Nájdené rozsudky pre výraz: úhrnná pokuta

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 227

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

54 dokumentov
9 dokumentov
1 dokument
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Určenie výšky pokuty v rámci určeného rozpätia je síce vecou voľného uváženia správneho orgánu, to však neznamená, že môže byť uložená v ľubovoľnej výške. Voľná úvaha aj pri takomto rozhodovaní je myšlienkový proces, v rámci ktorého má príslušný orgán zvažovať závažnosť porušenia predpisov vo vzťahu ku každému zisteniu, jeho následky, dobu protiprávnosti, aby uložená pokuta spĺňala nielen požiadavku represie, ale aj preventívny účel s prognózou budúceho pozitívneho správania sa dotknutej osoby. Pri uložení pokuty správny orgán prihliadne na závažnosť, spôsob i čas trvania následkov proti ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Trenčín Spisová značka: 13S/293/2014 Identifikačné číslo súdneho spisu: 1014201456 Dátum vydania rozhodnutia: 20. 01. 2016 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Eva Vašková ECLI: ECLI:SK:KSTN:2016:1014201456.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trenčíne v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr.
Právna veta: Súd považuje za nedôvodnú aj žalobnú námietku, v zmysle ktorej žalobkyňa tvrdí že uložená sankcia je neprimeraná, prísna a nie je objektívna. Žalobkyni bola uložená sankcia na úplne spodnej hranice zákonom stanoveného rozsahu od 2 500,- Eur do 40 000,- Eur (§ 50 ods. 3 písm. o) Zákona č. 39/2007 Z. z.). Výška uloženej sankcie teda nevybočuje z medzí ustanovených zákonov. Rozhodnutia, tak žalovaného, ako aj prvostupňového orgánu verejnej správy sú v časti ohľadom výšky uloženej sankcie dostatočne odôvodnené a súd ich nepovažuje za formálne ako tvrdila žalobkyňa. Vyplýva z nich, ako sa org ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Banská Bystrica Spisová značka: 23S/72/2014 Identifikačné číslo súdneho spisu: 6014200535 Dátum vydania rozhodnutia: 17. 08. 2016 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Drahomíra Mikulajová ECLI: ECLI:SK:KSBB:2016:6014200535.5 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici, ako správny súd, v senáte zloženo
Právna veta: Pokiaľ sa má uzavrieť zmluva o pripojení do miestnej distribučnej sústavy, je podmienkou jej uzavretia existencia zmluvy o pripojení do nadradenej sústavy, ktorou je v danom prípade regionálna distribučná sústava. Bez existencie zmluvy o pripojení do nadradenej distribučnej sústavy nie je v zmysle logického výkladu § 31 ods. 2 a ods. 8 zákona č. 251/2012 Z.z. možné pripojiť a teda ani uzavrieť zmluvu o pripojení zariadenia na výrobu elektriny do podradenej distribučnej sústavy. Rovnako v prípade nových pripojení do miestnej distribučnej sústavy počas existencie zmluvy o pripojenie do nadradene ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Bratislava Spisová značka: 2S/145/2018 Identifikačné číslo súdneho spisu: 1018201272 Dátum vydania rozhodnutia: 25. 11. 2020 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Vlastimil Pavlikovský ECLI: ECLI:SK:KSBA:2020:1018201272.3 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedu senátu
Právna veta: Krajský súd konštatuje, že výrok prvostupňového rozhodnutia konštatuje v skutkovej vete porušenie povinnosti žalobcu podľa § 3 písm. g) zákona č. 39/2007 Z.z. a prílohy č. 1 časť A, II. ods. 6 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 o hygiene potravín, ktoré porušil žalobca tým, že neodstránil nedostatky zistené počas úradnej veterinárnej kontroly vykonanej 16.09.2014 do 30.09.2014 a ani do vykonania dodatočnej veterinárnej kontroly, ktorá bola vykonaná dňa 08.10.2014. Prvostupňový správny orgán vymedzil tento delikt ako naplnenie skutkovej podstaty správneho deliktu pod ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Žilina Spisová značka: 20S/127/2015 Identifikačné číslo súdneho spisu: 5015200604 Dátum vydania rozhodnutia: 26. 04. 2016 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Erika Čanádyová ECLI: ECLI:SK:KSZA:2016:5015200604.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Žiline, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eriky Ča
Právna veta: Odvolací súd považuje za dôležité uviesť, že proces zmeny dodávateľa elektriny či plynu je upravený zákonom o energetike. Ak sa odberateľ elektriny alebo plynu rozhodne zmeniť svojho pôvodného dodávateľa, bezodplatne tak môže urobiť len v zákonom stanovených prípadoch, a to vtedy, ak odberateľ nesúhlasí so zmenou ceny za dodávku energií alebo nesúhlasí so zmenou obchodných podmienok dodávok energií, ktoré zmeny mu oznámil pôvodný dodávateľ. V takom prípade nový dodávateľ požiada príslušnú distribučnú spoločnosť o zrealizovanie zmeny dodávateľa na odberných miestach odberateľa. Pôvodný dodávate ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Bratislava Spisová značka: 4Cob/80/2018 Identifikačné číslo súdneho spisu: 1214214087 Dátum vydania rozhodnutia: 19. 09. 2019 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Elena Kúšová ECLI: ECLI:SK:KSBA:2019:1214214087.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eleny
Právna veta: Žiadny právny predpis neukladá povinnosť vykonať kontrolu s vedomím alebo povolením oprávnenej osoby. V súlade so znením nariadenia č. 882/2004 sa kontroly môžu vykonávať bez predchádzajúceho oznámenia kontrolovanému subjektu. Z toho vyplýva, že kontroly, ktoré sa realizujú bez predchádzajúceho vedomia kontrolovaného subjektu, sa môžu uskutočniť aj bez prítomnosti osoby, ktorej by bolo pre tento prípad udelené plnomocenstvo, resp. štatutárneho zástupcu, ktorý na mieste kontroly nemusí byť ani činná. Bezpodmienečné trvanie na uvedenej požiadavke by v konečnom dôsledku viedlo k neprimeranému odk ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Trenčín Spisová značka: 11S/22/2019 Identifikačné číslo súdneho spisu: 1018201312 Dátum vydania rozhodnutia: 07. 07. 2020 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Alena Radičová ECLI: ECLI:SK:KSTN:2020:1018201312.3 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trenčíne v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Aleny Radi
Súd: Krajský súd Trnava Spisová značka: 20S/17/2017 Identifikačné číslo súdneho spisu: 2017200052 Dátum vydania rozhodnutia: 05. 09. 2018 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Ľubomír Bundzel ECLI: ECLI:SK:KSTT:2018:2017200052.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ľubomíra Bundz
Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 6S/37/2017 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7017200238 Dátum vydania rozhodnutia: 24. 05. 2018 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Valéria Mihalčínová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2018:7017200238.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedníčky senátu JU
Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 7S/117/2019 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7019200962 Dátum vydania rozhodnutia: 24. 03. 2021 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Ondrej Hvišč, PhD. ECLI: ECLI:SK:KSKE:2021:7019200962.4 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr.
Súd: Krajský súd Trenčín Spisová značka: 15Sa/5/2017 Identifikačné číslo súdneho spisu: 3017200075 Dátum vydania rozhodnutia: 27. 06. 2018 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Milan Straka ECLI: ECLI:SK:KSTN:2018:3017200075.2 Uznesenie Krajský súd v Trenčíne právnej veci žalobcu: Kaufland Slovenská republika, v.o.s. so sídlom Trnavská cesta 41/A, B
MENU