Nájdené rozsudky pre výraz: väzba

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 1912

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

1040 dokumentov
1365 dokumentov
189 dokumentov
14 dokumentov
38 dokumentov
69 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 15Cbi/77/2004 1004117189 19.04.2007 JUDr. Helena Kosorínová ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave sudkyňou JUDr. Helenou K o s o r i n o v o v právnej veci žalobcu: R. J., N. XXX,. Z., /predtým JUDr. J. M. - správca konkurznej podstaty úpadcu R. J., M. XX. Z. proti žalovanému: JUDr. I. G. - správkyňa konkurznej podstaty úpadcu S.
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Trenčín 14C/33/2005 3105203973 02.05.2007 JUDr. Milina Jánošková ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Trenčín samosudkyňou JUDr. Milinou Jánoškovou v právnej veci navrhovateľa J. Ž., občana SR, bytom T., G. V. č. XXXX/XX. proti odporkyni M. B., občianke SR, bytom T., ul. XX.. O. XXXX/XX. o ochranu osobnosti a zaplatenie náhrady nemajetkovej ujmy 2.000.0
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Bratislava II 6C/178/2006 1206221331 23.10.2007 Mgr. Vlastimil Pavlikovský ECLI:SK:OSBA2:2007:1206221331.6 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Bratislava II v Bratislave v konaní pred samosudcom Mgr. Vlastimilom Pavlikovským v právnej veci navrhovateľa: S. C. B. Š., s.r.o. , K. X,. B. Š., zast.: M.. J. K., advokát, P. A. X,. K., proti odporcovi: S. R.
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Žilina 4C/168/2006 5106211406 13.05.2009 JUDr. Iveta Sýkorová ECLI:SK:OSZA:2009:5106211406.4 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd v Žiline v konaní pred samosudkyňou JUDr. Ivetou Sýkorovou, v právnej veci navrhovateľa: Ing. P. P., nar. X.XX.XXXX,. bytom Ž., M. B. XXXX/XX,. právne zastúpený advokátom Mgr. B. S. so sídlom N. L. XXX,. XXX. XX. S., proti od
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Bratislava III 15C/6/2005 1305200614 19.06.2009 JUDr. Marián Kurinec ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Bratislava III v Bratislave rozhodol sudcom JUDr. Mariánom Kurincom v právnej veci žalobcu PhDr. O. S. CSc., bytom A. X,. XXX. XX. B., proti žalovanému M. T. s.r.o., B. X,. XXX. XX. B., IČO: XX. XXX. XXX,. zastúpenému A. K. B. ­ Ď., s.r.o., R. XX,.
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Čadca 5C/9/2004 5304899912 30.09.2009 Mgr. Andrea Kubjatková ECLI:SK:OSCA:2009:5304899912.5 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd v Č a d c i samosudkyňou Mgr. Andreou Kubjatkovou, v právnej veci navrhovateľky T. Š., nar. XX.XX.XXXX,. bytom Ľ. Z. XX,. B. proti odporcovi Ú. G., K. a K. SR, C. X,. P.O.B. XX,. B., o vyplatenie nemajetkovej ujmy, o návrhu na
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Nové Zámky 5C/182/2007 4407216394 01.12.2009 JUDr. Eva Szárazová ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Nové Zámky sudkyňou JUDr. Evou Szárazovou v právnej veci navrhovateľa: J. K., nar. XX.X.XXXX,. bytom S. XXX,. zastúpený advokátkou JUDr. N. B. so sídlom K. , Ul. B.. K. X,. proti odporcom: 1. JUDr. H. K., nar. X.X.XXXX,. bytom S. číslo XXX. , 2. J. K. n
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Bratislava I 21C/125/2007 1107227702 02.02.2010 JUDr. Dáša Kontríková ECLI:SK:OSBA1:2010:1107227702.3 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Bratislava I v Bratislave v konaní pred sudkyňou JUDr. Dašou Kontríkovou v právnej veci navrhovateľa: P. U., bytom P. XX, P., zastúpený advokátom JUDr. Milanom Valašikom, so sídlom ul. 29.augusta 5, Bratislava, proti
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Bratislava IV 8C/231/2005 1405216215 02.06.2010 JUDr. Ondrej Krajčo ECLI:SK:OSBA4:2010:1405216215.19 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Bratislava IV, v konaní pred samosudcom JUDr. Ondrejom Krajčom, vo veci navrhovateľov : 1/ F. B., bytom X. XXX, X., 2/ F. G., trvale bytom X. XXX, X., 2/ O. A., bytom A. XXX, U., všetci zast. JUDr. Darinou Michalkovou
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Bratislava I 14C/72/2006 1106229958 23.06.2010 JUDr. Eva Tulejová ECLI:SK:OSBA1:2010:1106229958.4 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Bratislava I pred samosudkyňou JUDr. Evou Tulejovou v právnej veci navrhovateľa: Y. X., P. Y. XXX, XXX XX Q., Č. I. zastúpený : Mgr. Mária Argirová, Vlastenecké nám.10, Bratislava, proti odporcovi: Ministerstvo spravodli
MENU