Nájdené rozsudky pre výraz: úschova peňazí

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 254

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

11 dokumentov
3 dokumenty
2 dokumenty
1 dokument
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Bratislava II 15C/152/2002 1011899965 28.01.2008 JUDr. Gabriela Donnerová ECLI:SK:OSBA2:2008:1011899965.7 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Bratislava II v Bratislave rozhodol samosudkyňou JUDr. Gabrielou Donnerovou v právnej veci žalobcu A., bytom v Bratislave, ul. K. zastúpeného Mgr. Zuzanou Neuschlovou, advokátkou v Bratislave, ul. Laurinská č. 3,
Právna veta: Zmluva o úschove je dvojstranný právny úkon, kde na jednej strane vystupuje zložiteľ (ten, ktorý vec do úschovy odovzdáva) a na strane druhej uschovávateľ (ten, ktorý vec do úschovy preberá). Predmetom zmluvy môžu byť aj peniaze. Ustanovenie § 747 a nasledujúce sú v pomere k osobitnej (zvláštnej) úpravy k všeobecnej úprave záväzkového práva (§ 488 a nasl.) čo znamená, že všeobecné ustanovenia záväzkového práva možno použiť pre riešenie vzťahov zo zmluvy o úschove len pokiaľ to nie je vylúčené osobitnou úpravou v ustanovení § 747 a nasledujúce. Subjektami zmluvy o úschove sú vždy uschovávateľ ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Bratislava II 17C/4/2002 1202899978 24.05.2007 JUDr. Michaela Pacherová ECLI:SK:OSBA2:2007:1202899978.6 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Bratislava II v Bratislave v právnej veci navrhovateľov: I.. J. Á., K. XX,. B., 2. E. Á., K. XX, B., proti odporcom: 1. A. V., K. X,. R. S., zastúpená advokátom J.. J. H., R. X,. B., 2. J.. Š. G., S. XX,. B., o urč
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 1To/45/2012 8111010800 20.03.2013 JUDr. Eva Pirkovská ECLI:SK:KSPO:2013:8111010800.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Vladimíra Monoka a sudcov JUDr. Evy Pirkovskej a JUDr. Evy Rešatkovej na verejnom zasadnutí konanom dňa 20.3.2013, v trestnej veci proti obžalovaným P. O. a P. U. pre pokus o
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trenčín 17Co/763/2013 3812208843 25.06.2014 JUDr. Emília Zimová ECLI:SK:KSTN:2014:3812208843.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trenčíne v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Emílie Zimovej, sudcu Mgr. Ivana Kubínyiho a sudkyne JUDr. Gabriely Janákovej v právnej veci navrhovateľa: Q.. Q. P., nar. XX.XX.XXXX, bytom Ul. Q.. Y.. O.. č. XXXX/X
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Pezinok 12Ps/7/2013 1713208662 14.08.2013 Mgr. Alena Václavová ECLI:SK:OSPK:2013:1713208662.1 Uznesenie Okresný súd Pezinok v Pezinku, v právnej veci starostlivosti súdu o nesvojprávneho R. V., narodeného XX.XX.XXXX, bytom H. L. L. T. H., L. XX, F., zastúpený opatrovníkom H. L. L. T. H.Z., L. XX, F., o ustanovenie osobitného zástupcu nesvojprávnemu, takto rozhodol:
Právna veta: Zmluva o úschove je dvojstranný právny úkon, kde jednou zmluvnou stranou je zložiteľ (ten, kto veci odovzdáva do úschovy) a druhou stranou uschovávateľ (ten, kto vec do úschovy preberá). Zmluva o úschove vznikne odovzdaním predmetu úschovy uschovávateľovi. Odovzdanie a prevzatie veci do úschovy sa môže uskutočniť v akejkoľvek forme, t. j. nielen odovzdaním z ruky do ruky. Stačí akýkoľvek právny úkon, hoci aj konkludentný, z ktorého vyplýva, že vec bola odovzdaná do úschovy. Pre túto zmluvu zákon nevyžaduje ani písomnú formu. Zmluvnými stranami zmluvy o úschove sú zložiteľ a uschovávateľ. Uscho ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Nitra 9Co/82/2012 4411216148 31.05.2012 Mgr. Ingrid Vallová ECLI:SK:KSNR:2012:4411216148.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Nitre, v senáte zloženom z predsedníčky senátu Mgr. Ingrid Vallovej, a sudkýň JUDr. Veroniky Svoradovej a JUDr. Renáty Pátrovičovej, v právnej veci navrhovateľky: V. R., nar. XX. XX. XXXX, bytom M. K., N. XXX, zastúpená JUDr.
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Košice II 24U/289/2011 7211201030 22.11.2011 JUDr. Dušana Husárová ECLI:SK:OSKE2:2011:7211201030.2 Uznesenie Okresný súd Košice II vo veci úschovy peňazí v sume 20,25 euro zloženom zložiteľom : L., a.s. v likvidácii, so sídlom v T., U. XX/C, O. XX XXX XXX v prospech príjemcu: L. J., nar. XX.XX.XXXX, bytom P., R. XX, takto rozhodol: V y d á v a príjemcovi L. J., na
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 15Co/127/2011 1011899965 22.11.2011 JUDr. Edita Szabová ECLI:SK:KSBA:2011:1011899965.5 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Edity Szabovej a členiek JUDr. Ľubici Břouškovej a Mgr. Soni Pekarčíkovej, v právnej veci navrhovateľa: A. A., I. K. Bratislave, K. Q.. Č.. XX, zastúpený JUDr. E
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Pezinok 12P/141/2013 1713208373 14.08.2013 Mgr. Alena Václavová ECLI:SK:OSPK:2013:1713208373.1 Uznesenie Okresný súd Pezinok v Pezinku, v právnej veci starostlivosti súdu o nesvojprávnu S. O., narodenú XX.XX.XXXX, bytom O. N. N. K. O., N. XX, G., zastúpená opatrovníkom O. N. N. K. O., N. XX, G., o ustanovenie osobitného zástupcu nesvojprávnej, takto rozhodol: Súd
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Bratislava III 7U/1/2013 8512207166 05.08.2013 JUDr. Viera Lamprechtová ECLI:SK:OSBA3:2013:8512207166.4 Uznesenie Okresný súd Bratislava III, vo veci súdnej úschovy peňazí v sume 20,25 Eur, za účelom splnenia záväzku zložiteľa Eurocapital, a.s., v likvidácii, IČO: 31 713416, Hattalova 12/C, 831 03 Bratislava, v prospech príjemcu O. H., nar. XX.XX.XXXX, bytom R. XXA
MENU