Nájdené rozsudky pre výraz: existencia prekážky litispendencie

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 139

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

27 dokumentov
21 dokumentov
1 dokument
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 14Co/103/2012 1311214880 30.03.2012 JUDr. Katarína Javorčíková ECLI:SK:KSBA:2012:1311214880.1 Uznesenie Krajský súd v Bratislave v právnej veci navrhovateľa: N.. X. W., bytom Račianska 51, Bratislava, proti odporcovi: Slovenská republika - Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, Župné námestie 13, Bratislava, o náhradu škody, ušlého zisku s prí
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 14Co/416/2014 1411206179 10. 07. 2014 JUDr. Katarína Javorčíková ECLI:SK:KSBA:2014:1411206179.1 Uznesenie Krajský súd v Bratislave v právnej veci navrhovateľov: 1/ J.. V. S., nar. XX.X.XXXX, bytom N. hraničiarov X/B, A., 2/ J.. B. S., nar. X.X.XXXX, bytom H.. tankistov XXX, A., 3/ J.. B. N., nar. X.X.XXXX, bytom H. K. 7, A. a 4/ J.. V. S., nar. XX.XX.XXX
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 3Cob/96/2022 1319205232 04. 08. 2022 Mgr. Štefan Zelenák ECLI:SK:KSBA:2022:1319205232.1 Uznesenie Krajský súd v Bratislave, v senáte zloženom z predsedu senátu Mgr. Štefana Zelenáka a členiek senátu JUDr. Marty Šašinkovej a JUDr. Ley Gubovej, v právnej veci žalobcu: Xepap, spol. s r. o., Jesenského 4703, Zvolen, IČO: 31 628 605, práv. zast. BADUCCI Legal
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 1CoZm/46/2013 1512224358 28. 11. 2014 JUDr. Soňa Pekarčíková ECLI:SK:KSBA:2014:1512224358.1 Uznesenie Krajský súd v Bratislave v právnej veci navrhovateľa: ČSOB Leasing, a. s., Panónska cesta 11, 852 01 Bratislava, IČO: 35 704 713, zast. GRIŠČIK & PARTNERS, s. r. o., Hviezdoslavovo nám. 25, 811 02 Bratislava, IČO: 35 893 893, proti odporcovi: Dan-Corp, s
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trnava 11CoP/67/2021 2721201040 28. 09. 2021 JUDr. Silvia Hýbelová ECLI:SK:KSTT:2021:2721201040.1 Uznesenie Krajský súd v Trnave v senáte zloženom z predsedníčky senátu: JUDr. Silvia Hýbelová a členov senátu: Mgr. Fedor Benka a Mgr. Katarína Arnouldová, v právnej veci starostlivosti súdu o maloleté dieťa: S. S., nar. XX.X.XXXX, t.č. X. C. S. Z. M. U., H. XX, U., za
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 17Co/536/2013 6413201669 01.10.2013 JUDr. Zita Nagypálová ECLI:SK:KSBB:2013:6413201669.1 Uznesenie Krajský súd v Banskej Bystrici, ako súd odvolací, v právnej veci navrhovateľky R. E., nar. XX. XX. XXXX, bytom F. T., ul. M. R. R. XXX/XX, zastúpenej Špireková & Partners s. r. o. Žiar nad Hronom, Námestie Matice slovenskej č. 6, proti odporcovi PROFI
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 6Co/584/2015 1111224404 29. 02. 2016 JUDr. Darina Kuchtová ECLI:SK:KSBA:2016:1111224404.1 Uznesenie Krajský súd v Bratislave v právnej veci navrhovateľa: U.. R. U., V. G. X, V., zast. advokátskou kanceláriou LEGAL CARTEL s.r.o., Ľubinská 18, Bratislava proti odporcovi: LLP Slovakia s. r. o., Galvaniho 7/ B, Bratislava, zast. advokátskou kanceláriou ADVOK
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Košice 6Co/324/2015 7614218497 31. 05. 2016 JUDr. Viktória Midová ECLI:SK:KSKE:2016:7614218497.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Viktórie Midovej a sudcov JUDr. Moniky Koščovej a JUDr. Alexandra Husivargu v právnej veci navrhovateľa O. I., narodeného XX.XX.XXXX, bývajúceho K. P., Z. K. XXXX/
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 8Co/215/2014 1214205386 12. 05. 2014 JUDr. Janka Gažovičová ECLI:SK:KSBA:2014:1214205386.1 Uznesenie Krajský súd v Bratislave v právnej veci navrhovateľa: V. B., bytom Y. XX, A., zastúpeného Mgr. Miroslavom Páserom, advokátom, so sídlom Sedliacka 42, Rimavská Sobota, proti odporcom v 1. rade: Všeobecná úverová banka, a.s., so sídlom Mlynské Nivy 1, Brati
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 21Co/176/2014 8714204840 28. 08. 2014 JUDr. Antónia Kandravá ECLI:SK:KSPO:2014:8714204840.1 Uznesenie Krajský súd v Prešove v právnej veci navrhovateľa: O.. D. G., nar. XX.X.XXXX, E. XXXX/X, H., proti odporkyni: Bc. A. G., nar. XX.X.XXXX, E. XXXX/X, H., o zrušenie vyživovacej povinnosti, o odvolaní žalobcu proti uzneseniu Okresného súdu Poprad č.k. 11C 109/2
MENU