Nájdené rozsudky pre výraz: minimálna hodinová mzda

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 36

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

30 dokumentov
1 dokument
5 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Kľúčové slová: minimálne mzdové nárokymzda
Právna veta: Od minimálnej mzdy je potrebné odlišovať minimálne mzdové nároky uvedené v § 120 ods. 4 ZP. Minimálna mzda predstavuje najnižšie peňažné plnenie, ktoré je zamestnávateľ povinný poskytovať zamestnancovi za najjednoduchšie práce s najnižšou vyžadovanou kvalifikáciou a výkonnosťou práce, teda zamestnancom, ktorým je zo strany zamestnávateľa v zmysle § 120 ZP priradený 1. stupeň náročnosti práce s koeficientom minimálnej mzdy 1,0. Minimálnym mzdovým nárokom je nárok na mzdu zodpovedajúcej sadzbe v závislosti od koeficientu (jeho -1214C 104/2011 násobku) a v závislosti od náročnosti práce uved ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Bratislava III 14C/104/2011 1311205120 08.10.2013 JUDr. Anna Moravová ECLI:SK:OSBA3:2013:1311205120.10 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Bratislava III. V Bratislave v konaní pred sudkyňou JUDr. Annou Moravovou v právnej veci navrhovateľa: Z. I., M. XXXX/XX, K., zastúpeného advokátom: Mgr. Martin Bialončík, so sídlom: Cukrová 14, 811 08 Bratislava, p
Právna veta: Posúdenie zániku vyživovacej povinnosti závisí od okolností konkrétneho prípadu, pričom prvostupňový súd správne poukázal, že medzi rozhodujúce faktory na strane dieťaťa patrí jeho vek, zdravotný stav, štúdium, schopnosť zamestnať sa a vykonávať prácu, majetkové pomery a pod. V zásade možno konštatovať, že ukončenie prípravy na budúce povolanie, za plnoletosti dieťaťa, keď má toto dieťa plnú pracovnú spôsobilosť, za normálneho zdravotného stavu dieťaťa, bez existencie mimoriadnych okolností, ktoré by znamenali reálnu nemožnosť vstúpiť do pracovného procesu, možno považovať za nadobudnuti ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Žilina 11Co/347/2016 5416200769 29. 11. 2016 JUDr. Eva Malíková ECLI:SK:KSZA:2016:5416200769.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Žiline, ako súd odvolací, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Evy Malíkovej a členov senátu JUDr. Jany Kotrčovej a JUDr. Jany Urbanovej, v právnej veci žalobcu: C. I., nar. XX.XX.XXXX, trvale bytom F., C. XX, pr
Kľúčové slová: správa domu vlastníkmi bytov a nebytových priestorov v dome
Právna veta: Zákon ustanovuje, že je nielen právom, ale aj povinnosťou každého vlastníka bytu a nebytového priestoru zúčastňovať sa na správe domu a najmä rozhodovať o spoločných častiach, spoločných zariadeniach, príslušenstve domu a pozemku. Vychádza sa pritom z predpokladu, že každý vlastník sa snaží svojím konaním zveľaďovať svoj majetok i prostredie, v ktorom žije. Z tohto dôvodu by sa mal každý vlastník zúčastňovať na zasadnutiach vlastníkov, na ktorých sa rozhoduje o spoločných záležitostiach v dome. Hoci právu každého vlastníka v dome zúčastňovať sa na správe domu zodpovedá záväzok s rovnakým obsah ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 17Co/369/2015 6413212460 26. 10. 2016 JUDr. Renáta Deáková ECLI:SK:KSBB:2016:6413212460.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici, ako súd odvolací, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Renáty Deákovej a členov senátu JUDr. Zity Nagypálovej a Mgr. Dušana Ďuriana, v právnej veci žalobcu Spoločenstvo vlastníkov byt
Právna veta: Správne súd prvej inštancie pri posudzovaní dôvodnosti žalobcom uplatnených nárokov vychádzal z právnej úpravy obsiahnutej v osobitnom právnom predpise, ktorým je zákon č. 462/2004 Z.z. o organizácii pracovného času v doprave, za subsidiárneho použitia Zákonníka práce ako predpisu všeobecného, pričom poukázal na ust. § 4 ods. 1 zák. č. 462/2007 Z.z., ktoré upravuje len pracovnú pohotovosť zamestnancov v doprave, počas ktorej nemusia byť prítomní na pracovisku, a na ust. § 4 ods. 6 citovaného zákona, ktoré zároveň určuje, že zamestnancovi za výkon pohotovosti na pracovisku patrí mzda, ktorej bl ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 8CoPr/8/2019 1112229914 26. 01. 2021 JUDr. Jana Vlčková ECLI:SK:KSBA:2021:1112229914.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Vlčkovej a členov senátu JUDr. Ondreja Krajča a JUDr. Moniky Holickej, v právnej veci žalobcu: M. V.Š., N.. X.X.XXXX, A. X.. A. X, N. D., zastúpeného SODOM
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Košice 9Co/36/2020 7916210231 11. 05. 2021 JUDr. Gizela Majerčák ECLI:SK:KSKE:2021:7916210231.1 Uznesenie Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedníčky JUDr. Gizely Majerčák a členov senátu JUDr. Dany Popovičovej a JUDr. Táne Veščičikovej, v právnom spore žalobcu: V.. J.. Š. Č., C., K. X, nar. XX.XX.XXXX, proti žalovanému: Občianske združenie kúpele Byšt
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 13CoP/40/2016 6315208027 25. 10. 2016 JUDr. Danica Kočičková ECLI:SK:KSBB:2016:6315208027.1 Uznesenie Krajský súd v Banskej Bystrici ako súd odvolací, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Danice Kočičkovej a sudcov JUDr. Ferdinanda Zimmermanna a JUDr. Amy Odalošovej, v právnej veci starostlivosti o maloletú X. X., nar. XX. XX. XXXX, bytom a
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 15CoP/15/2015 8114228235 26. 08. 2015 JUDr. Anna Ilčinová ECLI:SK:KSPO:2015:8114228235.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Anny Ilčinovej a členov senátu JUDr. Evy Šofrankovej a JUDr. Gabriely Klenkovej, PhD vo veci starostlivosti súdu o mal. T. L., nar. XX.XX.XXXX a maloletú U. L., nar.
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trenčín 4Co/799/2013 3112221841 19. 03. 2015 JUDr. Oľga Lichnerová ECLI:SK:KSTN:2015:3112221841.1 Rozhodnutie Krajský súd v Trenčíne v senáte zloženom z predsedníčky JUDr. Oľgy Lichnerovej a sudkýň JUDr. Alice Beňovej a JUDr. Ivety Martinákovej v právnej veci navrhovateľa W. M., bytom Y. pod W., X. XXX, zastúpeného JUDr. G. N., advokátom so sídlom B. Z., I.. A. K.
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Nitra 7CoP/16/2019 4118208394 20. 06. 2019 JUDr. Erika Madarászová ECLI:SK:KSNR:2019:4118208394.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Nitre, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eriky Madarászovej a členiek senátu JUDr. Sidónie Sládečkovej a JUDr. Lenky Halmešovej, v právnej veci navrhovateľky: I. Y., nar. XX.XX.XXXX, bytom I., D. XXXX/X, za
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 17CoP/84/2014 6412217329 26. 03. 2015 JUDr. Zita Nagypálová ECLI:SK:KSBB:2015:6412217329.1 Uznesenie Krajský súd v Banskej Bystrici, ako súd odvolací, v právnej veci navrhovateľky Z. J., nar. XX. XX. XXXX, trvale bytom K. XX, J., prechodne bytom K. X, A., zastúpená advokátom JUDr. Petrom Arendackým, so sídlom Čapkova 2, Bratislava, proti odporcovi V
MENU