsah I – Úvod II – Právny rámec A – Právo Únie B – Vnútroštátne právo 1. Gesetz zur Regelung offener Vermögensfragen (zákon o úprave nevyriešených majetkových otázok, ďalej len „Vermögensgesetz“) 2. Gesetz über den Vorrang für Investitionen bei Rückübertragungsansprüchen nach dem Vermögensgesetz (zákon o prednosti investícií v prípade nárokov na vrátenie podľa Vermögensgesetz, ďalej len „Investitionsvorranggesetz“) III – Konanie vo veci samej IV – Prejudiciálne o
Opinion of the Advocate-General I – Úvod 1. Tento návrh na začatie prejudiciálneho konania sa týka postavenia rozhodcovského konania a rozhodnutí, ktorými sa zakazuje súdne konanie („anti‑suit injunctions“) z pohľadu nariadenia Rady (ES) č. 44/2001 z 22. decembra 2000 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach(2) (ďalej len „nariadenie Brusel I“), ktoré bude s účinnosťou od 15. januára 2015(3) nahradené nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1215/201
MENU