Nájdené rozsudky pre výraz: hospodárnosť konania

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 11854

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

2254 dokumentov
4096 dokumentov
211 dokumentov
49 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Už len vyššie uvedená absencia riadneho uvedenia RPMN v zmluve o spotrebiteľskom úvere postačuje pre záver o bezúročnosti a bezpoplatkovosti predmetného úveru v zmysle súdom prvej inštancie aplikovaných ust. § 11 ods. 1 písm. b) v spojení s § 9 ods. 2 písm. j) zák. č. 129/2010 Z.z. o SÚ. Preto by bolo nadbytočným a v rozpore so zásadou hospodárnosti konania (čl. 17 princípov CSP) zaoberať sa aj príp. ďalšími okolnosťami potenciálne vedúcimi k tomu istému záveru a teda jaj s ďalšou súvisiacou odvolacou argumentáciou žalovaného.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trnava 25Co/198/2018 4317213559 30. 04. 2019 JUDr. Ľubica Spálová ECLI:SK:KSTT:2019:4317213559.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave v senáte zloženom z predsedníčky senátu: JUDr. Ľubica Spálová a sudkýň: JUDr. Martina Valentová a Mgr. Lucia Mizerová, v právnej veci žalobcu: S. N., nar. X.X.XXXX, adresa D. XXXX, proti žalovanému: PROFI CREDIT
Kľúčové slová: hospodárnost konaniafakultatívne prerušenie konania
Právna veta: Prerušenie sporového konania podľa ustanovenia § 164 CSP súdom je odôvodnené v konaniach, v ktorých je konanie prerušené preto, lebo výsledok iného začatého konania môže relevantne ovplyvniť výsledok konania, a to toho, v ktorom bolo konanie prerušené. Tento záver sa uplatní najmä v prípade, ak toto iné konanie vecne (skutkovo) súvisí s prebiehajúcim konaním, resp. môže významne ovplyvniť jeho výsledok a keď je vhodné vyčkať na výsledok ďalšieho konania tak, aby sa súd vlastným predbežným posúdením otázok, ktoré sa riešia v inom konaní, nedostal do rozporu s v ňom vydaným právoplatným ro ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 22Co/12/2019 8215205471 30. 04. 2019 JUDr. Viera Kandriková ECLI:SK:KSPO:2019:8215205471.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Viery Kandrikovej a členov senátu JUDr. Petra Straku a JUDr. Michala Boroňa v spore žalobcu: DPS financial consulting, s.r.o., so sídlom Tamaškovičova 17/2472, 917
Právna veta: „Premlčanie je kvalifikované uplynutie času, v dôsledku ktorého súdnu vymáhateľnosť možno odvrátiť námietkou. Zmyslom tohto inštitútu je zvýšenie istoty v právnych vzťahoch. Premlčaním právo nezaniká, iba sa závažne oslabuje. Uplatnenie námietky premlčania spôsobuje zánik súdnej vymáhateľnosti, v dôsledku čoho súd premlčané právo nemôže priznať. Základným účelom inštitútu premlčania je pôsobiť na subjekty občianskoprávnych vzťahov, aby v primeraných dobách uplatnili svoje práva (nároky) a zároveň aj zabrániť tomu, aby povinné osoby neboli po časovo neprimeranej dobe nútené splniť si svoj ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 7Co/22/2018 1515222710 18. 03. 2020 Mgr. Adela Unčovská ECLI:SK:KSBA:2020:1515222710.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedníčky senátu Mgr. Adely Unčovskej a členov senátu JUDr. Blanky Podmajerskej a JUDr. Mariany Harvancovej, v právnej veci žalobkyne: Ž. Č.Í., U.. X.X.XXXX, R. A. X, R., zastúpenej: B
Právna veta: Zo správneho spisu vyplýva, že v priebehu správneho konania zomreli viacerí účastníci správneho konania, pričom však nebolo zo strany správneho orgánu prihliadnuté na to, že smrťou stratili spôsobilosť konať pred správnym orgánom. Bolo potrebné napadnuté rozhodnutie doručovať právnym nástupcom zomrelých účastníkov správneho konania. Táto vada sa čiastočne zhojila následným doručením napadnutého rozhodnutia žalovaným, pretože Krajský súd v Žiline vrátil spisový materiál žalovanému z dôvodu doručenia rozhodnutia právnym nástupcom po zomrelých účastníkoch konania. Správny orgán konal so zom ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Žilina 20S/413/2011 5011200959 28.05.2013 JUDr. Erika Čanádyová ECLI:SK:KSZA:2013:5011200959.7 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Žiline, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eriky Čanádyovej a z členov senátu JUDr. Jany Martinčekovej a JUDr. Dany Wänkeovej, v právnej veci žalobcu: W. K., nar. XX.XX.XXXX, bytom X. XX, D., právne zastúpený J
Právna veta: Posúdenie vhodnosti viacerých vecí na spojenie je výsledkom subjektívneho hodnotenia konajúceho zákonného sudcu, a preto (ani) odvolací súd v tomto smere nie je oprávnený vnucovať súdu prvej inštancie svoj pohľad na spojenie vecí. Rozhodujúce je so zreteľom na ust. § 166 ods. 1,2 C.s.p. to, či boli naplnené predpoklady tohto ustanovenia, teda či ide o veci, ktoré spolu skutkovo súvisia alebo sa týkajú tých istých strán a či to odôvodňuje hľadisko hospodárnosti konania. Na druhej strane, súd rozhodujúci o spojení viacerých vecí na spoločné konanie nemôže opomenúť ani požiadavku rešpektovania pr ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 8CoPr/6/2019 1316220415 22. 12. 2020 JUDr. Ondrej Krajčo ECLI:SK:KSBA:2020:1316220415.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ondreja Krajča a členiek senátu JUDr. Jany Vlčkovej a JUDr. Moniky Holickej v spore žalobcu: Prima banka Slovensko, a.s., so sídlom Hodžova 11, Žilina, IČO: 31 575
Právna veta: Primárne treba uviesť, že v prípade, ak v záverečnej reči ktorákoľvek sporová strana uvádza nové tvrdenia, ktoré neboli predložené v priebehu predchádzajúcich vyjadrení, toto nie je dôvod pre ďalšie odročenie rozhodnutia vo veci samej. Týmto spôsobom by totiž sporové strany obsahom svojich záverečných rečí mohli dosiahnuť, aby súd bol povinný opakovane odročovať rozhodnutie, čo je v rozpore s jednou zo základných zásad Civilného sporového poriadku, a tou je hospodárnosť konania. V zmysle ust. § 153 ods.1 CSP sú strany povinné uplatniť prostriedky procesného útoku a procesnej obrany včas, a to ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 43Cob/19/2020 6415210993 03. 12. 2020 JUDr. Mária Jamrišková, PhD. ECLI:SK:KSBB:2020:6415210993.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici ako súd odvolací v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Márie Jamriškovej PhD., členov senátu JUDr. Mariána Blahu a Mgr. Miriam Kamenskej v právnej veci žalobcu ŽILINSKÁ AUKČNÁ,
Právna veta: Zmena návrhu na začatie konanie je základným dispozičným úkonom s predmetom konania, teda prejavom dispozičného princípu sporového konania. Dispozičný princíp sa podaním žaloby oslabuje čo sa prejavuje, napríklad aj v tom, že zmena žaloby ako základný dispozičný úkon k predmetu konania je limitovaná zásadou hospodárnosti konania. Zmena žaloby je viazaná na súhlas súdu, ktorý zmenu návrhu bude posudzovať vždy so zreteľom na hospodárnosť konania. Zásada hospodárnosti konania je jedna z vedúcich zásad civilného sporového konania a prejavuje sa v konkrétnej rozhodovacej činnosti súdu. Súd v zásade ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trnava 24Co/316/2014 2109203999 18.03.2015 JUDr. Andrea Dudášová ECLI:SK:KSTT:2015:2109203999.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave v senáte zloženom z predsedníčky senátu: JUDr. Andrea Dudášová a členov senátu: JUDr. Magdaléna Krajčovičová a JUDr. Martin Holič, v právnej veci navrhovateľa: D. A., nar. XX.XX.XXXX, N. L. XXX, zastúpený advokátk
Právna veta: Skutočnosť, že okresný súd v jeden deň rozhodol o zamietnutí návrhu na prerušenie konania a následne rozhodol vo veci samej (vzhľadom na neodôvodnenosť návrhu na prerušenie konania a vecnú správnosť rozhodnutia okresného súdu o zamietnutí návrhu na prerušenie konania), nemožno v žiadnom prípade hodnotiť (s prihliadnutím na zásadu hospodárnosti konania) ako procesný postup okresného súdu, ktorý by založil vadu konania, ktorá by mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci. Je plne v súlade s požiadavkou hospodárnosti konania, aby súd o návrhu na prerušenie konania rozhodol tým istým rozh ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 15Co/56/2013 6412212986 09.07.2014 JUDr. Jaroslav Mikulaj ECLI:SK:KSBB:2014:6412212986.3 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici, v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Jaroslava Mikulaja a sudcov JUDr. Jaroslava Galla a JUDr. Klaudie Koskovej, v právnej veci navrhovateľa POHOTOVOSŤ, s.r.o., so sídlom v Bratislave, Pri
Právna veta: Poriadková pokuta je jedným z prostriedkov poriadkových opatrení, ktoré zákon umožňuje použiť súdu na riadny a nerušený chod konania. Pri ukladaní poriadkovej pokuty je súd v rámci voľnej úvahy povinný diferencovať stupeň a závažnosť previnenia osoby, ktorej sa poriadková pokuta ukladá, a to so zreteľom na požadovaný účel vo forme efektívnosti a hospodárnosti konania. V súvislosti s ukladaním poriadkových pokút zo strany súdu podľa § 53 O.s.p. je potrebné uviesť, že predpokladom na použitie ust. § 53 O.s.p. je, že dôvod pre uloženie poriadkovej pokuty je potrebné dostatočne zistiť a uznese ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 20CoP/102/2013 1612212781 16.08.2013 JUDr. Darina Kriváňová ECLI:SK:KSBA:2013:1612212781.1 Uznesenie Krajský súd v Bratislave v právnej veci navrhovateľky: H. V., nar. XX.XX.XXXX, bytom R., P.Á. XXX, zastúpenej advokátom JUDr. Milošom Kvasňovským, so sídlom Mestská 2/A, 831 03 Bratislava, proti odporkyni: R. V., K.. F., nar. XX.XX.XXXX, bytom R. XXX, zas
Právna veta: Vo všeobecnosti platí, že otázkou premlčania uplatneného nároku sa súd z hľadiska hospodárnosti konania musí zaoberať na základe námietky ako primárnou otázkou (porovnaj napríklad rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 1MObdo/1/2007 zo dňa 27.08.2008) a až následne meritórne posudzovať nárok uplatnený navrhovateľom; na druhej strane však nemožno vylúčiť, že uplatnený nárok môže súd výnimočne zamietnuť aj z iných relevantných dôvodov bez ohľadu na vznesenú námietku premlčania (porovnaj stanovisko senátu Najvyššieho súdu ČSSR sp. zn. Sc 2/1983 zo dňa 26.04.1983 uverejnené ako R 2 ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 17Co/590/2013 6413201433 26.02.2014 JUDr. Zita Nagypálová ECLI:SK:KSBB:2014:6413201433.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici, ako súd odvolací, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Zity Nagypálovej a sudcov JUDr. Ing. Jána Gandžalu, PhD. a Mgr. Dušana Ďuriana, v právnej veci navrhovateľa P. F. X., so sídlom v
MENU