Nájdené rozsudky pre výraz: úschova peňazí

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 280

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

11 dokumentov
3 dokumenty
2 dokumenty
1 dokument
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 7K/43/1997 1097896469 04. 04. 2018 JUDr. Lýdia Noskovičová ECLI:SK:KSBA:2018:1097896469.3 Uznesenie Krajský súd v Bratislave v konkurznej veci úpadcu: O.K.O., s.r.o., gen. Ľ. Svobodu 1222/21, 909 01 Skalica, IČO: 31 417 167, s ustanoveným správcom konkurznej podstaty JUDr. Michalom Mišíkom, značka správcu S 1358, sídlom Bajkalská 21/A, 821 01 Bratislava,
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 9Co/217/2016 1407215644 22. 02. 2018 JUDr. Zuzana Posluchová ECLI:SK:KSBA:2018:1407215644.8 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Zuzany Posluchovej a členov senátu JUDr. Romana Huszára a JUDr. Magdalény Florekovej v právnej veci žalobcu: JURKIHAYTON, s.r.o., Prístavná 2, Bratislava, I
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Košice 5Co/187/2017 7111223413 11. 01. 2018 JUDr. Andrej Šalata ECLI:SK:KSKE:2018:7111223413.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Andreja Šalatu a sudcov JUDr. Slávky Zborovjanovej a JUDr. Jána Slebodníka v právnej veci žalobcu REALITY-X50 CZ, s. r.o., Uherský Brod, nám. 1. máje 1605, IČO: 277 21 5
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 5Co/307/2017 1317203431 16. 11. 2017 JUDr. Juraj Považan ECLI:SK:KSBA:2017:1317203431.1 Uznesenie Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Juraja Považana a členov senátu JUDr. Janky Richterovej a JUDr. Milana Chalupku, v právnej veci žalobcu: Zelený háj, s.r.o., si sídlom v Komárne, Kapitánova č. 11, IČO: 47 513 799, zastúpenéh
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 5Co/164/2017 1411216128 24. 07. 2017 JUDr. Milan Chalupka ECLI:SK:KSBA:2017:1411216128.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Milana Chalupku a členov senátu JUDr. Juraja Považana a JUDr. Janky Richterovej v právnej veci žalobkyne: F. B., Z.. XX.XX.XXXX, B.: Q. XXXX/XX, B., v zast.: AKAK
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Košice 1Co/301/2016 7713209231 14. 06. 2017 JUDr. Ladislav Cakoci ECLI:SK:KSKE:2017:7713209231.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedu JUDr. Ladislava Cakociho a sudcov JUDr.Petra Tutka a JUDr. Slávky Zborovjanovej, v právnej veci žalobkyne O. I., J.. X.X.XXXX, G. N., K. XXXX, zastúpenej Jozefom Pillerom, bytom ta
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 4Co/25/2017 8715206625 18. 05. 2017 JUDr. Jana Burešová ECLI:SK:KSPO:2017:8017200116.2 Uznesenie Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Burešovej a členov senátu JUDr. Moniky Juskovej a JUDr. Karola Krochtu v spore žalobkyne: G. I., nar. XX.XX.XXXX, bytom P. C. XX, E., právne zastúpená JUDr. Oľgou Liškovou, advokátou, Štefán
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 7Co/17/2017 1316217327 31. 01. 2017 JUDr. Blanka Podmajerská ECLI:SK:KSBA:2017:1316217327.1 Uznesenie Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Blanky Podmajerskej a členov senátu JUDr. Blanky Malichovej a Mgr. Adely Unčovskej, v právnej veci žalobcu: Sothebysrealty, s.r.o., IČO: 45 263 132, so sídlom Zelený Háj 50, Hurbanovo
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 5Co/74/2016 1112237134 13. 12. 2016 JUDr. Milan Chalupka ECLI:SK:KSBA:2016:1112237134.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave, v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Milana Chalupku a členov senátu JUDr. Juraja Považana a JUDr. Janky Richterovej, v právnej veci žalobkyne: R.. S. L., I.. XX. X. XXXX, G. Z.: Z. X, Z., v zast.: JU
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 17CoD/4/2016 6116201500 26. 10. 2016 JUDr. Renáta Deáková ECLI:SK:KSBB:2016:6116201500.1 Uznesenie Krajský súd v Banskej Bystrici, ako súd odvolací, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Renáty Deákovej a sudcov JUDr. Zity Nagypálovej a Mgr. Dušana Ďuriana ako členov senátu, vo veci súdnej úschovy peňazí, zložených zložiteľom J. Q., rod. F.,
MENU