Nájdené rozsudky pre výraz: advokát v občianskom súdnom konaní

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 88

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

16 dokumentov
2 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Sadzobníkom pre účely určenia odmeny za právne služby poskytované advokátom v občianskom súdnom konaní je v danom prípade vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb, v znení platnom v čase rozhodovania súdu prvého stupňa (ďalej len vyhláška). Podľa § 9 odsek 1 vyhlášky, základná sadzba tarifnej odmeny sa stanoví podľa tarifnej hodnoty veci alebo druhu veci alebo práva a podľa úkonov právnej služby, ktoré advokát vo veci vykonal, ak táto vyhláška neustanovuje inak. Podľa § 10 odsek 2 vyhlášky, ak ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trenčín 6Co/76/2013 3512202338 20.02.2013 JUDr. Stanislava Marková ECLI:SK:KSTN:2013:3512202338.1 Rozhodnutie Krajský súd v Trenčíne v právnej veci navrhovateľa: Q. W. U., s.r.o., so sídlom E. 5, X., IČO: XX XXX XXX, zastúpený TOMÁŠ KUŠNÍR, s.r.o., so sídlom Údernícka 5, Bratislava, IČO: 36 613 843, proti odporcovi: G. L., nar. XX.XX.XXXX, bytom U. XXXX/X, B. mesto
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Košice 11CoE/144/2011 7011899967 12.10.2011 JUDr. Angela Čechová ECLI:SK:KSKE:2011:7011899967.1 Uznesenie Krajský súd v Košiciach vo veci oprávnenej J. s.r.o., L., J. XX, A.: XX XXX XXX, proti povinnému E. E., nar. XX.XX.XXXX, bytom E. XX/XX, R. X. Y., o vykonanie exekúcie pre vymoženie 239 € s prísl., o odvolaní oprávnenej proti uzneseniu 4Er 57/2006 - 20 Okresnéh
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Košice 11CoE/238/2011 7806200092 14.06.2012 JUDr. Jarmila Čabaiová ECLI:SK:KSKE:2012:7806200092.1 Uznesenie Krajský súd v Košiciach vo veci oprávnenej F. s.r.o., W., F. XX, IČO: 35 807 598, zast. JUDr. Martinom Máčajom, advokátom, Bratislava, Pribinova 25, proti povinnej Q. S., nar. XX.X.R., bytom O.E. XX, o vykonanie exekúcie pre vymoženie 955,98 € istiny s prísl.
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Košice 11CoE/64/2011 7011898851 11.05.2012 JUDr. Jarmila Čabaiová ECLI:SK:KSKE:2012:7011898851.1 Uznesenie Krajský súd v Košiciach vo veci oprávnenej U.Ť., s.r.o., Q., U. XX, IČO: 35 807 598, zast. JUDr. Martinom Máčajom, advokátom, Bratislava, Pribinova 25, proti povinnému D. Š., bytom G. H., o vykonanie exekúcie pre vymoženie 609,44 € istiny s prísl., o odvolaní
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Nitra 9Co/75/2013 4111219279 28.02.2013 Mgr. Ingrid Vallová ECLI:SK:KSNR:2013:4111219279.1 Uznesenie Krajský súd v Nitre, v právnej veci navrhovateľky: N. K., bytom G. M. nad Z., E. XXXX/X, zast. JUDr. Marekom Ďuranom, advokátom so sídlom Nitra, B. Němcovej 4, proti odporcom: 1. T.. N. C., bytom G., P. XX, 2. M.. Q. C., bytom G., Z. 6, obaja v konaní zastúpení JUDr
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 7CoKR/4/2013 8112205285 21. 11. 2013 JUDr. Irena Dobňáková ECLI:SK:KSPO:2013:8112205285.1 Uznesenie Krajský súd v Prešove v právnej veci žalobcu: JUDr. U. A., so sídlom X. XX, F., IČO: 44 088 833, správca konkurznej podstaty úpadcu Mestský bytový podnik, a.s., so sídlom Mlynská 1480, Vranov nad Topľou, IČO: 36 473 243, právne zastúpeného ADVOKÁTSKA KANCELÁRI
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 7CoE/11/2020 8304121735 24. 03. 2020 JUDr. Branislav Breza ECLI:SK:KSPO:2020:8304121735.1 Uznesenie Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Branislava Brezu a sudcov JUDr. Martina Fiľakovského a JUDr. Anny Kovaľovej v exekučnej veci oprávneného POHOTOVOSŤ, s.r.o., so sídlom v Bratislave, na ul. Pribinovej č. 25, IČO: 35 807 598, proti
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Košice 3Co/996/2014 7112200891 29. 01. 2016 JUDr. Jozef Vanca ECLI:SK:KSKE:2016:7112200891.1 Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci navrhovateľa: O. obchodná banka, a.s., H. XX, L., IČO: XX XXX XXX, zast. E.. L. B., advokátom, H. ulica 9, L., proti odporcovi: E. H., nar. X.XX.XXXX, H. XXX/XX, F., o zaplatenie 4.830,60 eur s prísl., o odvolaní navrhovateľa
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Košice 5Co/96/2013 7712209868 13. 06. 2013 JUDr. Ján Slebodník ECLI:SK:KSKE:2013:7712209868.1 Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci navrhovateľa R. Y., Y..N..K.., Z.: XX XXX XXX, Y. Y. J. XX, U., proti odporcovi Ľ. U., U. A. XXXX/X, J., za účasti vedľajšieho účastníka OZ právna pomoc spotrebiteľom, o zaplatenie sumy 553,16 € s prísl., o odvolaní navrhova
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 11CoE/39/2012 8705212308 30. 08. 2012 JUDr. Peter Šamo ECLI:SK:KSPO:2012:8705212308.1 Uznesenie Krajský súd v Prešove v právnej veci oprávneného: POHOTOVOSŤ, s.r.o., so sídlom Pribinova 25, Bratislava, IČO: 35 807 598, zastúpený JUDr. Martinom Máčajom, advokátom, Pribinova 25, Bratislava, proti povinnej: C. H., nar. XX.X.XXXX, bývajúca vo U. L. č. XX, toho č
MENU