Nájdené rozsudky pre výraz: advokát ex offo

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 54

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

37 dokumentov
35 dokumentov
1 dokument
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Nitra 26S/1/2016 4016200018 08. 09. 2016 JUDr. Pavol Pilek ECLI:SK:KSNR:2016:4016200018.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Nitre v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Pavla Pileka a členov senátu Mgr. Erika Németha a JUDr. Martiny Balegovej v právnej veci žalobcu: L.. I. B., nar. XX.XX.XXXX, bytom F. XX, M., zastúpený: JUDr. Jana Kubáňová, adv
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Košice 8S/65/2018 7018200779 27. 02. 2020 JUDr. Pavol Naď ECLI:SK:KSKE:2020:7018200779.3 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Pavla Naďa a členov senátu JUDr. Dany Bystrianskej a JUDr. Jozefa Kuruca, v právnej veci žalobcu: L.. F. M., advokátka, X. XX, XXX XX G., proti žalovanému: Krajský súd v Košic
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 1S/18/2018 8018200694 09. 06. 2020 JUDr. Marian Hoffmann, PhD. ECLI:SK:KSPO:2020:8018200694.4 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Mariana Hoffmanna PhD. a členiek senátu JUDr. Kataríny Morozovej Nemcovej a JUDr. Moniky Tobiašovej, v právnej veci žalobkyne JUDr. J. P., trvale bytom R. č. XX, XXX
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 19Co/180/2015 8714214302 23. 02. 2016 JUDr. Zlata Simková ECLI:SK:KSPO:2016:8714214302.1 Uznesenie Krajský súd v Prešove v právnej veci navrhovateľky: V.. S. K., nar. XX.XX.XXXX, trvale bytom B., J. Q. XXX/XX, zast. V. et V.. V. A., advokátom so sídlom Krásno pri Topoľčanoch, Krásno 195, proti odporcovi: J.. M. K., nar. XX.XX.XXXX, trvale bytom B., M. XXX/XX
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Košice 1Co/190/2012 7211222102 21. 12. 2012 JUDr. Ladislav Cakoci ECLI:SK:KSKE:2012:7211222102.1 Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci navrhovateľa: C.. Y. B., bytom M. - L., F. X, proti odporkyni: Slovenskej republike, zastúpenej Ministerstvom financií SR, so sídlom v Bratislave, Štefanovičova č. 5, IČO: XX XXX XXX, o ochranu osobnosti a náhradu škody,
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 14Co/481/2012 1407203047 08. 10. 2013 JUDr. Katarína Javorčíková ECLI:SK:KSBA:2013:1407203047.4 Rozhodnutie Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Kataríny Javorčíkovej a členiek senátu JUDr. Edity Szabovej a Mgr. Barbory Bartekovej v právnej veci navrhovateľa: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne nám.
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Žilina 3Tos/2/2016 5315010281 14. 01. 2016 JUDr. Milan Repáň ECLI:SK:KSZA:2016:5315010281.1 Uznesenie Krajský súd v Žiline v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Milana Repáňa a sudcov JUDr. Vladimíra Sučika a Juraja Krupu na neverejnom zasadnutí konanom 14. januára 2016, o sťažnosti odsúdenej B. R., podanej proti uzneseniu Okresného súdu Čadca, sp.zn. 1Nt/8/201
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Žilina 9Co/156/2013 5112227198 30. 04. 2013 JUDr. Ján Burik ECLI:SK:KSZA:2013:5112227198.1 Uznesenie Krajský súd v Žiline, ako súd odvolací, v právnej veci navrhovateľa Ing. M. P., bytom C. P., F. J. XXXX/X proti odporcovi R. W., nar. XX. X. XXXX, bytom W., T. XXXX/XX, v konaní o obnovu konania, na odvolanie navrhovateľa proti uzneseniu Okresného súdu v Žiline, č.k
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 2S/263/2014 1314206269 29. 07. 2015 JUDr. Marián Trenčan ECLI:SK:KSBA:2015:1314206269.2 Uznesenie Krajský súd v Bratislave v právnej veci žalobcu: G.. arch. P. L., Y. XXXX/XX, W., proti žalovanému: Úrad pre verejné obstarávanie, Dunajská 68, Bratislava, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. XXXX-XXXX/XXXX-ON/XX zo dňa 06.02.2014, takto rozho
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 1Co/73/2011 29. 09. 2011 JUDr. Jozef Angelovič Uznesenie Krajský súd v Prešove vo veci žalobcu I. B. B., bytom Z. č. X, Q., proti žalovanému G. H. U., so sídlom U., M. L. č. X, o vyplatenie odstupného, o odvolaní žalobcu proti uzneseniu Okresného súdu Bardejov č.k. 4 C 52/2003 - 182 z 6.5.2011 takto rozhodol: Potvrdzuje uznesenie. Nepriznáva účastníkom náhra
MENU